Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Основи охорони праці

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій.

Законові України "Про охорону праці" притаманні:

 • • впровадження економічних методів управління охороною праці на зміну адміністративно-командним;
 • • застосування ряду штрафних санкцій, а також пільг щодо оподаткування;
 • • створення чіткої системи організації державного управління і нагляду за охороною праці, а саме організації цієї роботи безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності;
 • • суттєве розширення прав і соціальних гарантій працівників, насамперед осіб, які потерпіли від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та сімей загиблих;
 • • визначення місця і ролі колективного договору підприємства у виконанні завдань щодо поліпшення умов і безпеки праці, залучення встановлених законом прав і соціальних гарантій працівників у т. ч. на пільги і компенсації;
 • • визначення правового статусу служб охорони праці на підприємствах і в органах державного управління всіх рівнів;
 • • забезпечення навчання населення з питань охорони праці;
 • • запровадження курсу "Охорона праці" в усіх навчальних закладах системи освіти України, започаткування підготовки фахівців з охорони праці у вищих технічних навчальних закладах;
 • • забезпечення активної участі профспілок та інших громадських формувань, широких кіл працівників у вирішенні проблем охорони праці;
 • • створення необхідних передумов для започаткування нових громадських інститутів і можливостей обрання комісій з охорони праці підприємства та уповноважених трудового колективу з цих питань тощо.

У Законі враховані основні вимоги Конвенцій і рекомендацій МОП щодо безпеки і гігієни праці та виробничого середовища, регулювання відносин охорони праці в розвинених країнах, досвід України з охорони праці в попередні роки.

За порушення законодавства про охорону праці Законом України "Про охорону праці" визначена відповідальність. Виділяють різні види відповідальності: адміністративна, цивільна, матеріальна, дисциплінарна, кримінальна. Передбачається відповідальність як підприємства (власника), так і працівників.

Дисциплінарна відповідальність регулюється КЗпП і передбачає такі види покарання, як догана та звільнення.

Матеріальна відповідальність передбачає відшкодування збитків, заподіяних підприємствами працівникам (або членам їх сімей), які постраждали від нещасного випадку чи професійного захворювання.

Адміністративна відповідальність – це відповідальність посадових осіб чи працівників перед органами Держнагляду, що полягає у застосуванні до них штрафних санкцій. Умови притягнення до адміністративної відповідальності передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення. Ст. 41 КУпАП

Передбачає, що порушення вимог законодавчих та інших нормативно- правових актів з охорони праці тягне за собою стягнення штрафу з винних осіб у таких розмірах:

 • • з працівників – від 2 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
 • • з посадових осіб підприємств, організацій. Установ незалежно від форм власності, а також з громадян – власників підприємств або уповноважених ними осіб – від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Контроль і нагляд за дотриманням законодавчих та нормативних актів з охорони праці, з безпеки проведення робіт здійснюється органом Департаменту державного нагляду за додержанням законодавства про працю. Державні інспектори розглядають справи про адміністративні порушення та накладають адміністративні стягнення. Невиконання законних вимог посадових осіб органів департаменту щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод до діяльності цих

органів згідно зі ст. 188 КУпАП тягне накладання штрафу на працівників у розмірі від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 10 до 14.

Законом України "Про охорону праці" та Положенням, затвердженим Постановою кабінету міністрів України від 17.09.1993 р. №784 встановлено відповідальність підприємств, установ, організацій у вигляді штрафу за:

 • • порушення вимог законодавства, правил, норм, інструкцій про охорону праці, які є обов'язковими до виконання;
 • • невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Ці штрафи накладаються за підсумками комплексної перевірки стану охорони праці на підприємствах посадовими особами Держнаглядохоронпраці (Держгірпромнагляд) у таких розмірах:

 • • головою Держнаглядохоронпраці – до 2 % місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф;
 • • начальниками територіальних управлінь – до 1 %;
 • • начальниками інспекцій – до 0,5 %.

Максимальний розмір штрафу, що стягається з підприємств не може перевищували 2 % місячного фонду заробітної плати (п. 5 Положення).

Підприємство також сплачує штраф за кожний нещасний випадок на виробництві та кожен випадок професійного захворювання, що сталися з його вини, а саме в разі:

 • • нещасного випадку, що не призвів до стійкої втрати працездатності працівника – в розмірі, визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за період його тимчасової непрацездатності;
 • • нещасного випадку, що призвів до стійкої втрати працездатності та професійного захворювання – у розмірі, визначеному з розрахунку половини середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної захворюваності;
 • • смерті потерпілого – у розмірі дворічного заробітку потерпілого (п. 6 Положення).

Якщо встановлено факт приховання нещасного випадку власник сплачує штраф у 10-кратному розмірі (ст. 31 Закону України "Про охорону праці").

Розглядаючи кримінальну відповідальність, слід зважити на те, що Кримінальний Кодекс України передбачає покарання за злочини в галузі охорони праці, передбачені ст. 135 "Порушення вимог законодавства про охорону праці", ст. 218 – 220 "Порушення правил при проведенні будівельних робіт".

Згідно зі ст. 135 порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці посадовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, громадянином – власником підприємства або уповноваженою ним особою, якщо це порушення створювало небезпеку для житія або здоров'я громадян, – карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом до 15 мінімальних розмірів заробітної плати. Те саме діяння, якщо воно спричинило нещасні випадки з людьми – карається позбавленням волі на термін до 4-х років.

Порушення вимог законодавчих актів про охорону праці може бути різним, наприклад:

 • • у не проведенні відповідного інструктажу;
 • • у відсутності або неправильності спецзасобів для безпечної роботи механізмів, обладнання, засобів індивідуального захисту (маски, захисні окуляри, спецодяг);
 • • неналежній перевірці знання працівниками техніки безпеки тощо.

Поняття "створювало небезпеку" передбачає наявність реальної можливості загибелі або травмування людей, їх захворювання внаслідок порушення вимог законодавства про працю.

Наприклад, Іршавським судом у Закарпатській області був засуджений за ч. 1 ст. 135 до виправних робіт строком на 1 рік за те, що він як головний інженер меблевого комбінату не вжив заходів до встановлення вентиляторів у лакувальному цеху. Тим часом покриття меблів у цеху супроводжувалося виділенням їдких речовин, приміщення не провітрювалось, внаслідок чого 4- м працівникам цеху загрожувала небезпека втрати зору.

Суб'єктом злочину може бути посадова особа, громадянин – власник підприємства або уповноважені ним особи, на яких законом або на підставі закону, наказу, посадової інструкції. Спеціального розпорядження покладено обов'язок забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону праці.

 
<<   ЗМІСТ   >>