Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Основи охорони праці

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура. Інструкції з охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що діють в організації.

Про кожний нещасний випадок на виробництві потерпілий або очевидець терміново сповіщають відповідного керівника робіт.

 • • Надається термінова допомога потерпілому;
 • • Залишається, по можливості, незмінною обстановка, при якій був травмований потерпілий;
 • • При цьому повинна бути виключена можливість травмування оточуючих.

Відповідно до Положення Державного комітету України з нагляду за охороною праці власник підприємства повинен у перші 24 години провести розслідування нещасного випадку за участю представника профспілок.

За підсумками розслідування нещасного випадку складається акт за формою Н-1 у 4-х примірниках, який зберігається 45 років.

При груповому нещасному випадку або травмі зі смертельним наслідком у розслідуванні беруть участь, крім загально визначеної комісії співпрацівники прокуратури та спеціальних інспекцій, після чого складається акт за формою Н-І та акт соціального розслідування нещасного випадку.

Якщо нещасний випадок стався поза виробництвом, складається акт за формою НТ. З'ясування обставин травм організується профспілкою спільно з адміністрацією протягом 3 діб з моменту встановлення факту нещасного випадку.

Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Заходи і засоби з охорони праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат.

На підприємствах здійснюється перспективне і поточне планування робіт з підвищення безпеки, покращання гігієни праці і виробничого середовища.

При плануванні робіт з охорони праці використовують:

 • • план економічного і соціального розвитку підприємства;
 • • план організаційно-технічних, технологічних і інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності. Пошук резервів виробництва;
 • • матеріали паспортизації цехів, ділянок, робочих місць щодо їх відповідності вимогам охорони праці;
 • • атестації робочих місць щодо умов праці;
 • • комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничої санітарії;
 • • матеріальне розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій;
 • • приписи органів державного нагляду, служб охорони праці;
 • • рекомендації комісій з питань охорони праці підприємств;
 • • пропозиції уповноважених трудового колективу з питань охорони праці;
 • • результати адміністративно-громадського контролю стану охорони праці;
 • • постанови профспілкового комітету, рішення зборів (конференції) трудового колективу з питань охорони праці;
 • • відповідні накази адміністрації, документи вищих господарських і профспілкових органів;
 • • розділ "Охорона праці" колективного договору.

Заходи з охорони праці повинні бути забезпечені проектно- кошторисно-конструкторською та іншою технічною документацією, фінансуванням і матеріальними ресурсами.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про охорону праці" фінансування охорони праці на підприємстві здійснюється його власником.

На підприємствах, у галузях і на державному рівні створюються фонди охорони праці. Такі ж фонди створюються органами місцевого і регіонального самоврядування для потреб регіону.

У державні, галузеві та регіональні фонди охорони праці направляються кошти з державного і місцевого бюджетів та відрахування підприємств (у розмірі і % обсягу реалізації продукції, виконаних робіт, надання послуг), а також кошти, отримані від застосування органами державного нагляду штрафних санкцій до підприємств.

Державний комітет України з нагляду за охороною праці наказом від 19.08.1996 р. № 138 затвердив Перелік заходів, спрямованих на доведення умови безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві, виконання яких може здійснюватися за рахунок коштів фондів охорони праці

На підприємстві фінансування заходів з охорони праці може здійснюватися за рахунок:

 • • витрат виробництва (матеріальні витрати на удосконалення технології та організації виробництва, підтримка основних виробничих фондів у робочому стані, утримання засобів колективного захисту і ін.);
 • • амортизації основних фондів;
 • • капіталовкладень;
 • • банківського кредиту;
 • • бюджетних витрат організації;
 • • фонду охорони праці (тільки за виконання колективних заходів, спрямованих на досягнення встановлених нормативів з охорони праці в умовах діючого виробництва).
 
<<   ЗМІСТ   >>