Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Основи охорони праці

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система організаційно-технічних заходів і засобів

Основні організаційно-технічні заходи і засоби щодо попередження електротравм регламентуються ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачі", за якими відповідальність за організацію безпечної експлуатації електроустановок покладається на власника. Згідно з чинними вимогами власник повинен:

 • • призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електроустановок (далі – відповідальний за електрогосподарство);
 • • створити і укомплектувати відповідно до потреб електротехнічну службу;
 • • розробити і затвердити посадові інструкції працівників електротехнічної служби та інструкції з безпечного виконання робіт в електроустановках з урахуванням їх особливостей;
 • • створити на підприємстві такі умови, щоб працівники, на яких покладено обов'язки з обслуговування електроустановок, відповідно до чинних вимог, своєчасно здійснювали їх профілактичні огляди.

Опосвідчення стану безпеки та експертиза електроустановок споживачів

Опосвідчення електроустановок – це офіційне визначення стану безпеки і умов подальшої експлуатації електроустановок.

Процедура опосвідчення діючих електроустановок напругою до 220 кВ регламентується ДНАОП 0.00-8.19-99 "Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів". Опосвідчення електроустановок здійснюється відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Опосвідченню, відповідно до вимог ДНАОП 0.00-8.19-99, підлягають всі діючі електроустановки незалежно від форм власності, за винятком електроустановок вантажопідіймальних кранів, ліфтів, шахтних електроустановок, електроустановок суто технологічного призначення (електропечі, електролізні установки тощо), електроустановок рухомих транспортних засобів, електричних станцій і теплових мереж.

Мета опосвідчення електроустановок – перевірка відповідності фактичного стану безпеки електроустановок вимогам чинних нормативів, відповідності їх експлуатації вимогам безпеки, наявності та стану технічно-експлуатаційної документації, визначення електроустановок, що вичерпали свій ресурс.

Відповідно до наведеного вище, опосвідчення електроустановок включає:

 • • перевірку наявності та стану документації відповідно до вимог технічної експлуатації електроустановок;
 • • обстеження електроустановок та проведення необхідних профілактичних випробувань;
 • • аналіз результатів обстеження на відповідність експлуатації електроустановок вимогам безпеки;
 • • виявлення електроустановок, що вичерпали свій ресурс.

Опосвідчення електроустановок проводиться одночасно для

підприємства в цілому або окремо по електроустановках підприємства комісією в складі керівника підприємства, особи, відповідальної за електрогосподарство, і керівника служби охорони праці. За результатами опосвідчення електроустановок складається протокол перевірки стану безпеки електроустановок встановленої форми, який завіряється особою, відповідальною за електрогосподарство, та акт опосвідчення стану безпеки електроустановок за формою, яка визначається Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Експертиза електроустановок це офіційне підтвердження фактичних значень параметрів безпеки, їх відповідності вимогам нормативної документації та визначення можливості безпечної експлуатації.

Процедура проведення експертизи діючих стаціонарних електроустановок напругою до 220 кВ включно, що вичерпали свій ресурс, у тому числі і генеруючих електроустановок, які перебувають на балансі споживача, визначаються ДНАОП 0.00-8.20-99 "Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів". Вимоги ДНАОП 0.00-8.20-99 є обов'язковими для організацій, які проводять експертизу електроустановок, за винятком електричних і теплових мереж Міненерго.

Метою експертизи електроустановок є визначення:

 • • стану відповідності параметрів електрообладнання нормативним значенням;
 • • місця та причин псування електрообладнання;
 • • можливого додаткового ресурсу експлуатації електроустановок до виведення в ремонт чи списання;
 • • електрообладнання, що не відповідає сучасним вимогам безпеки.

Експертиза електроустановок здійснюється експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці України або спеціалізованими організаціями, уповноваженими Держнаглядохоронпраці.

Фахівці, які проводять експертизу електроустановок, повинні пройти навчання і перевірку знань відповідно до вимог ДНАОП 0.00-8.20-99.

Експертні організації за заявками власників проводять експертизу електроустановок, яка включає:

 • • ознайомлення з проектною, будівельно-монтажною та експлуатаційною документацією;
 • • зовнішній огляд стану електроустановки;
 • • фіксування режиму роботи електроустановки;
 • • технічне діагностування електроустановки;
 • • оформлення результатів експертизи.

За результатами експертизи приймаються рішення про відповідність установки нормам безпеки та про терміни чергової експертизи (але не раніше ніж через три роки), оформляються протоколи вимірювань і випробувань, проведені у разі потреби розрахунки, експертний висновок за встановленою формою.

 
<<   ЗМІСТ   >>