Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Тенденції розвитку цивілізацій у контексті глобалізації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Наукова актуальність та зміст спеціального курсу Цивіліографія – наука про цивілізації Взаємопов'язаність глобалізації та цивілізаційного розвитку людства Цивілізаційний розвиток людства в інформаційну епоху Поняття цивілізації та різновиди теорій цивілізації Структура та класифікація цивілізацій Періодизація цивілізаційного розвитку та характеристика постіндустріальної цивілізації Постіндустріальна глобалізація та її вплив на цивілізаційний розвиток людства Поняття глобалізації та основні етапи її розвитку Характеристика сучасного етапу глобалізації Цивілізаційна природа глобалізаціїВисновки до частини I Історичний процес у світлі теорій цивілізації Теорія культурно-історичних типів М. Данилевського та її оцінка в російській історіографії другої половини XIX ст. Історичні передумови написання книги М. Данилевського "Росія та Європа" Основні положення теорії культурно-історичних типів М. Данилевського Критерії ідентичності культурно-історичних типів, їх вік та періоди розвитку Спадкоємність у розвитку культурно-історичних типів та їх різноманітність Розряди культурної діяльності та закони руху культурно-історичних типів Слов'янство як специфічний культурно-історичний тип та його соціально-політична місія Оцінка та розвиток теорії культурно-історичних типів М. Данилевського науковими колами російського суспільства другої половини XIX ст. Значення ідейно-теоретичної спадщини М. Данилевського для сучасної науки та практики Західноєвропейські теорії цивілізації першої половини XX ст. Розвиток теорії локальних культур у праці О. Шпенглера "ЗАНЕПАД ЄВРОПИ" Культура як прафеномен (дух) всесвітньої історії Цивілізація – занепадаюча фаза розвитку культури Внесок О. Шпенглера у розвиток теорій цивілізації Концепція "Осьового часу" К. Ясперса як методологія дослідження історичного процесу "Осьовий час" – універсальна категорія світосприйняття Класифікація світової історії та народів за "осьовим часом" Концепція "осьового часу" та ціннісні орієнтири сучасного світу Теорія цивілізації А. ДЖ. Тойнбі "Філософічна історія" А. ДЖ. Тойнбі Поле історичного дослідження А. Дж. Тойнбі та його масштаб Витоки та еволюція теорії цивілізації А. Дж. Тойнбі А. ДЖ. Тойнбі про генезис, Розвиток та взаємодію цивілізацій Закон "виклику – відгуку" А. Дж. Тойнбі Світова держава, Вселенська церква та "героїчна доба" Класифікація цивілізацій та контакти між ними у просторі та часі Значення теорії цивілізації А. ДЖ. Тойнбі для розуміння тенденцій історичного розвитку Теорія соціокультурної динаміки П. Сорокіна Ціннісна теорія соціології П. Сорокіна Погляд на історію людства з позиції соціологічного підходу Соціокультурне явище як результат взаємодії соціальних суб'єктів Ціннісний вимір культури Соціокультурна динаміка та цивілізаційний розвиток людства Концепція конвергенції П. Сорокіна та її значення для розуміння тенденцій цивілізаційного розвитку Погляди на цивілізаційний розвиток людства основоположників євразійства та Л. Гумільова Цивілізаційний розвиток в уявленнях теоретиків євразійства Основоположники євразійського руху Світогляд та світосприйняття євразійців Основні положення теорії євразійців Етнологічний вимір історичного розвитку Етнологічна теорія Л. Гумільова та цивілізаційний розвиток людстваВисновки до частини II Майбутнє людства в уявленнях сучасних цивіліографів Розвиток цивілізацій у контексті технологічної парадигми та світсистемного підходу Концепція постіндустріального суспільства Д. Белла Ідея "хвильового" історичного розвитку Е. Тоффлера Оцінка цивілізаційного розвитку людства крізь призму світсистемного підходу Засновники світсистемного підходу Сутність та напрями світсистемної теорії Прогнозування розвитку цивілізацій представниками західної школи конфліктології Концепція "кінця історії" Ф. Фукуями та бачення ним перспектив цивілізаційного діалогу Геополітичний вимір цивілізаційної взаємодії в уявленні З. Бжезінського Підвалини конфліктогенного прогнозу міжцивілізаційної взаємодії С. Гантінгтона Висвітлення тенденцій розвитку цивілізацій російськими та вітчизняними цивіліографами Тенденції розвитку постіндустріальної цивілізації Контури взаємодії цивілізацій у глобалізованому світі Модель майбутнього цивілізаційного розвитку людства Багатовимірна модель сучасного світового співтовариства в контексті системного світосприйняття Критерії типізації сучасного світового співтовариства та його модель Характеристика типів моделі сучасного світового співтовариства Образи майбутнього типів моделі сучасного світового співтоваристваВисновки до частини III
 
>>