Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Тенденції розвитку цивілізацій у контексті глобалізації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Теорія цивілізації А. ДЖ. Тойнбі

  • 5.1. "Філософічна історія" А. Дж. Тойнбі.
  • 5.1.1. Поле історичного дослідження А. Дж. Тойнбі та його масштаб.
  • 5.1.2. Витоки та еволюція теорії цивілізації А. Дж. Тойнбі.
  • 5.2. А. Дж. Тойнбі про генезис, розвиток та взаємодію цивілізацій.
  • 5.2.1. Закон "виклику-відгуку" А. Дж. Тойнбі.
  • 5.2.2. Світова держава, Вселенська церква та "героїчна доба".
  • 5.2.3. Класифікація цивілізацій та контакти між ними у просторі та часі.
  • 5.3. Значення теорії цивілізації А. Дж. Тойнбі для розуміння тенденцій історичного розвитку.

Завдання та питання

Література

"Філософічна історія" А. ДЖ. Тойнбі

Тойнбі Арнольд Джозеф (1889–1975): коротка біографічна довідка

Відомий англійський історик, філософ та соціолог народився 14 квітня 1889 р. ум. Лондон, помер 22 жовтня 1975 р. у м. Йорк. Його предки у чоловічій лінії походили з роду датських землевласників, дід був лікарем, а батькослужбовцем суспільної опіки. Дядько А. Дж. Тойнбі, на ім'я Арнольд, викладав історію в Оксфордському університеті й став відомим завдяки праці з історії англійської революції, що вийшла по його смерті, за шість років до народження майбутнього філософа історії. Для того, щоб відрізняти наш персонаж від його відомого дядька, йому вже у дорослому віці до власного ім'я додали (на американський лад) ще й дідове ймення. Арнольдова мати Сара Едіт була донькою бірмінгемського промисловця. Вона видала чимало популярних праць з історії Англії та Шотландії, студіювала історію в Кембриджі. З роками Арнольд Джозеф підкреслював, що став істориком завдяки матері, розпочавши з вивчення історії Греції й Риму та грецької, а також латинської філології у Оксфорді. У роки Першої світової війни він проходив службу у відділі політичної розвідки Міністерства закордонних справ, як науковий радник брав участь у Паризькій мирній конференції. Пізніше його було запрошено до Лондонського університету на престижну у той час кафедру ім. А. Корейса (визначний грецький філолог і просвітитель), що спеціалізувалася на візантійських та новогрецьких проблемах. Новопризначений професор тут отримав можливість не тільки для викладання, а й для удосконалення своїх знань. Одночасно А. Дж. Тойнбі уклав угоду на співробітництво з провідною англійською газетою "Манчестер Гардіан" у якості її кореспондента. Завдяки цьому він багато подорожував. З іншого боку, завдячуючи публікаціям про геноцид турецького населення з боку грецької армії, що викликали обурення з боку прогрецько налаштованих британців, він був вимушений відмовитися від кафедри. Невдовзі після цього А. Дж. Тойнбі отримав пропозицію очолити один із відділів Міністерства закордонних справ, який мав назву "Королівський інститут міжнародних справ", невеликий штат співробітників якого займався підготовкою щорічника "Огляд міжнародних справ".

Коло наукових інтересів Арнольда Джозефа значною мірою сформувалося завдяки впливу на нього ідей одного із яскравих представників філософії життя, французького вченого А. Бергсона. А. Дж. Тойнбі є автором багатьох наукових праць, тільки одна бібліографія яких налічує 59 сторінок. Але якби він написав лише 12-томне "Дослідження історії"цього було б достатньо, щоб увійти у історію.

Приступаючи до аналізу теорії цивілізації А. Дж. Тойнбі, слід враховувати кілька обставин. По-перше, масштабність проекту, реалізація якого зайняла проміжок часу у кілька десятиріч, протягом яких еволюціювали й погляди самого автора. По-друге, на виборі методу дослідження не могла не позначитися філологічно-історична освіта А. Дж. Тойнбі, здобута їм у престижному навчальному закладі та свідомий вибір професії, що відбувся ще у дитинстві, під значним впливом сімейного виховання. По-третє, захоплення А. Дж. Тойнбі вченням представників різних наукових шкіл та галузей знань: від поезії Й. Гете, грецької та візантійської культури – у молоді роки до філософії життя А. Бергсона – у більш зрілому віці. По-четверте, світосприйняття англійського дослідника сформувалося під значним впливом професійної діяльності та життєвого досвіду, чому сприяла дипломатична робота. Насамкінець, А. Дж. Тойнбі були притаманні такі риси, як висока соціальна адаптованість, потяг до нового та незвичного, творче натхнення та рухливість розуму. Як приклад можна навести його захоплення мандруваннями, які до того ж виступали невід'ємною частиною його професійної діяльності. Такий стиль знайшов своє підтвердження й у особистому житті філософа: не кожний здатний у 57-річному віці на другий шлюб. Усе це разом узяте не могло не позначитися на його системі мислення, яку можна визначити як філософічність. По відношенню до історичного дослідження – це є ні що інше як поезія історії, оскільки за своїм стилем тойнбіанський метод спрямований на осмислення того, що мало б статися в історії за певних умов, та на пошук причин, які завадили цьому.

 
<<   ЗМІСТ   >>