Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Техногенні об'єкти та техногенна безпека Техносфера та її небезпеки Структура техногенних аварій та їх причини Міжнародне й вітчизняне законодавство в галузі техногенної безпеки Потенційно-небезпечні об'єкти та їх характеристика Прогнозування техногенних аварій Надзвичайні ситуації: моніторинг уражаючі фактори та система захисту Надзвичайні ситуації та їх класифікація Аналіз надзвичайних ситуацій техногенного характеру в 2014 році Єдина державна система цивільного захисту в Україні Уразливість і стійкість роботи ПНО в надзвичайних ситуаціях Основні уражаючі фактори НС та їх параметри Етапи розвитку НС та відповідні заходи ЦЗЗ. Аварії на вибухонебезпечних об'єктах: прогнозування основних параметрів вибуху Загальні відомості про вибухи Основні параметри промислових вибухів Хімічні вибухи Визначення режиму вибухового перетворення хмари газоповітряної суміші у просторі Розрахунок надлишкового тиску вибуху газопароповітряної суміші у приміщенні Фізичні вибухи: розрахунок параметрів вибуху BLEVE Аварії на вибухонебезпечних об'єктах: визначення зон руйнувань Розрахунок маси речовини, що бере участь у вибуху Оцінка рівня впливу вибуху за тротиловим еквівалентом Визначення радіусів зон руйнувань при вибухах Загальний підхід до визначення ймовірності ураження Пожежі в техногенному середовищі Стан пожежної безпеки в Україні Загальні відомості про горіння та пожежі Пожежі без вибухів Пожежі з вибухом паливо-повітряних сумішей Категорії вибухо- й пожежонебезпеки приміщень і будівель Небезпеки об'єктів, що містять токсичні речовини Стан хімічної безпеки в Україні Класифікація небезпечних хімічних речовин Зони хімічного забруднення та осередки хімічного ураження Токсичні властивості СДЯР Характер можливих хімічних аварій Прогнозування і оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно-небезпечних об'єктах Прогнозування масштабів забруднення НХР Особливості прогнозування масштабів аварії в умовах міста Особливості прогнозування стосовно життєдіяльності населення Планування заходів захисту від небезпечних хімічних речовин Оцінка хімічної обстановки: СВСП, зони зараження, час підходу хмари НХР Характеристика радіаційно небезпечних об'єктів Класифікація радіаційних аварій Особливості радіоактивного забруднення у випадку аварії на АЕС Заходи щодо захисту населення і територій при радіаційних аваріях Поділ населення за категоріями і зонування забруднених територій Прогнозування радіаційної обстановки та обґрунтування заходів реагування Забезпечення захисту населення в надзвичайних ситуаціях Оповіщення про загрозу або виникнення НС Способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях Особливості здійснення евакуації населення в надзвичайних ситуаціях Превентивні заходи захисту на випадок надзвичайних ситуацій Укриття персоналу і населення в захисних спорудах Сучасний стан захисних споруд і загальні вимоги, що до них висуваються Об'ємно-планувальні рішення сховищ Основні приміщення сховищ Допоміжні приміщення сховищ Об'ємно-планувальні рішення ПРУ Санітарно-технічні системи сховищ Оцінка протирадіаційного захисту споруд Розрахунок протирадіаційного захисту сховищ Розрахунок протирадіаційного захисту ПРУ
 
>>