Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічне право України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Екологічне право – комплексна галузь права України Поняття та ознаки екологічного права Предмет і методи екологічного права Об'єкти і суб'єкти екологічного права Джерела екологічного права Принципи, функції та норми екологічного права Система екологічного права Екологічні права та обов'язки громадян Поняття екологічних прав громадян Види екологічних прав громадян Характеристика обов'язків громадян у галузі екології Гарантії екологічних прав громадян та їх форми захисту Право власності на природні ресурси Поняття права власності на природні ресурси Форми права власності на природні ресурси Підстави для виникнення відносин права власності на природні ресурси Об'єкти і суб'єкти права власності на природні ресурси Зміст права власності на природні ресурси Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси Припинення права власності на природні ресурси Право природокористування Поняття права природокористування та сучасні проблеми природокористування в Україні Ознаки права природокористування Характеристика принципів природокористування Правове регулювання екологічної експертизи Завдання і принципи екологічної експертизи Об'єкти і суб'єкти екологічної експертизи Поняття і форми екологічної експертизи Державна екологічна експертиза Громадська екологічна експертиза Спеціалізовані екологічні експертизи Державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи Статус експерта екологічної експертизи Права та обов'язки замовників екологічної експертизи Порядок проведення екологічної експертизи Фінансування екологічної експертизи Відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу Правові засади управління в галузі охорони навколишнього природного середовища Загальна характеристика управління природокористуванням і охороною довкілля та його функції Облік у сфері природокористування й охорони довкілля та кадастри природних ресурсів Екологічний моніторинг Стандартизація і нормування у сфері охорони довкілля Екологічний контроль Інші функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля Система та повноваження органів управління у сфері природокористування та охорони довкілля Правове регулювання поводження з відходами Загальні положення про відходи Нормативно-правова діяльність Європейського Союзу та України у сфері поводження з відходами Відносини права власності про відходи Суб'єкти у сфері поводження з відходами, їх права та обов'язки Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами Заходи і вимоги щодо запобігання або зменшення утворення відходів та екологічно безпечного поводження з ними Правопорушення у сфері поводження з відходами і відповідальність за них Організаційно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері поводження з відходами Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища від забруднення радіоактивними відходами Правові засади енергозбереження Поняття енергозбереження та основні принципи державної політики у сфері енергозбереження Об'єкти та суб'єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження Економічний механізм енергозбереження Стандартизація та нормування у сфері енергозбереження Державна експертиза з енергозбереження та енергетичний аудит Міжнародні відносини України у сфері енергозбереження Відповідальність за екологічні правопорушення Поняття та сутність юридичної відповідальності за правопорушення у сфері довкілля Правопорушення проти довкілля, як підстава екоправової відповідальності Санкції екоправової відповідальності Міжнародне право довкілля Поняття міжнародного права довкілля та його функції Джерела міжнародного права навколишнього середовища Принципи міжнародного права довкілля Міжнародно-правова охорона окремих об'єктів довкілля Діяльність міжнародних організацій, органів та конференцій в сфері довкілля та їх роль в розвитку міжнародного права довкілля Судовий інституційний механізм міжнародного права довкілля Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері Екологічне право України на шляху до Європейського Союзу: питання адаптації
 
>>