Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент вищої освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Менеджмент як систематичне наукове дослідження проблем управління сформувався на початку XX ст. У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, ніж управління, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.

В Україні поки ще не досягнуто значних успіхів в теоретичному і практичному освоєнні менеджменту. Реорганізовуються старі структури управління і влади, при цьому використовуються західні моделі управління. Однак механічне перенесення концепції управління з одного соціокультурного середовища в інше, сліпе копіювання досвіду тієї або іншої держави практично неможливе і веде до важких економічних і соціальних наслідків. Тому управлінська освіта в Україні потребує створення системи підготовки кваліфікованих кадрів для роботи в діловому середовищі.

Головною метою навчального посібника є теоретична та практична підготовка фахівця з питань: сутності основних понять і категорій менеджменту та управління вищою освітою; історії розвитку, принципів та функцій менеджменту; суті організації та взаємозв'язку їх внутрішніх елементів та зовнішнього середовища; системи методів управління; основ планування, мотивації, контролю та регулювання; організації взаємодії та повноважень; змісту, характеристики основних типів організаційних структур управління та підходів до їх проектування; прийняття ефективних рішень у менеджменті; інформаційного забезпечення процесу управління; керівництва та лідерства, стилів управління; здійснення організаційних змін та підходів до визначення ефективності менеджменту у вищій освіті.

Знання теоретичних основ управління дають можливість оволодіння культурою та мистецтвом керування колективом: вміння ставити загальну та конкретну мету, завдання діяльності, розробляти стратегію управління з урахуванням суспільних, колективних та особистих інтересів, контролювати процес їх організації.

Фахівці в галузі менеджменту повинні вміти виконувати функції планування, організації, координації, мотивації, контролю праці для досягнення певних цілей.

Першочергове завдання менеджменту вищої освіти полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників на нововведення.

Процес формування фахівців нової генерації включає поряд із професійною педагогічною підготовкою за основною спеціальністю глибоке вивчення основ теорії менеджменту та оволодіння навичками, необхідними для сучасного керівника вищого навчального закладу.

Метою навчального посібника є допомога студентам в оволодінні знаннями основ менеджменту, творчому переосмисленні досвіду управління, зверненні уваги на ті глибинні проблеми, результати, рішення яких визначають життєспроможність закладів вищої освіти.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

  • 1. Місце України в міжнародних рейтингах, що залежить від показників вищої освіти
  • 2. Місце вищої освіти в економіці країни
  • 3. Структура вищих навчальних закладів
  • 4. Класифікація вищих навчальних закладів
  • 5. Структурні підрозділи вищого навчального закладу
  • 6. Форми навчання у вищих навчальних закладах
  • 7. Управління вищим навчальним закладом
 
<<   ЗМІСТ   >>