Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент вищої освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

  • 1. Поняття „функції управління”
  • 2. Функція планування
  • 3. Функція організації
  • 4. Функція мотивації
  • 5. Функція контролю
  • 6. Функції координації та регулювання

Поняття „функції управління”

Управлінська діяльність – це сполучення різних функцій (видів діяльності). Спеціалізовані види різноманітних робіт називаються функціями управління. Слово "функція" у перекладі з латинського означає "здійснення, виконання". Кожна функція спрямована на вирішення специфічних, різноманітних і складних проблем взаємодії між окремими підрозділами, що вимагають здійснення великого комплексу конкретних заходів.

Функція менеджменту (за О.М Гірняком) – відносно відокремлений напрям управлінської діяльності, тобто трудовий процес у сфері управління. Функції відображають суть та зміст управлінської діяльності.

Функції менеджменту виникли в результаті поділу та спеціалізації праці.

А. Файоль виділяв планування, організацію, розпорядництво, координування та контроль як функції менеджменту. М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі запропонували розглядати 4 функції: планування, організацію, мотивацію та контроль.

Функції менеджменту бувають основні і часткові.

Основні: планування, організація, мотивація, контроль.

Часткові: управління основним виробництвом, управління технічною підготовкою виробництва, управління капітальним будівництвом.

Копо проблем, що розв'язуються у процесі управлінської діяльності, зводиться до визначення конкретних цілей розвитку, вияву їхньої пріоритетності, черговості і послідовності реалізації. На цій основі розробляються завдання, визначаються основні напрями і шляхи рішення цих завдань, необхідні ресурси і джерела Їхнього забезпечення, встановлюється контроль за виконанням поставлених завдань.

Реалізація загальних завдань вимагає створення необхідних умов у сфері управління.

Єдиний процес управління поділяється на спеціалізовані функції з метою закріплення окремих видів робіт за виконавцями і тим самим упорядкування процесу управління, забезпечення високого професіоналізму виконання управлінських робіт. Функції управління відбивають конкретний зміст управлінської діяльності як самого менеджера, так і апарату управління, характеризують вид цієї діяльності.

Функції управління діяльністю, а відповідно і методи їх реалізації, не є незмінними. Вони постійно модифікуються і змінюються, у зв'язку з чим ускладнюється зміст робіт. Розвиток кожної' з функцій управління відбувається не тільки під впливом внутрішніх закономірностей їхнього удосконалення, але і під впливом розвитку інших функцій. Кожна з функцій повинна удосконалюватися в напрямі, який зумовлюється загальними цілями і завданнями розвитку вищого навчального закладу в конкретних умовах. Це веде до змін змісту кожної функції.

Функція планування також має якісно нові риси. У сучасних умовах планування отримало принципово новий зміст. Нині ця функція розвивається і доповнюється функцією маркетингу, у зв'язку з чим планування здобуває новий зміст. Особливо розширюються межі планування. Отже, планування виконує не тільки оперативні задачі, але і задачі перспективного розвитку, що є якісно новим у змісті планування.

У зв'язку з цим помітні зміни і в змісті функції контролю. Він тісно зв'язаний зі здійсненням функції планування і сприяє його більш повної реалізації. Це означає, що до вивчення функцій управління не можна підходити з чисто формального боку, а необхідно виявляти й аналізувати зміни, що відбуваються в змісті управлінських понять і уявлень, оскільки ці зміни відбивають глибинні процеси в системі суспільного виробництва.

Головними ознаками для класифікації функцій управління є:

  • 1) вид управлінської діяльності, що дозволяє відрізнити одну роботу від іншої в процесі поділу управлінської праці;
  • 2) спрямованість видів діяльності на керований об'єкт чи фактори зовнішнього середовища

За цими ознаками можна виділити загальні і конкретні функції менеджменту.

Загальні функції визначають лише вид управлінської діяльності незалежно від місця її прояву; від виду організації, характеру діяльності, масштабів і т.д. Загальні функції притаманні управлінню будь-якою організацією. Вони як би розчленовують зміст управлінської діяльності на види робіт. Розглянемо концептуально загальні функції менеджменту.

 
<<   ЗМІСТ   >>