Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічна фізіологія рослин

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Зелені рослини – особлива форма життя Особливості життєдіяльності зелених рослин Середовище існування рослинЕкологічні чинникиЗалежність фізіологічних процесів від інтенсивності дії екологічного чинникаБіотичні чинникиАнтропогенні чинники Клітина – базовий осередок процесів життєдіяльності Будова типової клітини рослин Склад, структура та функції компонентів клітиниКлітинна оболонкаМембранні системи клітиниЦитоплазмаЯдроПластиди Ферменти. Залежність ферментативної активності від екологічних чинниківМетаболізмВластивості ферментівКласифікація ферментів Основні фізіологічні і біохімічні процеси в рослинах ФотосинтезНаукове визначення фотосинтезуЛисток – орган фотосинтезуПігментна система зелених рослинХімізм фотосинтезуСвітлові реакції фотосинтезуТемпові реакції фотосинтезу ДиханняБіологічне значень диханняЛокалізація диханняХімізм дихання Мінеральне живленняПоглинання мінеральних речовин рослинами Водний режимЗначення води для рослинСтан води в клітинах рослинПоглинання води клітинами рослинРоль ґрунту у водопостачанніПроведення води по рослиніТранспірація Ріст і розвитокОсобливості росту вегетативних органів рослинСпокій у житті рослинУзгодженість ростових процесівМорфометріяРегулювання процесу росту рослинРізноманітність фітогормонівРозвиток рослинІндивідуальне відношення проростаючого насіння до світлаТермоперіодизмФотоперіодизм Адаптації у рослин Адаптація – здатність рослин пристосовуватися до умов місцезростань Концепція стресу в рослин Стійкість до дії стресових чинників Концепція адаптивних стратегій у рослинЕкологічні типи рослинЖиттєві форми рослинЕколого-ценотичні групиФункціональні типи рослин Режим освітленості як екологічний чинник Фізіологічна роль інтенсивності освітлення і спектрального складу світла Адаптація пігментної системи до умов освітлення Вплив освітленості на якісний склад продуктів фотосинтезу Взаємодія екологічних чинників і фотосинтез Фотоперіодизм Формотвірна дія світла Повітря як екологічний чинник Вуглекислий газ як ресурс для процесу фотосинтезуРоль продихів у забезпеченні рослин СO2Механізми зв'язування вуглекислого газу Вплив кисню на фізіологічні процеси рослин Вітер і його оплив на життєдіяльність рослин Екологія водообміну в рослин Значення води для життєдіяльності рослинного організму Поглинання води як екологічно обумовлений процес Транспірація і її залежність від екологічних чинників Фізіологічні основи посухостійкості рослинВодний дефіцитПосухостійкістьВчення про критичні періодиЗахист рослин від водних дефіцитівРегулювання водного режиму рослин у посівах при зрошуванні Дія надлишкової вологості на фізіологічні процеси у рослин Температура як екологічний чинник Вплив температури на фізіологічні процесиФотосинтезДихання рослин і температурний режимПродукційний процесМеханізми адаптації рослин до температурних умов середовища Стійкість рослин до підвищених температур Холодостійкість рослин Морозостійкість рослин Зимостійкість рослин Ґрунт і його роль у життєдіяльності рослин Едафічні чинники та їхня класифікація Механічний склад ґрунту Хімічний склад ґрунту Кислотність ґрунту Екологія застосування мінеральних добрив Вологоємкість і водопроникність Аерація ґрунту Температура ґрунту Засолення ґрунту Реагування рослин на комплекс екологічних чинників Взаємодія екологічних чинників Екологічний оптимум Біотичні чинники середовища і їхній вплив на фізіологічні процеси у рослин Класифікація біотичних чинників Фітогенні чинники Зоогенні чинники Вплив патогенних грибів і мікроорганізмів на рослини Антропогенні чинники середовища Форми дії антропогенних чинників на рослини Радіоактивне забруднення Забруднення атмосфери, водоймищ і ґрунтів при промисловому і сільськогосподарському виробництвіЗабруднення газоподібними речовинамиМеханічне забруднення природного середовищаЗабруднення важкими металамиЗабруднення пестицидами
 
>>