Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічна фізіологія рослин

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Антропогенні чинники середовища

Форми дії антропогенних чинників на рослини

Антропогенні чинники – це сукупність впливів діяльності людини на рослини і фізіологічні процеси, що відбуваются в них. На життєдіяльності рослин антропогенні чинники позначаються здебільшого опосередковано шляхом зміни характеристик місцезростань й екологічних чинників, важливих для рослин. Загальний характер антропогенної впливів визначається формами людської діяльності. Основними з них є:

 • а) зміна ландшафтів і цілісності природних комплексів;
 • б) вилучення природних ресурсів;
 • в) забруднення довкілля.

Залежно від характеру таких змін антропогенні чинники поділяють на групи:

 • а) зміна фізичних параметрів місцезростань;
 • б) зміна хімічного складу повітря і фунту;
 • в) зміна біорізноманіття.

Доцільно також поділяти антропогенні чинники, що діють на фізіологічні процеси рослин, за їхнім походженням на:

 • а) промислові;
 • б) сільськогосподарські;
 • в) соціально-побугові.

Часто проявляється і “антропогенне забруднення” середовища як неживими компонентами, так і чужими для цієї території живими організмами. За будь-яких видів динаміки природних місцезростань в рослинах відбуваються значні трансформації фізіолого-біохімічних процесів, змінюється рівень продукційного процесу і, як правило, знижується стійкість до різноманітних стресових впливів.

В екології термін “забруднення” зазвичай розуміють в широкому сенсі як трансформацію природного середовища, викликану різноманітними чинниками, якщо вони пов'язані з діяльністю людини.

Для життєдіяльності рослин й оптимального перебігу в них фізіолого-біохімічних процесів найбільш небезпечними є: механічне забруднення різними уламками, сміттям і пилом, хімічне забруднення, за якого в природне середовище потрапляють токсичні для рослин речовини – такі, як важкі метали, пестициди тощо, фізичне забруднення, пов'язане зі зміною фізичних параметрів: теплових, світлових, електромагнітних, звукових, радіаційних.

Щодо хімічних речовин, які негативно впливають на рослини, використовуються такі терміни:

 • а) отруйні речовини – хімічні сполуки, які викликають захворювання і загибель рослин;
 • б) токсиканти – речовини, що справляють несприятливу дію на рослини і їхні популяції загалом. Речовини, які створюють хімічне забруднення місцезростань, називають фітотоксикантами;
 • в) ксенобіотики – сторонні для біосфери і рослин хімічні речовини, які є продуктами тієї чи іншої господарської діяльності людини.

Залежно від масштабів розподілу розрізняють глобальні (біосферні), регіональні і локальні забруднення. Прикладами глобальних забруднень є забруднення атмосфери озоноруйнівними та токсичними речовинами, фонове радіоактивне забруднення, забруднення Світового океану нафтопродуктами.

Дія всіх видів і форм антропогенних чинників на фізіологічні процеси в рослин може бути прямою або опосередкованою. У першому випадку чинник безпосередньо справляє вплив на ту чи іншу фізіологічну функцію рослин, а в другому – ця дія полягає у зміні екологічного середовища у несприятливий для рослин бік. Антропогенез як глобальне екологічне явище на фізіологічні процеси рослин і їх життєдіяльність впливає в основному опосередковано.

 
<<   ЗМІСТ   >>