Повна версія

Головна arrow Агропромисловість arrow Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вступ

Відомо, що сільське господарство, як центральна ланка аграрного сектору економіки, включає дві основні галузі виробництва – рослинництво та тваринництво. Кожна з яких, в свою чергу, поділяється на низку галузей, зокрема, рослинництво охоплює: вирощування зерна, овочівництво, виноградарство та ін. Тваринництво включає в себе: свинарство, скотарство, птахівництво, а також виробництво молочної, рибної продукції, меду тощо.

Сільськогосподарські товаровиробники самостійно визначають напрями та обсяги виробництва й переробки аграрної продукції. Оскільки держава зацікавлена в продовольчій безпеці, то вона не може не впливати на розвиток аграрного сектору економіки, одного із її сегментів – виробництво сільськогосподарської продукції. Тому, державно-правове регулювання виробництва такої продукції полягає в стимулюванні розвитку галузей аграрного виробництва, запровадження досягнень науково-технічного прогресу, залучення інвестицій тощо з метою отримання в кінцевому результаті екологічно чистої продукції, безпечних та якісних продуктів харчування для населення, а також сировини для промисловості, які відповідали б міжнародним принципам та стандартам.

Разом із тим. сільське господарство України, враховуючи наявний ресурсний потенціал, може пом'якшити вплив світової продовольчої кризи на якість життя людства загалом та ситуацію з голодом у країнах, що розвиваються зокрема (за даними ООН на сьогодні на земній кулі від голоду потерпає більше І млрд людей). А тому для України необхідним є ефективне правове забезпечення виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, яке не стримувалось би, а стимулювалось із набуттям членства в міжнародних торгівельно-економічних організаціях.

Наведене обумовлює потребу у висвітленні питань щодо правового регулювання відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного походження, специфіки такого регулювання з метою здійснення ефективної виробничо-господарської діяльності сільськогосподарськими товаровиробниками та належної підготовки спеціалістів.

Подальша спеціалізація вищої освіти передбачає формування у студентів системних, комплексних знань із метою досягнення сталого розвитку суспільства та практичних навичок їх застосування.

З урахуванням специфіки навчального закладу та майбутньої спеціалізації студентів, у цьому навчальному посібнику увагу приділено питанням, пов'язаним із формуванням активної громадянської позиції, високим професіоналізмом майбутніх юристів; зокрема щодо законодавчого забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції за сучасних умов. Це видання надасть можливість майбутнім юристам орієнтуватись в значному масиві аграрного законодавства. Авторами при викладенні матеріалу враховувався зв'язок курсу з майбутньою спеціальністю студентів, професійно орієнтованих дисциплін. Перш за все, це стосується такої галузі права, як аграрне право.

Навчальний посібник "Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні" може бути також використаний для фахової підготовки студентів деяких спеціальностей аграрних вищих навчальних закладів після освоєння базової навчальної дисципліни "Аграрне право".

У посібнику для зручності самостійного освоєння курсу до кожного підрозділу запропоновано: питання для самоконтролю, тестові та практичні завдання, навчальну та монографічну літературу, а також алфавітно-предметний покажчик. Все це дозволить студентам перевірити набуті знання з курсу "Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні".

У першому розділі навчального посібника надано загальну характеристику правового регулювання виробництва сільськогосподарської продукції рослинного походження. Детально розглянуто правові засади вирощування зернових та технічних культур, овочівництва, виноградарства, селекції рослин, рослинництва закритого грунту.

Другий розділ навчального посібника присвячено загальній характеристиці правового регулювання виробництва сільськогосподарської продукції тваринного походження, зокрема проаналізовано нормативно-правове забезпечення скотарства, племінної справи у тваринництві, свинарства, птахівництва.

Особливу увагу в третьому розділі посібника присвячено правовому забезпеченню виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції в Україні в контексті вимог права СОТ та законодавства ЄС.

 
<<   ЗМІСТ   >>