Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економічна діагностика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фактори та критерії конкурентоспроможності послуг (продукції, робіт) зв'язку та інформатизації

У багатьох випадках при визначенні понять "конкурентоспроможність послуги" його ототожнюють із поняттям "конкурентоспроможність продукції". Разом з тим, стосовно послуги, виходячи з її визначення у Державному стандарті України: "результат безпосередньої взаємодії постачальника (виконавця) і споживача та внутрішньої діяльності (підкреслено нами) виконавця щодо задоволення потреб споживача", урахування тільки споживчих, цінових і якісних характеристик послуги при визначенні понять "конкурентоспроможність послуги" та "рівень конкурентоспроможності послуги" є недостатнім. Тут потрібно враховувати також організаційні фактори, які характеризують внутрішню діяльність постачальника цих послуг.

З урахуванням цього, можна надати наступне визначення понять "конкурентоспроможність послуги" та "рівень конкурентоспроможності послуги":

  • конкурентоспроможність послуги – це властивість послуги, обумовлена наявністю у неї сукупності техніко-експлуатаційних (споживчих) й організаційно-економічних характеристик, що визначає можливість реального або потенційного задоволення нею конкретної потреби певного ринку;
  • рівень конкурентоспроможності послуги – кількісна характеристика, яка характеризує ступінь відповідності техніко-експлуатаційних і організаційно- економічних параметрів послуги реально або потенційно задовольняти конкретні потреби певного ринку порівняно з аналогічними послугами, які представлені на даному ринку.

З конкурентоспроможністю продукції (послуги) тісно пов'язана конкурентоспроможність підприємства. При формуванні визначення поняття "конкурентоспроможність підприємства" – це визначення повинно відображувати економічну сутність цієї категорії. З таких позицій в ньому слід враховувати такі найбільш суттєві ознаки та характеристики, як: конкурентні переваги підприємства; динамічний, а також відносний (порівняльний) характер; можливість як реального, так і потенційного задоволення ним конкретної потреби певного ринку; здатність швидкої адаптації до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища.

Перелічені ознаки та характеристики конкурентоспроможності підприємства притаманні також ПЗ, які є підприємствами, що надають послуги (продукцію, роботи) зв'язку та інформатизації. Тому у подальшому ми будемо розглядати конкурентоспроможність підприємства та конкурентоспроможність ПЗ як ідентичні.

З урахуванням цього, можна надати наступне визначення понять "конкурентоспроможність підприємства (ПЗ)" та "рівень конкурентоспроможності підприємства (ПЗ)":

  • конкурентоспроможність підприємства (ПЗ) – це властивість підприємства, обумовлена наявністю у нього сукупності конкурентних переваг, що характеризує реальну або потенційну здатність підприємства витримувати конкуренцію в певний час на певному ринку;
  • рівень конкурентоспроможності підприємства (ПЗ) – кількісна характеристика, яка характеризує ступінь відповідності конкурентних переваг підприємства реально або потенційно витримувати конкуренцію з аналогічними підприємствами, які на даний час представлені на даному ринку.

Наведені вище зміст та система визначень поняття "конкурентоспроможність" дозволяє в подальшому більш плідно вирішувати низку питань управління конкурентоспроможністю ПЗ – визначення конкурентних переваг, джерел їх формування; визначення факторів та критеріїв конкурентоспроможності; удосконалення методів кількісної оцінки конкурентоспроможності; визначення та обґрунтовування шляхів підвищення конкурентоспроможності ПЗ тощо.

 
<<   ЗМІСТ   >>