Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економічна діагностика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка привабливості та перспектив розвитку галузі

Результати аналізу галузі і конкуренції в ній в остаточному підсумку дозволяють оцінити ситуацію в галузі в цілому і виробити судження про привабливість чи непривабливість галузі на даний момент і в перспективі. Для визначення привабливості галузі можуть бути використані такі показники:

 • – прибутковість галузі;
 • – значення продукції для суспільства;
 • – потенціал зростання галузі;
 • – стабільність попиту;
 • – серйозність проблем, що стоять перед галуззю в цілому;
 • – ступінь ризику і невизначеності, пов'язаних з майбутнім розвитком галузі;
 • – характер конкуренції і кількість підприємств у галузі;
 • – технічний рівень виробництва;
 • – технології, що використовуються, їхня конкурентоспроможність порівняно зі світовим досвідом;
 • – сприятливий чи несприятливий вплив на дану галузь основних рушійних сил;
 • – можливість приходу в галузь (відходу з галузі) великих підприємств;
 • – посилення чи послаблення сил конкуренції;
 • – необхідний рівень якості для забезпечення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і світовому ринках;
 • – організаційно-управлінські особливості процвітаючих підприємств галузі (тривалість виробничого циклу, спеціалізація, кооперація, концентрація, централізація та ін.);
 • – канали розподілу і специфіка системи збуту;
 • – вимоги до рівня кваліфікації і досвіду персоналу та можливості їх досягнення;
 • – екологічні обмеження.

При оцінці привабливості галузі різними авторами пропонується враховувати різну кількість показників галузі, при цьому найчастіше варіюється і питома вага кожного показника (табл. 5.2 та 5.3).

Одним із загальних показників привабливості галузі є рівень одержання прибутку. Якщо в конкретній галузі існує перспектива отримання прибутку більш високого, ніж в інших галузях, то цю галузь можна вважати привабливою. Якщо ж рівень можливого прибутку нижчий, ніж в інших галузях, то галузь вважається непривабливою. Але завжди слід враховувати, що привабливість поняття відносне, а не абсолютне, і тому уявлення про шляхи розвитку галузі залежить від дослідника. Іншими словами, привабливість галузі повинна оцінюватися з позиції конкретного підприємства. Якщо підприємство робить висновок, що галузь приваблива, то вона звичайно бере на озброєння агресивну стратегію зростання і розвитку, що припускає збільшення зусиль на розвиток продажів, здійснення інвестицій для розширення виробничих можливостей і відновлення устаткування та ін. Такі дії необхідні для зміцнення конкурентних позицій підприємства в перспективі.

Таблиця 5.2

Перший варіант з оцінки привабливості галузі

Показник

Питома вага

Рейтинг

Оцінка (гр. 3 × гр. 4)

Вплив постачальників

0.10

4

0,40

Вплив споживачів

0.10

4

0,40

Вплив товарів-замінників

0.03

2

0,06

Міцність бар'єрів входа

0.10

3

0,30

Рівень конкуренції

0.15

2

0,30

Рівень і тип регулювання з боку держави

0,10

1

0,10

Вплив соціально активних груп

0,03

2

0,06

Ставлення суспільства до галузі

0,03

2

0,06

Швидкість технологічних нововведень

0,03

5

0,15

Вплив профспілок

0,06

2

0,12

Ставлення фінансових організацій і посередників до галузі

0,03

2

0,06

Темпи зростання

0.04

4

0,16

Прибутковість

0.10

4

0,40

Ефективність функціонування в період економічного спаду

0,10

5

0,50

Усього

1,00

-

3,07

Найвищий – 5, найнижчий – 1.

Таблиця 5.3

Другий варіант з оцінки привабливості галузі

Показник

Питома

вага

Рейтинг

Оцінка (гр. 3 × гр. 4)

Розміри ринку

0,15

5

0,75

Прогнозований темп зростання ринку

0,20

1

0,20

Історичний і прогнозований прибуток

0,10

1

0,10

Рівень конкуренції

0,20

5

1,00

Загрози і можливості

0,15

1

0,15

Вплив сезонних і циклічних факторів

0,05

2

0.10

Вимоги до рівня технології і капіталовкладень

0,10

3

0,30

Вплив середовища

0,05

4

0.20

Вплив регулювання соціальної й економічної політики

-

-

-

Усього

1,00

-

2,80

Найвищий – 5, найнижчий – 1.

Якщо підприємство робить висновок про непривабливість галузі, то її дії можуть бути такі:

 • – успішно діюче підприємство буде виявляти обережність при інвестуванні і буде намагатися захистити свою конкурентоспроможність і прибутковість у перспективі чи прийняти рішення про диверсифікацію в більш сприятливі сфери діяльності;
 • – більш слабке підприємство може взагалі піти з галузі чи прийняти рішення про злиття з конкурентами;
 • – якщо ж підприємство не належить до даної галузі і розглядає питання про приєднання до неї, то вона може прийняти негативне рішення і почати пошук інших можливостей.

Кваліфікований аналіз загальної ситуації в галузі і конкуренції в ній – об'єктивно важлива передумова розробки ефективної стратегії.

 
<<   ЗМІСТ   >>