Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економічна діагностика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підготовчий етап до оцінки майна

Для визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства (ВАТ) або публічного акціонерного товариства (ПАТ)

[1], що створюється на базі державного (комунального) майна (крім об'єктів незавершеного будівництва, майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного господарства, холдингових компаній) під час приватизації (корпоратизації), послідовно здійснюються такі кроки:
 • – утворення державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном) інвентаризаційної комісії, визначення дати попередньої інвентаризації необоротних активів з метою складення їх основного переліку та установлення остаточної дати оцінки;
 • – проведення інвентаризаційною комісією попередньої інвентаризації необоротних активів та затвердження її результатів у строк, що не перевищує 15 календарних днів від дати попередньої інвентаризації, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до остаточної дати оцінки;
 • – складення інвентаризаційною комісією та затвердження державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном) основного переліку необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці, у п'ятиденний строк після затвердження результатів попередньої інвентаризації;
 • – подання матеріалів попередньої інвентаризації державному органу приватизації у строк, що не перевищує 26 календарних днів від дати оцінки;
 • – вибір державним органом приватизації на конкурентних засадах суб'єкта оціночної діяльності, який здійснюватиме незалежну оцінку необоротних активів, та укладення з ним договору на проведення незалежної оцінки у тритижневий строк, але не пізніше ніж за 5 днів до дати остаточної оцінки;
 • – проведення повної інвентаризації інших активів та зобов'язань, складення додаткового переліку необоротних активів за результатами уточнення інвентаризаційною комісією даних попередньої інвентаризації необоротних активів на дату оцінки. Матеріали повної інвентаризації та перелік необоротних активів №2 подаються комісії з приватизації (корпоратизації) для розгляду та ухвалення у строк, що не перевищує 20 календарних днів від дати їх остаточної оцінки;
 • – подання схвалених протокольним рішенням комісії з приватизації (корпоратизації) та затверджених керівником державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) матеріалів повної інвентаризації державному органу приватизації у строк, що не перевищує 25 календарних днів від дати їх остаточної оцінки. У разі несвоєчасного подання державному органу з приватизації переліків необоротних активів підприємства та зведених актів інвентаризації майна і/або складення їх з порушенням вимог зазначені документи повертаються з метою призначення нової дати оцінки;
 • – подання підприємством вихідних даних щодо необоротних активів для здійснення незалежної оцінки державному органу з приватизації (замовнику незалежної оцінки) в повному обсязі у строк, що не перевищує 15 календарних ДНІВ від дати оцінки.

З метою визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства (ВАТ) або публічного акціонерного товариства (ПАТ) (пайового фонду колективного сільськогосподарського підприємства), що створюється на базі майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств, підприємств рибного господарства, під час приватизації на підготовчому етапі здійснюється повна інвентаризація майна в такому порядку:

 • – утворення державним органом приватизації інвентаризаційної комісії та визначення дати оцінки;
 • – проведення інвентаризаційною комісією повної інвентаризації майна в один етап та подання до комісії з приватизації її результатів;
 • – перевірка комісією з приватизації зведеного акта інвентаризації майна та його затвердження державним органом приватизації протягом місяця від визначеної дати оцінки;
 • – здійснення аудиторської перевірки у разі прийняття такого рішення державним органом приватизації;
 • – підготовка підприємством відомостей та подання їх до комісії з приватизації у строк, що не перевищує 35 календарних днів від дати оцінки;
 • – складення за результатами повної інвентаризації майна (з урахуванням переоцінки повністю зношених за даними бухгалтерського обліку основних засобів), передавального балансу підприємства на дату оцінки та подання його разом з аудиторським висновком комісії з приватизації у строк, що не перевищує 45 календарних днів від дати оцінки.

З метою визначення вартості окремого індивідуально визначеного майна, об'єктів незавершеного будівництва та цілісних майнових комплексів, що підлягають приватизації, на підготовчому етапі здійснюються:

 • – визначення державним органом приватизації дати оцінки та затвердження складу інвентаризаційної комісії;
 • – проведення інвентаризаційною комісією інвентаризації майна в один етап у строк, що не перевищує 15 календарних днів від дати інвентаризації;
 • – обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єктів незавершеного будівництва;
 • – вибір державним органом приватизації на конкурсних засадах суб'єкта оціночної діяльності, який буде здійснювати незалежну оцінку у разі прийняття такого рішення, та укладення з ним договору на проведення оцінки майна у строк, що не перевищує 20 календарних днів від дати інвентаризації;
 • – складення і подання підприємством (балансоутримувачем) до державного органу приватизації зведеного акта інвентаризації та передавального балансу за результатами інвентаризації на дату оцінки (у разі прийняття відповідного рішення державним органом приватизації разом з висновками аудиторської перевірки фінансової звітності); а також акта обстеження будівельного майданчика, інвентаризаційних описів;
 • – затвердження державним органом приватизації зведеного акта інвентаризації майна у строк, що не перевищує 20 календарних днів від дати оцінки;
 • – підготовка та затвердження державним органом приватизації переліку майна, вартість якого вилучається з вартості цілісного майнового комплексу, у строк, що не перевищує 25 календарних днів від дати оцінки;
 • – подання підприємством (балансоутримувачем) державному органу приватизації (замовнику незалежної оцінки) вихідних даних щодо індивідуально визначеного майна, цілісного майнового комплексу підприємства, необоротних активів, що приватизуються у складі цілісного майнового комплексу, у строк, що не перевищує 25 календарних днів від дати оцінки.

Щодо об'єктів у матеріальній формі, об'єктів у нематеріальній формі, часток (паїв, акцій), які належать підприємству (господарському товариству) з державною часткою (часткою комунального майна) у статутному фонді, та цілісних майнових комплексів, що відчужуються або передаються в заставу відповідно до норм чинного законодавства, підготовчий етап передбачає:

 • – вибір суб'єкта оціночної діяльності та укладення з ним договору на проведення оцінки майна;
 • – надання замовником оцінки вихідних даних, необхідних для проведення оцінки суб'єктом оціночної діяльності відповідно до умов укладеного з ним договору.

Щодо часток (паїв, акцій) господарського товариства, що приватизуються, підготовчий етап передбачає:

 • – визначення державним органом приватизації дати оцінки та затвердження складу інвентаризаційної комісії за участю представників господарського товариства;
 • – проведення інвентаризації у строк, що не перевищує 25 календарних днів від дати оцінки (для господарських товариств, розмір державної частки в яких становить не менше ніж 25 %). В інших випадках та у разі проведення оцінки часток (паїв, акцій) господарських товариств, розташованих за кордоном, використовуються результати останньої повної інвентаризації з урахуванням руху активів та зобов'язань до дати оцінки. Інвентаризація проводиться в один етап. До зведеного акта інвентаризації майна додаються оформлені в установленому порядку інвентаризаційні описи, довідка щодо врегулювання інвентаризаційних різниць, інші матеріали інвентаризації, а також перелік майна, що перебуває на відповідальному зберіганні, тимчасово ввезеного на митну територію України майна (у тому числі суми коштів на придбання майна), додатково наданого господарському товариству іншими недержавними співзасновниками, але не внесеного до статутного фонду на дату оцінки. Зведений акт інвентаризації майна затверджується керівником державного органу приватизації;
 • – здійснення аудиторської перевірки для підтвердження достовірності результатів бухгалтерського обліку господарським товариством (щодо господарських товариств з державною часткою не менше ніж 25 %). Аудиторська перевірка здійснюється за рахунок коштів господарського товариства у межах загального строку підготовки об'єкта до приватизації;
 • – вибір суб'єкта оціночної діяльності та укладення з ним договору на проведення оцінки майна протягом місяця від дати оцінки;
 • – надання господарським товариством суб'єкту оціночної діяльності вихідних даних, необхідних для проведення оцінки відповідно до умов договору, у тому числі балансу, складеного на дату оцінки.

Щодо об'єктів, які повертаються у державну власність, у тому числі за рішенням суду, підготовчий етап передбачає:

 • – утворення державним органом приватизації інвентаризаційної комісії, до складу якої включаються представники державного органу приватизації, керівник підприємства та особа, яка відповідає за результати бухгалтерського обліку. Очолює комісію представник державного органу приватизації;
 • – визначення державним органом приватизації дати оцінки. Якщо об'єкт приватизації повертається у державну власність за рішенням суду, датою оцінки є день набрання чинності відповідним рішенням суду. Дата оцінки є датою інвентаризації;
 • – проведення інвентаризації в один етап протягом строку, що не перевищує 15 календарних днів від дати оцінки, і подання її результатів на розгляд комісії з повернення об'єкта у державну власність. Інвентаризація проводиться у порядку, визначеному законодавством з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 • – затвердження державним органом приватизації зведеного акта інвентаризації майна у строк, що не перевищує 25 днів від дати оцінки;
 • 5) вибір суб'єкта оціночної діяльності та укладення з ним договору на проведення незалежної оцінки.

У всіх інших випадках, визначених Методикою оцінки майна, інвентаризація майна проводиться у встановленому чинним законодавством порядку з урахуванням таких особливостей:

 • – представники державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) до складу інвентаризаційної комісії не включаються;
 • – інвентаризація майна здійснюється в два етапи;
 • – відповідальність за правильність проведення інвентаризації, своєчасність подання та достовірність її результатів покладається на голову інвентаризаційної комісії та її членів;
 • – за результатами інвентаризації складається зведений акт інвентаризації майна за установленою формою, який підписується головою та членами інвентаризаційної комісії і затверджується керівником державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном);
 • – до зведеного акта інвентаризації майна додаються оформлені в установленому порядку інвентаризаційні описи та інші матеріали інвентаризації, а також матеріали, що підтверджують застосування всіх можливих правомірних заходів щодо стягнення з дебіторів простроченої заборгованості (у тому числі сумнівної та безнадійної), довідка з підтверджувальними документами щодо списання, продажу, передачі в оренду, до статутних фондів господарських товариств майна (у тому числі основних засобів), довідка про вибуття необоротних активів за період від дати прийняття рішення про приватизацію (включення до переліку підприємств, що підлягають корпоратизації) до дати оцінки, інші додаткові матеріали на вимогу комісії з приватизації (корпоратизації) або державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном), довідка щодо врегулювання інвентаризаційних різниць, виявлених під час інвентаризації.

Для проведення незалежної оцінки майна суб'єкти оціночної діяльності визначаються державними органами приватизації у таких випадках:

 • – приватизації (корпоратизації);
 • – внесення державного або комунального майна до статутних фондів господарських товариств, у тому числі холдингових і державних акціонерних підприємств;
 • – повернення об'єктів приватизації у державну власність.

Вибір суб'єкта оціночної діяльності здійснюється на конкурсних засадах у порядку, що установлюється Фондом державного майна. В інших випадках проведення незалежної оцінки майна відповідно до вимог Методики оцінки майна вибір суб'єкта оціночної діяльності здійснюється замовником такої оцінки самостійно.

 • [1] Протягом двох років (з 30 квітня 2009 р. до ЗО квітня 2011 р.) Відкриті та Закриті акціонерні товариства в Україні (ВАТ та ЗАТ) повинні змінити найменування на Публічне акціонерне товариство (ПАТ) або на Приватне акціонерне товариство (ПрАТ).
  • 8 квітня 2011 року Верховна Рада України ухвалила законопроект №8174 про внесення змін до закону "Про акціонерні товариства" та інших законодавчих актів України" щодо відновлення на законодавчому рівні назви "відкрите акціонерне товариство". Згідно з яким у назві типу "товариства" замість словосполучення "публічне акціонерне товариство" (ПАТ) можна використовувати словосполучення "відкрите акціонерне товариство" (ВАТ). Але 6 травня 2011 року Президент повернув без підпису Закон, який дозволяє використовувати в назві ВАТ, і запропонував депутатам відхилити його. 8 вересня 2011 року Закон було остаточно відхилено і знято з розгляду.
 
<<   ЗМІСТ   >>