Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Суб'єкти реалізації державної політики у сфері цивільного захисту Державне регулювання природно-техногенної безпеки Основні напрямки реалізації державної стратегії зниження ризиків і пом'якшення наслідків НС Мета та завдання цивільного захисту України Спрямовування цивільного захисту Мета цивільного захисту полягає. Завдання цивільного захисту. Основні завдання Єдиної державної системи цивільного захисту. Принципи реалізації цивільного захисту в Україні. Функціональні підсистеми ЄДС ЦЗ. Склад та завдання сил цивільного захисту. Склад сил цивільного захисту. Аварійно-рятувальні служби цивільного захисту Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту Оперативний склад пункту управління у надзвичайних ситуаціях Права та обов'язки суб'єктів господарювання у сфері цивільного захисту Завдання та обов'язки суб'єктів господарювання Попередження надзвичайніх ситуацій Застосування ризик-орієнтованого підходу до попередження НС. Критерії ймовірнісної оцінки ризиків. Кількісна оцінка ризику Кількісна оцінка соціального ризику. Методика якісного аналізу небезпек. Аналіз видів, наслідків і критичності відмовлень елементів системи "людина – техніка – середовище". Системи моніторингу небезпек життєвого середовища людини. Загальні відомості про системи моніторингу небезпек навколишнього середовища. Види, зміст та предмет моніторингу. Загальні принципи побудови системи моніторингу навколишнього середовища та етапи його реалізації. Елементи системи моніторингу та прогнозування НП. Організація моніторингу на локальному (об'єктовому) рівні. Організація та умови функціонування системи моніторингу НС. Державна система моніторингу ПНО: завдання, склад, умови функціонування. Функціональна підсистема моніторингу та прогнозування НС. Взаємовідносини суб'єктів системи моніторингу. Порядок ведення моніторингу. Управління в умовах надзвичайних ситуацій Поняття функцій управління. Діяльність керівника як функція управління. Планування як функція управління. Системи управління в НС. Режими функціонування системи ЦЗ СГ у НС. Особливості функціонування СГ в умовах НС. Зміст завдань цивільного захисту у НС. Організація роботи системи управління СГу НС. Організація, як функція управління. Функції координації і регулювання в управлінській діяльності. Мотивація як функція управління. Контроль як функція управління. Сутність і сенс контролю. Види контролю. Державний нагляд (контроль) у сфері ЦЗ. Заходи регулюючого впливу на діяльність СГ з питань ЦЗ. Ідентифікація ПНО та декларування ОПН. Порядок складання декларації безпеки ОПН. Проведення експертизи декларації безпеки. Планування заходів з питань ЦЗ Загальні принципи превентивного та оперативного планування заходів зменшення масштабів НС на СГ. Суттєвість та мета планування заходів ЦЗ. Основні напрямки та принципи планування заходів ЦЗ на СГ. Прогнозування як функція попереднього планування. Методика превентивного визначення вихідних даних планування. Зміст і структура планів ЦЗ суб'єктів господарювання. Організаційно-методичне керівництво плануванням. Планувальна документація з попередження НС. Планування підготовки населення для запобігання та мінімізації наслідків НС на СГ та АТО. Організація підготовки персоналу СГ до дій при виникненні НС. Наукове та організаційно-методичне забезпечення підготовки населення до дій у НС. Прогнозування небезпечних впливів НС Прогнозування та кількісна оцінка небезпек і загроз на СГ у НС. Побудова прогнозуючої системи. Моделі та методики, що застосовуються в прогнозуючій системі. Розрахунок параметрів вражаючих чинників, що утворюються при землетрусах. Розрахунок параметрів вражаючих чинників зон надзвичайної ситуації при вибухах газоповітряних, паливоповітряних сумішей у відкритому просторі. Характеристика вогнищ пожежі при аваріях на СГ. Методика визначення характеристик зон НС при впливі пожеж. Розрахунок характеристик зони задимлення, що утворюється під час пожеж Методика оцінки хімічної обстановки під час аварій на суб'єкті господарювання та транспорті. Загальні характеристики хімічної небезпеки. Визначення параметрів зон хімічного забруднення. Дія токсичних речовин на людину і навколишнє середовище. Методика прогнозування радіаційної обстановки при аваріях на РНО. Особливості врахування радіаційного впливу на персонал СГ та населення, що мешкає поблизу. Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на радіаційне небезпечних об'єктах. Забезпечення безпеки на СГ у НС Шляхи і способи підвищення стійкості роботи промислових об'єктів. Основні заходи щодо підвищення стійкості роботи СГ у НС. Дослідження стійкості роботи суб'єктів господарювання. Оцінка збитків від наслідків надзвичайних ситуацій. Поняття про збиток, як результат прояву небезпек. Зони збитку, потенційної небезпеки і ризику. Оцінка ризиків виникнення несприятливого впливу на систему ЛТС. Збитки у природно-техногенній сфері. Порядок розрахунку збитків за типами надзвичайних ситуації. Організація аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт на СГ в умовах НС. Ліквідація надзвичайних ситуацій. Організація управління ліквідацією надзвичайних ситуацій. Організація основних видів забезпечення у зоні НС. Матеріально-технічне, фінансове та медичне забезпечення.
 
>>