Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Мета та завдання цивільного захисту України

Спрямовування цивільного захисту

Як складова частина системи національної безпеки України цивільний захист спрямовується на:

 • – вирішування завдань захисту населення і територій при НС природного і техногенного характеру, а також під час терористичних актів;
 • – виконання задач при будь-яких варіантах розгортання воєнних дій та великомасштабних терористичних актів.

Державна політика в галузі ЦЗ – це система офіційних поглядів на забезпечення безпеки держави, а також система заходів політичного, економічного, соціального й іншого характеру реалізованих органами державної влади, обласними і райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, організаціями і громадянами щодо удосконалювання підготовки до захисту населення, матеріальних і культурних цінностей на території України від небезпек виникаючих при НС. До основних напрямків державної політики в галузі ЦЗ в сучасних умовах насамперед належить розвиток нормативно-правової бази. Він здійснюється на засадах чинного законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних вимог і передбачає:

 • – розробку системи нормативних правових актів, які регламентують розвиток цивільного захисту в Україні. При цьому важливе значення має вдосконалення нормативної бази на регіональному рівні й в органах місцевого самоврядування;
 • – формування механізму реалізації вимог нормативно правової бази в галузі цивільного захисту;
 • – розробку нормативних документів щодо встановлення процедури здійснення наглядових і контрольних функцій у сфері ЦЗ;
 • – розмежування обов'язків і повноважень в галузі ЦЗ між державними, регіональними органами влади і місцевого самоврядування;
 • – реалізацію існуючих організаційних і методичних документів, які визначають порядок підготовки та здійснення ЦЗ, переведення його системи на дію в умовах НС, розгортання і застосування сил, необхідних для цього.

З метою реалізації єдиної державної політики в області ЦЗ необхідні подальші фундаментальні теоретичні проробки, комплексне, наукове забезпечення всього цього процесу, впровадження новітніх технологій, техніки і технічних засобів.

Правовою основою цивільного захисту є "Конституція України", "Кодекс цивільного захисту України", інші закони України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

Мета цивільного захисту полягає.

 • – у реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захист населення і територій, матеріальних і культурних цінностей, навколишнього середовища від негативних наслідків НС;
 • – у подоланні наслідків НС, у тому числі на території інших держав у відповідності з міжнародними угодами України.

Цивільний захист базується на визначених принципах його функціонування, якими є:

 • – добровільність при залученні людей до здійснення заходів у сфері ЦЗ, пов'язаних з ризиком для їх життя та здоров'я;
 • – комплексний підхід до рішення його завдань;
 • – створення системи раціональної превентивної безпеки з метою максимально можливого економічно обґрунтованого зменшення ймовірності виникнення НС і мінімізації їхніх наслідків;
 • – територіальності та функціональності ЄДС ЦЗ;
 • – мінімізації заподіяння шкоди навколишньому середовищу;
 • – гласності, вільного доступу населення до інформації в сфері ЦЗ відповідно до чинного законодавства.
 
<<   ЗМІСТ   >>