Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Принципи реалізації цивільного захисту в Україні.

ЦЗ здійснюється за такими основними принципами:

 • – гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоров'я та власності;
 • – комплексного підходу до вирішення завдань ЦЗ;
 • – пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я громадян;
 • – максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ризику виникнення НС;
 • – централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості, статутної дисципліни Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Оперативно-рятувальної служби (ОРС) ЦЗ, – рятувальних служб (АРС);
 • – гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної інформації про стан ЦЗ, крім обмежень, встановлених законом;
 • – добровільності – у разі залучення громадян до здійснення заходів ЦЗ, пов'язаних з ризиком для їхнього життя і здоров'я;
 • – відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань ЦЗ;
 • – виправданого ризику та відповідальності керівників сил ЦЗ за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

виконання державних цільових програм, спрямованих на запобігання НС, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, зменшення можливих матеріальних втрат;

 • – опрацювання інформації про НС, видання інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків НС;
 • – прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків НС, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;
 • – створення, раціонального збереження і використання резерву матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на НС;
 • – оповіщення населення про загрозу та виникнення НС, своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи;
 • – захист населення у разі виникнення НС;
 • – проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків НС, організація життєзабезпечення постраждалого населення;
 • – пом'якшення можливих наслідків НС у разі їх виникнення;
 • – здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;
 • – реалізації визначених законом прав у сфері захисту населення від наслідків НС, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь у їх ліквідації.

З урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про основи національної безпеки України", ЦЗ забезпечується суб'єктами, уповноваженими захищати населення, території, навколишнє природне середовище і майно, згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України – у мирний час, а також в особливий період – у межах реалізації заходів держави щодо оборони України. Координацію діяльності органів виконавчої влади у сфері ЦЗ у межах своїх повноважень здійснюють:

 • – Рада національної безпеки і оборони України;
 • – Кабінет Міністрів України.

Реалізацію державної політики в сфері ЦЗ населення і територій в Україні покладено на Єдину державну систему цивільного захисту, структуру якої складають центральні та місцеві органи виконавчої влади, місцевого самоврядування і створювані ними функціональні та територіальні підсистеми. Структурну схему ЄДС ЦЗ подано на (рис. 1.3). Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов'язаної з техногенно- екологічною безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і реагуванням на НС утворюється:

 • – Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та НС – Кабінетом Міністрів України;
 • – регіональні комісії з питань ТЕБ та НС – Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;
 • – місцеві комісії з питань ТЕБ та НС – районними держадміністраціями, виконавчими органами міських рад, районними та селищними радами;
 • – комісії з питань НС – керівними органами СТ, підприємств, установ та організацій.

Для координації робіт з ліквідації конкретної НС та її наслідків на державному, регіональному, місцевому та об'єктовому рівнях утворюються спеціальні комісії з ліквідації НС.

 
<<   ЗМІСТ   >>