Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Функціональні підсистеми ЄДС ЦЗ.

Функціональні підсистеми ЄДС ЦЗ створюються центральними органами виконавчої влади у відповідній сфері суспільного життя. Положення про функціональні підсистеми розробляються на підставі типового положення про таку підсистему і затверджуються центральними органами виконавчої влади, що їх створили, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ. У разі якщо діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується і координується КМ України через відповідного міністра (на сьогодні це міністр Збройних сил), зазначені положення затверджуються такими міністрами за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ.

Структурна схема ЄДС ЦЗ

Рис. 1.3. Структурна схема ЄДС ЦЗ

Перелік центральних органів виконавчої влади, що створюють функціональні підсистеми, визначається Положенням про ЄДС ЦЗ. Безпосереднє керівництво функціональною підсистемою покладається на керівника органу, суб'єкта господарювання, що створив таку підсистему. До складу функціональних підсистем входять органи управління та підпорядковані їм сили ЦЗ, відповідні СГ, які виконують завдання ЦЗ.

Територіальні підсистеми ЄДС ЦЗ діють в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Положення про них розробляються на підставі типового положення про таку підсистему і затверджуються відповідно Радою міністрів АР Крим чи місцевими держадміністраціями за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ. Ланки територіальних підсистем створюються:

  • – Радою міністрів АР Крим – у районах АР Крим;
  • – місцевими державними адміністраціями у районах (у містах Києві та Севастополі окремо місцевими);
  • – органами місцевого самоврядування – в обласних центрах, у містах обласного і районного значення.

Положення про ланку територіальної підсистеми затверджується органом, що її створив. Безпосереднє керівництво територіальною підсистемою, її ланкою покладається на посадову особу, яка очолює орган, що створив таку підсистему, ланку. Безпосереднє керівництво територіальною підсистемою АР Крим покладається на Раду міністрів АР Крим. До складу територіальних підсистем та їх ланок входять органи управління та підпорядковані їм сили ЦЗ, відповідні СГ.

ЄДС ЦЗ залежно від масштабів і особливостей НС, яка прогнозується або виникла, функціонує у режимах: повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Перелік заходів, які здійснюються у відповідному режимі, завдання та порядок взаємодії суб'єктів забезпечення ЦЗ під час функціонування зазначеної системи у відповідному режимі визначає Положення про ЄДС ЦЗ. В особливий період ЄДС ЦЗ функціонує відповідно до Кодексу цивільного захисту та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також інших нормативно-правових актів.

Режим повсякденного функціонування ЄДС ЦЗ встановлюється за умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки, а також за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій.

У разі загрози виникнення НС за рішенням відповідно КМ України, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій для ЄДС ЦЗ у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється режим підвищеної готовності. При виникненні НС аналогічним чином реалізується режим надзвичайної ситуації. Стосовно режиму надзвичайного стану для ЄДС ЦЗ зауважимо, що він у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється у межах території, на якій введено правовий режим надзвичайного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".

Функціональні підсистеми ЄДС ЦЗ створюються центральними органами виконавчої влади (міністерствами та відомствами) для організації роботи, пов'язаної з попередженням НС і захистом населення та територій у випадку їхнього виникнення. Для попередження та ліквідації наслідків НС техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного походження, в Автономній Республіці Крим (АР Крим), областях, містах Києві і Севастополі створюються територіальні підсистеми ЄДС ЦЗ, які включають територіальні органи управління ДСНС і комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (КТЕБ НС). Організація, завдання, склад сил і засобів, порядок діяльності територіальних підсистем ЄДС ЦЗ визначаються положеннями, що затверджуються ДСНС за узгодженням з Радою міністрів АР Крим, обласними, а також Київською та Севастопольською місцевими держадміністраціями.

Загальне керівництво ЄДС ЦЗ здійснюють: Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів АР Крим, обласні та районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування. Начальником ЦЗ України є Прем'єр-міністр України, начальниками ЦЗ територіальних підсистем є голова ради Міністрів АР Крим, голови обласних та райдержадміністрацій, керівники СГ.

Безпосереднє керівництво діяльності ЄДС ЦЗ покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань ЦЗ, яким є ДСНС, міністра Збройних Сил України. У складі ДСНС діють: урядовий орган державного нагляду в сфері ЦЗ (Держінспекція ЦЗ), органи оперативного реагування на НС. ДСНС реалізує свої повноваження через свої територіальні органи відповідно адміністративному розподілу до району включно.

До регіональних і місцевих органів управління ЦЗ належать: Рада Міністрів АР Крим, держадміністрації (обласні та районні), органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи обласних, місцевих держадміністрацій (управління та відділи з питань НС і ЦЗ), Київська і Севастопольська міські держадміністрації та їхні структурні підрозділи, територіальні органи управління ДСНС.

Координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в сфері ЦЗ здійснюють:

  • а) на державному рівні: Рада національної безпеки та оборони України. Кабінет Міністрів України, Державна комісія з питань техногенно-екологічній безпеки і НС;
  • б) на регіональному рівні: облдержадміністрація, обласні КТЕБ та НС, обл. управління ЦЗ ДСНС;
  • в) на місцевому рівні: райдержадміністрація, районна КТЕБ та НС, районний відділ ЦЗ ДСНС;
  • г) на об'єктовому рівні – комісія з НС (КНС).
 
<<   ЗМІСТ   >>