Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту – функціонує в системі центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ, і складається з органів управління, аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування, аварійно-рятувальних формувань спеціального призначення, спеціальних авіаційних, морських та інших формувань, державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин), навчальних центрів, формувань та підрозділів забезпечення. Її склад подано на рис. 1.4. Організація та порядок повсякденної діяльності ОРС ЦЗ та функціонування її під час виконання завдань за призначенням визначаються Положенням про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ.

Склад Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Рис. 1.4. Склад Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Для аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування ОРС ЦЗ рішенням керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ, встановлюються зони відповідальності щодо реагування на НС.

Критерії утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ в адміністративно-територіальних одиницях та перелік СГ, де утворюються такі підрозділи (частини), визначаються КМ України.

До повноважень ОРС ЦЗ належить:

 • – аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі ОПН та окремих територій, що перебувають у власності, володінні або користуванні СГ, на яких існує небезпека виникнення НС;
 • – подання місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування та СГ пропозицій щодо поліпшення протиаварійного стану ОПН та окремих територій, що перебувають у власності, володінні або користуванні СГ, та усунення виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки;
 • – невідкладне інформування керівників СГ, що експлуатують ОПН, про виявлення порушень вимог техногенної безпеки;
 • – отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та СГ інформації, необхідної для виконання покладених на службу завдань;
 • – безперешкодний доступ на об'єкти СГ та їх територію для виконання АРіНР, робіт з ліквідації наслідків НС, гасіння пожеж;
 • – право вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні НС, додержання встановлених заходів безпеки;
 • – проведення під час ліквідації наслідків НС документування, кіно- і відео зйомки, фотографування та звукозапису;
 • – участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення НС у СГ і на територіях, що нею обслуговуються;
 • – тимчасова заборона або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації, місці гасіння пожежі, а також доступу громадян на окремі об'єкти і території;
 • – здійснення аварійно-рятувального забезпечення туристичних груп та окремих туристів.

Повноваження ОРС ЦЗ та інших професійних АРС можуть бути обмежені на територіях та у СГ, у яких відповідно до Закону України "Про державну таємницю" встановлено спеціальні перепускні та внутрішньо об'єктові режими.

Для здійснення заходів з ліквідації наслідків НС органи управління і формування ОРС ЦЗ використовують спеціальні транспортні засоби. Перевага таких засобів у дорожньому русі, а також правила встановлення спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та нанесення кольорово-графічних позначень на них визначаються актами законодавства.

Спеціалізовані служби ЦЗ (енергетики, захисту сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні, матеріального забезпечення, медичні, зв'язку і оповіщення, протипожежні, торгівлі та харчування, технічні, транспортного забезпечення, охорони громадського порядку) утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з ЦЗ та їх забезпечення, що потребують залучення фахівців певної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення:

 • а) об'єктові – на суб'єкті господарювання (шляхом формування з працівників суб'єкта господарювання ланок, команд, груп, що складають відповідні спеціалізовані служби ЦЗ) – керівником суб'єкта господарювання;
 • б) галузеві – у системі центрального органу виконавчої влади (шляхом зведення об'єктових підрозділів у відповідну галузеву спеціалізовану службу ЦЗ) – центральним органом виконавчої влади. Перелік центральних органів виконавчої влади, в яких утворюються спеціалізовані служби ЦЗ, визначається Положенням про ЄДС ЦЗ;
 • в) територіальні (шляхом об'єднання об'єктових підрозділів у відповідну територіальну спеціалізовану службу ЦЗ місцевого рівня або об'єднання територіальних спеціалізованих служб ЦЗ місцевого рівня у регіональну спеціалізовану службу ЦЗ): в Автономній Республіці Крим – Радою міністрів Автономної Республіки Крим або іншим органом, визначеним відповідно до нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; в області, містах Києві та Севастополі, районі – місцевою державною адміністрацією; у місті обласного значення – органом місцевого самоврядування.

Органом управління спеціалізованою службою ЦЗ є:

 • – відповідний орган, визначений Верховною Радою АР Крим, місцевою держадміністрацією, органом місцевого самоврядування;
 • – відповідний структурний підрозділ центрального органу виконавчої влади.

Порядок утворення та функціонування спеціалізованих служб ЦЗ визначається положенням про них, яке затверджується КМ України. Права і обов'язки працівників суб'єкту господарювання, що призначаються до складу спеціалізованих служб ЦЗ, визначаються Кодексом ЦЗ та іншими законодавчими актами.

Формування ЦЗ поділяються на об'єктові і територіальні. Вони утворюються для проведення великих обсягів робіт з ліквідації наслідків НС, воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а також для проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення великої кількості населення і техніки:

 • – об'єктові – у суб'єкта господарювання, які володіють спеціальною технікою і майном, а працівники підготовлені до дій в умовах НС – суб'єктом господарювання;
 • – територіальні (шляхом об'єднання об'єктових формувань ЦЗ на відповідній території):
  • а) в АР Крим – Радою міністрів АР Крим;
  • б) в області, містах Києві та Севастополі, районі – відповідною місцевою держадміністрацією;
  • в) у місті обласного значення – міською радою.

Формування ЦЗ користуються правами, визначеними цим Кодексом для спеціалізованих служб ЦЗ. Права і обов'язки працівників СГ, які призначаються до складу формувань ЦЗ, також визначаються Кодексом та іншими законами.

Порядок створення формувань ЦЗ, їх завдання та функції визначаються КМ України. Добровільні формування ЦЗ утворюються під час загрози або виникнення НС для проведення допоміжних робіт із запобігання або ліквідації наслідків таких ситуацій за рішенням Ради міністрів АР Крим, центрального органу виконавчої влади, місцевої держадміністрації, органу місцевого самоврядування. Вони мають право:

 • – на отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, СГ та АРС, що працюють у зоні НС, інформації, необхідної для проведення заходів і робіт із запобігання та ліквідації її наслідків;
 • – на безперешкодний доступ на об'єкти СГ і їх територію для виконання АРіНР, робіт з ліквідації наслідків НС;
 • – вимагати додержання заходів безпеки від усіх осіб, які перебувають у зоні НС.

До добровільних формувань ЦЗ включаються громадяни на добровільних засадах. Громадяни, які виконують завдання із запобігання або ліквідації наслідків НС у складі добровільного формування ЦЗ, мають право на:

 • – отримання інформації про НС та про заходи необхідної безпеки;
 • – забезпечення і використання під час виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків НС засобів індивідуального захисту;
 • – відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров'ю під час виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків НС;
 • – медичну допомогу та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних та психологічних травм під час виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків НС.

Громадяни, які виконують завдання із запобігання та ліквідації наслідків НС у складі добровільного формування ЦЗ, зобов'язані:

 • – виконувати завдання та обсяг робіт, визначені залежно від характеру НС;
 • – дотримуватися заходів безпеки під час виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків НС, правил поведінки в зоні її дії;
 • – вивчати способи захисту від НС, надання до медичної допомоги, правила користування засобами захисту.

Положення про добровільні формування ЦЗ затверджується КМ України.

Умови залучення ЗС України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, які утворені відповідно до законів України, для ліквідації наслідків НС. Для ліквідації наслідків НС відповідно до закону можуть залучатися ЗС України, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення, утворені відповідно до законів України. Умови залучення ЗС України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, утворених відповідно до законів України, для ліквідації наслідків НС визначаються відповідно до Конституції України, законів України "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про Збройні Сили України" та інших законів.

З метою виконання окремих функцій у сфері ЦЗ можуть утворюватися громадські організації. Вони залучаються на добровільних або договірних засадах до робіт із запобігання та ліквідації наслідків НС за наявності в учасників ліквідації відповідного рівня підготовки.

 
<<   ЗМІСТ   >>