Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Права та обов'язки суб'єктів господарювання у сфері цивільного захисту

Завдання та обов'язки суб'єктів господарювання

До завдань і обов'язків СГ у сфері цивільного захисту належить:

 • – забезпечення виконання заходів у сфері ЦЗ на об'єктах СГ;
 • – забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників ЗКЗ та ЗІЗ;
 • – розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії;
 • – організація та здійснення під час виникнення НС евакуаційних заходів щодо працівників та майна СГ;
 • – створення об'єктових формувань ЦЗ відповідно до Кодексу ЦЗ та інших законодавчих актів, необхідної для їх функціонування МТБ і забезпечення готовності таких формувань до дій за призначенням;
 • – створення диспетчерських служб відповідно до Кодексу ЦЗ та інших законів, необхідних для забезпечення безпеки ОПН;
 • – проведення оцінки ризиків виникнення НС на об'єктах СГ, здійснення заходів щодо не перевищення прийнятних рівнів таких ризиків;
 • – здійснення навчання працівників з питань ЦЗ, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки;
 • – декларування безпеки ОПН;
 • – розроблення планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на ОПН;
 • – проведення об'єктових тренувань і навчань з питань ЦЗ;
 • – забезпечення аварійно-рятувального обслуговування СГ відповідно до вимог статті 133 Кодексу ЦЗ;
 • – здійснення за власні кошти заходів ЦЗ, що зменшують рівень ризику виникнення НС;
 • – забезпечення безперешкодного доступу посадових осіб органів державного нагляду, працівників АРС, з якими укладені угоди про аварійно-рятувальне обслуговування СГ, для проведення обстежень на відповідність протиаварійних заходів планам локалізації і ліквідації наслідків аварій на ОПН та потенційно небезпечних об'єктах, сил ЦЗ для проведення АРiHP у разі виникнення НС;
 • – забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, використання та реконструкції захисних споруд (ЗС)ЦЗ;
 • – здійснення обліку ЗС ЦЗ, які перебувають на балансі (утриманні);
 • – дотримання протиепідемічного, протиепізоотичного та проти епіфітотичного режиму;
 • – створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків НС;
 • – розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання;
 • – розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням;
 • – забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки;
 • – утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням;
 • – здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;
 • – своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів цивільного захисту про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній території;
 • – виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

Організація заходів цивільного захисту СГ здійснюється підрозділами (посадовими особами) з питань ЦЗ, які створюються (призначаються) керівниками зазначених СГ з урахуванням таких вимог:

 • – у СГ, віднесених до відповідних категорій ЦЗ, з чисельністю працюючих понад 3 тисячі осіб створюються підрозділи з питань ЦЗ;
 • – у СГ, а також закладах охорони здоров'я із загальною чисельністю працюючих та осіб, які перебувають на лікуванні, від 200 до 3 тисяч осіб та у СГ, віднесених до другої категорії ЦЗ, призначаються посадові особи з питань ЦЗ;
 • – у навчальних закладах з денною формою навчання з чисельністю 500 і більше осіб, які навчаються, призначаються посадові особи з питань ЦЗ;
 • – у СГ з чисельністю працюючих до 200 осіб призначаються особи з питань ЦЗ за рахунок штатної чисельності СГ.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до Закону як підприємці, виконують заходи ЦЗ особисто. Порядок діяльності підрозділів з питань ЦЗ або призначених осіб визначається відповідними положеннями про них або посадовими інструкціями. Положення про підрозділ (посадова інструкція працівника) з питань ЦЗ затверджується керівником, що його створив (призначив), на підставі типового положення про такий підрозділ, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ.

 
<<   ЗМІСТ   >>