Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Загальні принципи побудови системи моніторингу навколишнього середовища та етапи його реалізації.

При створенні систем моніторингу враховуються наступні загальні принципи:

  • – структурно-організаційний – система моніторингу будь-якого рівня є багаторівневою ієрархічною структурою та повинна будуватися з урахуванням взаємодії з вищими системами та нижчими підсистемами;
  • – функціональний – моніторинг функціонує в часі як взаємозв'язана та взаємообумовлена система мережі постійних спостережень, оцінки, прогнозу та управління;
  • – просторовий – просторова структура системи пунктів отримання інформації формується в залежності від виду моніторингу та визначається природними геологічними та інженерно-геологічними особливостями території, типом та особливостями інженерних споруд на ній, а також станом на ній екосистеми;
  • – часовий – частота спостережень та збір інформації в часі в системі моніторингу повністю визначається динамікою процесів, що вивчаються;
  • – цільовий – система будь-якого моніторингу повинна будуватися з урахуванням досягнень його кінцевої мети – оптимізація управління, що досягається на підґрунті прогнозних оцінок її розвитку шляхом вироблення оптимальних управлінських рішень та рекомендацій.

Етапи (стадії) моніторингу наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4. Етапи моніторингу навколишнього середовища

Етап

Вид робіт

Технологія

Зміст

Первинний моніторинг

Система первинних спостережень, інформаційно-аналітичний моніторинг, паспортизація об'єктів підвищеної небезпеки

Система поточного контролю (у тому числі в реальному часі) показників стану довкілля в ручному напівавтоматичному та автоматичному режимах. Автоматизована передача первинної інформації. Комп'ютерна обробка баз даних проблемно- орієнтованої інформації та її аналіз

Система спостережень, збирання та передача первинної інформації. Отримання та накопичення у структурованому стані первинної інформації. Поповнення інтегрованих баз даних. Аналіз оперативної та всієї наявної інформації щодо поточного стану довкілля.

Прогнозний моніторинг

Моделювання, прогнозування стану навколишнього природного середовища. Спеціальні полігонні дослідження.

Методи математичного моделювання та прогнозу змін стану довкілля у часі та просторі. Технічні та технологічні заходи запобігання виникнення НС та зменшення збитків. Моделі та прогнози ризиків та наслідків НС. ГІС-технології для створення комплексної параметричної моделі геоекологічних процесів.

Оцінка стану навколишнього середовища, прогнозування його змін та визначення стійкості геоекосистем. Рекомендації щодо прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог безпеки. Моделювання та прогнозування наслідків аварійних ситуацій щодо забруднення різних природних середовищ. Створення постійно діючої моделі (ПДМ) території для управління безпеки довкілля.

Соціально-економічний моніторинг

Застосування комбінованих моделей оцінки ризиків для проживання населення з урахуванням медичних даних. Реалізація заходів щодо зменшення шкоди від чинників небезпеки та контроль за їхньою ефективністю.

Система аналізу та прогнозу для управління розвитком соціально-економічних та екологічних процесів на місцевому та регіональному рівнях. Стратегія безпечного розвитку господарської діяльності території впливу ПНО з урахуванням показників здоров'я населення та стану біосфери.

Інформаційно-аналітичний комплекс моделювання та прогнозування, багатофакторні соціально еколого- економічні моделі системи "ПНО регіону – навколишнє середовище". Створення ПДМ території для оптимізації еколого-економічної ситуації, зменшення ризику для проживання населення та управління соціально- екологічною безпекою.

 
<<   ЗМІСТ   >>