Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Державний нагляд (контроль) у сфері ЦЗ.

Заходи регулюючого впливу на діяльність СГ з питань ЦЗ.

До заходів регулюючого впливу на діяльність СГ належать:

 • – державна стандартизація з питань безпеки у НС;
 • – державна експертиза у сфері ЦЗ та техногенної безпеки;
 • – державний нагляд (контроль) у сфері ЦЗ та техногенної безпеки;
 • – паспортизація ПНО, декларування безпеки ОПН;
 • – ліцензування діяльності у сфері ЦЗ та техногенної безпеки;
 • – сертифікація продукції ЦЗ;
 • – страхування у сфері ЦЗ.

Державна стандартизація з питань безпеки у НС спрямована на забезпечення:

 • – безпеки продукції (робіт, послуг) та матеріалів для життя і здоров'я людей та довкілля;
 • – якості продукції (робіт, послуг) та матеріалів, відповідно до рівня розвитку науки, техніки і технологій;
 • – єдності принципів вимірювання;
 • – безпеки функціонування СГ з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і катастроф.

Держана експертиза з питань ЦЗ та техногенної безпеки організовується і здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту, та іншого законодавства у порядку, встановленому КМ України. їй підлягають:

 • – проекти будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення НС та вплинути на стан захисту населення і територій;
 • – проекти містобудівної та іншої будівельної документації щодо врахування вимог інженерно-технічних заходів ЦЗ.

Державний нагляд (контроль) у сфері ЦЗ та техногенної безпеки організовуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань ЦЗ, іншими уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади, відповідно до законодавства. До напрямів його діяльності перш за все належать паспортизація ПНО та декларування безпеки ОПН.

Паспортизації та реєстрації у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів підлягають усі ПНО. Порядок введення Державного реєстру ПНО та проведення їхньої ідентифікації і паспортизації встановлюється КМ України.

Декларування безпеки ОПН здійснюється з метою запобігання НС, а також забезпечення готовності до локалізації і ліквідації НС та їх наслідків. Порядок розроблення декларацій безпеки ОПН, її зміст, методика визначення ризиків та їх прийнятні рівні, встановлюється КМ У країни.

Господарська діяльність, яка пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт у сфері ЦЗ, відбувається на підставі ліцензій, що видаються у порядку, встановленому законодавством. Вона включає: проектування, монтаж, технічне обслуговування систем раннього виявлення НС та оповіщення населення про їхнє виникнення.

Сертифікація продукції ЦЗ зорганізується і здійснюється з метою підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам, включаючи контрольні, небезпечної продукції для життя та здоров'я людей, довкілля та майна. Сертифікація може мати обов'язковий і добровільний характер.

Страховий захист населення і територій від НС забезпечується обов'язковим та добровільним страхуванням відповідно до законодавства. Метою страхування у сфері ЦЗ є:

 • – страховий захист майнових інтересів підприємств, установ, організацій і фізичних осіб за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок НС;
 • – страхове відшкодування СГ (ПНО та ОПН) шкоди, яка може бути заподіяна третім особам або їх майну, а також іншим юридичним особам внаслідок аварії, катастрофи, іншої НС, що можуть виникнути на такому об'єкті.

Для забезпечення страхового захисту майнових інтересів СГ, фізичних осіб, а також третіх осіб та їх майну за шкоду внаслідок НС обов'язковому страхуванню підлягають:

 • – страхування нерухомого майна СГ та фізичних осіб, яке розташовано у зонах ризику прогнозованого розвитку природного лиха (землетрусів, зсувів, повеней, карсту, селів тощо). Перелік зон ризику прогнозованого розвитку природного лиха (землетрусів, зсувів, повеней, карсту, селів тощо) та розмір таких зон, за результатами довгорічного спостереження, встановлює КМ України;
 • – страхування цивільної відповідальності СГ за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам та їх майну, іншим юридичним особам внаслідок пожежі, аварії, катастрофи, іншої НС на таких ОПН та ПНО, господарська діяльність на яких може призвести до таких НС;
 • – страхування СГ від НС техногенного та природного характеру.

Відповідно до законодавства в Україні здійснюється функціонування державної системи страхового фонду документації з питань ЦЗ. Він створюються заздалегідь з метою проведення відбудовних, аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт, що запроваджуються під час ліквідації НС та в особливий період, на ПНО, які зареєстровані у Державному реєстрі ПНО, у вигляді комплектів аварійно-рятувальної документації. Усі вони закладаються на збереження до страхового фонду документації України. Склад комплектів аварійно-рятувальної документації, а також положення про страховий фонд документації, правові, економічні та організаційні засади створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації визначаються КМ України.

З метою своєчасного виявлення НС на ПНО та ОПН і оповіщення населення у разі виникнення на них загрози НС, під час будівництва їх обладнують системами раннього виявлення НС та оповіщення населення про їхнє виникнення. Перелік об'єктів, які обладнуються системи раннього виявлення НС та оповіщення населення у разі їх виникнення визначаються КМ України. Вимоги до систем раннього виявлення НС та оповіщення населення у разі їх виникнення, а також їх улаштування, експлуатація та технічне обслуговування визначаються Правилами, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань ЦЗ.

 
<<   ЗМІСТ   >>