Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Референтна справа

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Документно-інформаційне забезпечення управління Секретар-референт як професія: загальні вимоги та кваліфікаційна характеристика Загальна характеристика професійної діяльності секретаря-референта Кваліфікаційні вимоги, вимоги професії до особистості працівника Місце секретаря в структурі управління Планування робочого дня секретаря-референта Обладнання і гігієна робочого місця Нормативно-правове забезпечення трудової діяльності секретаря-референта Регулювання трудової діяльності секретаря-референта Основні положення трудового законодавства Внутрішнє регулювання трудової діяльності Організація інформаційно-довідкової роботи. Документообіг на підприємстві Організація інформаційно-довідкової роботи Поняття документообігу Етапи документообігу Систематизація окремих категорій документів Індексація справ Проходження документів Реєстрація, розподіл, засвідчення документів. Контроль за їх виконанням Розгляд документів, їх реєстрація та розподіл Засвідчення документів, проставлення резолюцій Телефонограми та інша інформація, отримана каналами зв'язку Контроль за виконанням документів і термінами Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів Складання номенклатур справ Формування справ Оперативне зберігання документів Підготовка справ до подальшого зберігання Архівна робота Робота з документами, що містять комерційну таємницю Поняття комерційної таємниці Умови віднесення інформації до конфіденційної таємниці Заходи щодо захисту комерційної таємниці Особливості діловодства Зберігання документів, що містять комерційну таємницю Інформація в управлінні Інформація та її функції Класифікація інформації Джерела інформації Суть та основні принципи організації інформаційно- аналітичного процесу Збір та обробка матеріалу Діловий текст. Його редагування та виправлення Особливості офіційно-ділового стилю документів Діловий текст та його складові частини Редагування документів Виправлення тексту та технічні прийоми виправлень Реферування та анотація в обробці документації Реферування. Реферат, його функції і класифікація Основні вимоги до реферату Особливості реферування різних документів Анотування, анотації, їх класифікація Вимоги до анотацій Організація ділових заходів. Особливості ділового спілкування Види ділових заходів, етапи іх підготовки та проведення Види ділових заходів Нарада, її види, підготовка та проведення Ділові переговори, їх етапи Публічні виступи в роботі секретаря-референта Публічний виступ. Основні закони Основи ораторського мистецтва Об'єктивні перешкоди контакту оратора і аудиторії Стратегія і тактика оратора Підготовка до публічного виступу Основні етапи підготовки промови Оформлення текстового матеріалу Види підготовки до виступу Ділове спілкування, його особливості Загальні правила ділового спілкування Вербальне (словесне) спілкування Невербальне спілкування Ділова бесіда Поняття бесіди, її види та етапи Правила підготовки і проведення бесіди Етика обговорення проблеми і прийняття рішення Мистецтво переконувати Секрети успішної бесіди Імідж ділової людини та організації Поняття іміджу, його види Імідж ділової людини (секретаря) Імідж організації Корпоративна культура Поняття корпоративної культури Ділова етика секретаря Етика керівника і підлеглого Ділові подарунки і сувеніри Конфлікти та шляхи їх вирішення
 
>>