Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Референтна справа

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Імідж ділової людини та організації

 • 15.1. Поняття іміджу, його види.
 • 15.2. Імідж ділової людини (секретаря).
 • 15.3. Імідж організації.

Поняття іміджу, його види

Англійське слово "імідж" означає не що інше як "образ". Іміджце штучне створення неперевершеного образу. Зайве переконувати, наскільки важливим для секретаря-референта є створення і підтримка власного позитивного "образу", тобто іміджу. Зрозуміло, що формується він поступово, завдяки наполегливій і постійній праці над собою, своїми професійними, діловими, особистими якостями, знаннями, манерами, одягом, зовнішністю і т. д. Здобувається імідж, як правило, з часом, з досвідом роботи. А втратити його можна миттєво, майже із-за "дрібнички", своєчасно не відповівши на важливий дзвінок, або лист, не відправивши факс, на якого чекають... Отже, секретарю потрібні відповідні знання, і не тільки як створити власний імідж, а й як його зберегти, примножити.

Імідж, що постійно не підкріплюється реальними значними справами, тане з часом, як сніг на весняному сонці. Для професіонала дуже важливий ефективний взаємовигідний контакт із навколишнім світом, тому визначною частиною його іміджу є:

 • – висока самооцінка, впевненість у собі;
 • – віра в доброзичливість Всесвіту і віра в добру людину;
 • – соціальна й особиста відповідальність ("я – причина всього позитивного і негативного в моєму житті");
 • – бажання змінюватися й уміння ризикувати при здоровому почутті самозбереження.

Отже, для того щоб добитися успіху, треба весь час в кращу сторону змінювати особистий імідж, імідж своєї фірми.

Види іміджу. Термін імідж стає більш змістовим і однозначним, коли його зміст і принципи побудови визначаються залежно від суб'єкта дослідження.

Імідж, як зазначають вчені, може бути: особистий, корпоративний і товарний.

Особистий імідж. Особистий іміджце ваш образ. Ви не можете не мати іміджу. Хочете ви цього чи ні, оточуючі бачать те, що ви вибрали, щоб показати їм... Те, як ви йдете, сидите чи стоїте, є результатом навчання, темпераменту та умов, але те, як ви одягаєтесь, є результатом вашого особистого вибору.

Особистий імідж визначається складним набором внутрішніх і зовнішніх факторів, що складають самоімідж, бажаний і необхідний імідж.

Можна доповнити ще кілька можливих варіантів особистого іміджу, а саме: дзеркальний, реальний, ідеальний, множинний і створений. Так, дзеркальний імідж – це наше уявлення про себе; реальний імідж – погляд на себе збоку; ідеальний імідж – ідеалістична точка зору на розглядуваний об'єкт; множинний імідж – сукупність ряду ознак, що характеризують і символізують єдине утворення; створений імідж– образ об'єкта, що утворився після проведення іміджмейкерської компанії.

Корпоративний імідж. В якості носіїв корпоративного іміджу виступають організаційно-діяльнісні засоби. Імідж потрібен корпорації для того, щоб люди усвідомлювали і оцінювали її роль у економічному і соціально-політичному житті конкретного регіону. Корпорація має прославлятися не лише своєю продукцією чи послугами, а й своїм "его", що формується у свідомості оточуючих як суспільний об'єкт.

Товарний імідж. В якості носіїв товарного іміджу виступають матеріальні та виробничо-діяльністні засоби: матеріали, товари, групи виробів тощо.

Кожен із названих видів іміджу повинен бути керованим. Специфіка управління іміджем полягає в сукупному і синхронному функціонуванні таких його складових:

 • • можливостей самого об'єкта іміджування;
 • • вимог до вирішення завдань іміджування;
 • • вимог до каналу, по якому буде "проходити" іміджування;
 • • вимог аудиторії щодо іміджованого об'єкта.

Крім названих видів іміджу використовуються ще й такі:

Імідж політика – образ-замінник політичного діяча.

Імідж бізнесмена – семіотичний замінник особистості підприємця.

Імідж суспільства – символ громадянської спільноти.

Імідж виробничої фірми – те, що заміняє суть поняття "виробниче підприємство".

Імідж торгової марки – символ – знак, що символізує поняття торгової марки, бренд.

Імідж викладача – те, що може бути символом поняття вчителя вищої школи.

Імідж творчої особистості – те, що відповідає образу творчої людини.

Імідж нації – знакове заміщення поняття народу тієї чи іншої країни [9, с. 17–21].

 
<<   ЗМІСТ   >>