Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технології побічної продукції тваринництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Загальні відомості про побічну продукцію тваринництва, птахівництва та бджільництва

Зміст лекції

  • 1. Економічна діяльність виробничих підприємств
  • 2. Готова та основна сільськогосподарська продукція
  • 3. Характеристика супутньої і побічної продукції та відходів виробництва, як економічна доцільність безвідходних технологій у тваринництві
  • 4. Ветеринарно-санітарні вимоги до обробки тваринницької сировини

Економічна діяльність виробничих підприємств

Виробничі підприємства займають основну ланку національної економіки будь-якої держави. Від злагодженої роботи цих підприємств залежить не тільки внутрішнє, мікроекономічне становище, а й розвиток національної економіки в цілому.

Діяльність виробничих підприємств направлена на отримання певного результату. В загальному розумінні, цей результат передбачає отримання прибутків або досягнення певного економічного або соціального ефекту. Нарощуючи обсяги виробництва, розширюючи коло економічної діяльності, виробничі підприємства тим самим збільшують можливість отримання додаткових прибутків. Крім того, за рахунок зміцнення власного економічного становища підприємства мають можливість створювати додаткові робочі місця, збільшувати податкові платежі до бюджетів різних рівнів, тим самим характеризуючи свою соціальну значимість для країни.

Економічна діяльність виробничих підприємств характеризується витратами на виробництво, його процесом виробництва та випуском продукції. Саме продукція є головною метою виробничого процесу та визначає обраний вид економічної діяльності. Виробничий процес на підприємствах промисловості часто пов'язаний з виходом декількох видів продукції в єдиному технологічному циклі. Таке виробництво прийнято називати комплексним, а сукупність всіх видів продукції, виробленої на ньому, комплексною продукцією або спільно виробленою. Крім того, у виробничому процесі одержується певна кількість відходів, які можуть бути використані на самому підприємстві або реалізовані іншим підприємствам у якості вторинних матеріальних ресурсів.

Більшість авторів, які займалися дослідженням проблеми поділу результатів виробничого процесу на основну, супутню, побічну продукції та відходи виробництва, схиляються до тієї думки, що це розмежування є умовним та залежить від мети виробництва за певних умов та в конкретному проміжку часу. Недостатній рівень економічного обгрунтування властивих ознак при визначенні цих понять призводить до того, що дуже часто другорядну продукцію виробничого процесу в літературі називають по різному: "побічною продукцією", "супутньою продукцією", "попутною продукцією", "родинною продукцією", "сполученою продукцією", "спільною продукцією" тощо. Крім того, іноді побічну та супутню продукції відносять як до складу основної продукції, так і разом з відходами виробництва поєднують у визначення "вторинні матеріальні ресурси". І навпаки, за схожістю появи в процесі виробництва відходи ототожнюють з побічною продукцією.

 
<<   ЗМІСТ   >>