Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технології побічної продукції тваринництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Готова та основна сільськогосподарська продукція

При визначенні відмінних рис між основною, супутньою, побічною продукцією та відходами виробництва першочергово необхідно з'ясувати що розуміється під визначенням "готова продукція".

Готова продукція – це продукція, виготовлена на даному підприємстві, яка повністю пройшла всі стадії обробки, призначена для використання або продажу та відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом.

Отже, готова продукція, незалежно від її видів, повинна відповідати основним вимогам:

  • – вироблена на даному підприємстві;
  • – пройшла всі стадії обробки;
  • – характеризується суспільною значимістю – виробництво повинне орієнтуватися на продаж продукції споживачам;
  • – має товарну завершеність, тобто повинна відповідати технічним та якісним характеристикам.

Що ж стосується ідентифікації готової продукції як основної, то думки більшості науковців схожі. Так, Бобков Л.В. [1], визначає основну продукцію комплексного виробництва як продукт, який утворюється в результаті даного виробництва, створеного для його випуску, так як отримання іншими способами неможливе або економічно неефективне. Деякі автори характеризують основну продукцію як таку, заради отримання якої створюється підприємство та здійснюється основний технологічний процес. Вони зазначають, що технологічний процес з виробництва основної (цільової) продукції повинен бути направлений на одержання найбільшої її кількості.

Лебединський Ю.П. та ін. [6] вважають, що об'єм виробництва не є критерієм для віднесення продукції до основної або побічної, або супутньої. Деяка продукція вироблена у виробничому процесі може займати значну частину в об'ємі виробництва, але економічні вигоди від її виробництва та реалізації можуть бути менші або несуттєвими.

Закордонні вчені: Друрі К. [5], Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. [11], в основу поділу результатів діяльності комплексних виробництв застосовують ціновий фактор. На їх думку, у випадку, коли в результаті комплексного виробництва відносно високу продажну ціну має один продукт, його називають основним (головним) продуктом.

Що до цінового фактору, то більш доречним буде розглядати результати виробничого процесу за критерієм здатності приносити економічні вигоди і за можливістю отримати дохід від їх виробництва.

Так, основна сільськогосподарська продукція – це продукція, використання якої може приносити найбільші економічні вигоди підприємству, і отримання якої є метою утримання біологічних активів, здатних давати таку продукцію (у рослинництві – зерно, овочі, фрукти, насіння соняшнику, виноград, коренеплоди тощо; у тваринництві – молоко в молочному скотарстві, приріст живої маси при вирощуванні і відгодівлі тварин, вовна основного стада овець у вівчарстві, мед у бджільництві, товарна риба у рибництві тощо) [9].

 
<<   ЗМІСТ   >>