Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків. Корпоративні основи здійснення фінансової діяльності в умовах комерційних банків

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Якісне поліпшення методів нарахування відсотків по депозитах

У зв'язку з вище викладеним не можна не сказати про те, що процес формування депозитної політики тісно взаємозв'язаний з проведенням банком процентної політики, оскільки депозитний відсоток є ефективним інструментом в області залучення ресурсів. За часів державного регулювання граничні норми відсотка встановлювалися в законодавчому порядку відповідно до терміновості внеску, а зараз банки можуть самостійно встановлювати конкурентоздатні процентні ставки, орієнтуючись на облікову ставку НБУ, стан грошового ринку і виходячи з власної депозитної політики. По окремих видах депозитних рахунків величина доходів визначається терміном внеску, сумою, специфікою функціонування рахунку, об'ємом і характером супутніх послуг і залежить від дотримання клієнтом умов внеску.

Сплата банком відсотків по депозитах – основна частина операційних витрат. Тому банк, з одного боку, не зацікавлений у високому рівні процентної ставки, а з іншої – вимушений підтримувати такий рівень процентної ставки по депозитах, який був би привабливий для клієнтів. Прагнучи привернути депозити, особливо крупного розміру і на тривалий термін, комерційні банки пропонують клієнтам високі процентні ставки, не дивлячись на зростання процентних витрат. Проте залучення коштів населення банками не безмежно.

Одним з напрямів процентної політики комерційного банку є розрахунок і аналіз вартості всіх ресурсів і депозитних операцій.

Для цього необхідно:

 • – встановити прийнятний відсоток по внесках (депозитах);
 • – вивчити динаміку процентної ставки по залучених ресурсах;
 • – розрахувати реальну вартість ресурсів в умовах інфляції;
 • – проаналізувати зміни процентної витрати по залучених ресурсах в загальному об'ємі витрат банку.

Процентна політика комерційного банку, пов'язана з комерціалізацією його діяльності, повинна:

 • – сприяти отриманню прибутку або створенню умов для її отримання в майбутньому;
 • – регулювати значення процентних ставок по депозитах і позикових операціях і встановлювати їх на рівні, що забезпечує рентабельність банківських операцій;
 • – забезпечувати взаємозв'язок і узгодженість між депозитними операціями і операціями по видачі позик по термінах і сумах;
 • – підтримувати ліквідність балансу;
 • – мінімізувати процентний ризик.

Оптимальна процентна політика базується на принципах серед яких слід назвати:

 • – принцип диференціації відсотка залежно від терміну зберігання і розміру заощаджень;
 • – принцип "соціальної" диференціації відсотка по внесках;
 • – принцип забезпечення рентабельності банківської діяльності;
 • – принцип збереження і захисту заощаджень вкладників.

При формуванні ефективної процентної і депозитної політики банку потрібне поєднання всіх цих принципів.

Процентні ставки по внесках встановлюють кредитні організації за угодою з клієнтами з урахуванням вимог діючого законодавства. Кредитна організація не має права в односторонньому порядку змінювати процентні ставки по депозитах і терміни дії цих договорів з клієнтами, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про банки і банківську діяльність" або договором з клієнтом. Положенням НБУ про порядок числення відсотків встановлено, що дохід по внеску виплачується вкладникові в грошовій формі у вигляді відсотків, які нараховуються банком на залишок заборгованості по основному боргу на початок операційного дня. При закритті рахунків клієнтів банку відсотки нараховуються до дня фактичного закриття рахунку.

При нарахуванні відсотків враховується величина процентної ставки, фактична кількість днів, на яку притягуються кошти. Для вкладника, що вибирає банк з метою розміщення коштів, визначає (за інших рівних умов) може стати порядок розрахунку величини відсотка. Річ у тому, що при численні його одні банки виходять з точної кількості днів в році (365 або 366), а інші з наближеного числа (360 днів), що відбивається на величині доходу.

Нарахування відсотків ведеться за допомогою наступних способів:

 • – прості відсотки;
 • – складні відсотки;
 • – з фіксованою процентною ставкою;
 • – з плаваючою процентною ставкою.

Більшість банків використовують на практиці метод простих відсотків з щомісячним, щоквартальним, одноразовим нарахуванням відсотків за депозитом, а також з капіталізацію відсотків. На мою думку, це один з найпростіших способів нарахування відсотків, який навряд чи принесе прибуток банку. Для збільшення прибутку та залучення додаткових клієнтів пропонується застосувати наступні заходи.

Наприклад:

1. Застосування також прогресивно зростаючої процентної ставки залежно від часу фактичного знаходження коштів на внеску. Такий порядок нарахування доходу стимулює збільшення терміну зберігання коштів і захищає внесок від інфляції.

Ставка відсотка за депозитами встановлюється за поданням підрозділу, що аналізує ризики та управління активами й пасивами банку. Банк повинен завжди ураховує декілька факторів у встановленні процентних ставок за депозитами:

 • – валюту депозиту (враховується мінливість обмінного курсу);
 • – строк депозиту (ставка зростає прямо пропорційно до строку);
 • – пропозицію грошей на ринку;
 • – власну потребу в ліквідних коштах;
 • – припустимий розрив за строками активів і пасивів;
 • – співвідношення активів і пасивів, чутливих до коливання процентних ставок;
 • – можливості розміщення коштів серед клієнтів та банків;
 • – власні витрати на залучення коштів;
 • – власну репутацію на ринку;
 • – альтернативну дохідність вкладень клієнтів банку;
 • – вимоги та нормативи органу нагляду;
 • – ставки конкурентів.
 • 2. Спробувати на практиці такі різновиди відсоткових ставок за депозитами як : виграшні (преміальні відсотки на окремі вклади), складні проценти.
 • 3. Також банк може запропонувати на ринок депозити з авансовим нарахуванням та виплатою відсотків. Нова форма вкладу, нещодавно запропонована , передбачає нарахування процентів за зростаючою ставкою, тобто клієнт відкриває депозитний рахунок на мінімальний строк (припустимо, ЗО днів), але у разі залишення коштів на рахунку після завершення цього терміну, банк нараховує додатковий преміальний відсоток.

Маркетингова служба має враховувати, що банк не повинен значно виходити за ставки депозитів, вищі від рівня ринкових. Справа не лише в вартості ресурсів, занадто високі процентні ставки за депозитами можуть свідчати про внутрішні проблеми в самому банку: або у нього вкрай не вистачає ресурсів, бо йому не довіряють, або він працює за принципом "фінансової піраміди", що незабаром рухне. Значний відрив від інших банків (більш ніж на 1-2 базісні пункти) може послужити індикатором ускладнення становища у банку. Аналіз українського ринку показово свідчить, що першокласні банки встановлюють за депозитами у валюті від 4 до 5%, а дрібні майже невідомі широкому загалу банки- до 12% річних. При цьому такі дорогі ресурси розміщуються з мінімальною маржею, або навіть від ємною маржею.

У межах однорідної групи банку в розрив у пропорціях процентних ставок є несуттєвим (не більше 1 %). У той час навіть солідні банки за стратегією агресивного зростання нарощують ресурсну базу за рахунок коштів населення, пропонуючи високі процентні ставки порівняно з ринком.

Служба маркетингу також має відстежувати випадки, коли клієнти достроково припиняють дію депозитної угоди та вилучають кошти. При цьому слід аналізувати причини індивідуального характеру (потреба клієнта у ліквідних грошах, придбання товарів тощо) та системні (паніка на ринку, чутки про проблеми у банків, значні коливання валютного курсу, що спонукають вкладників обмінювати валюту тощо). Велике значення має роз'яснення клієнтам ситуації, зокрема, стосовно здатності банку виходити з кризи, а також готовності банку повернути вкладені гроші стурбованим вкладникам. [6]

Часто банки страхують себе від передчасного повернення грошей за депозитами шляхом включення до депозитної угоди приміток про застосування низької процентної ставки замість встановленої.

Вартість залучених ресурсів розраховується фінансово-аналітичною службою банку за різними варіантами:

 • – ставка залучення депозиту за терміном, відповідним до терміну кредиту;
 • – середньозважена ставка по залучених ресурсах;
 • – встановлена у банку трансфертна ціна ресурсу у відповідній валюті та за відповідним терміном.

Тому у вигіднішому становищі опиняються банки, що можуть залучати дешеві ресурси. Вартість ресурсу також ураховує норму резервування на коррахунку банку в НБУ, встановлену за відповідним видом ресурсів.

 • 4. Банк може зацікавити вкладників шляхом нарахування й сплати складних відсотків. Доход за складними процентами (нарахування процента на процент) визначається так. Після закінчення розрахункового періоду на суму внеску нараховується процент і отримана величина приєднується до суми внеску; у наступному розрахунковому періоді процентна ставка застосовується до нової вже збільшеної суми. Складні проценти доцільно використовувати в тому випадку, коли виплата доходу здійснюється по закінченні терміну дії внеску.
 • 5. Одним із способів стимулювання внесків є застосування процентної ставки, що прогресивно зростає залежно від часу фактичного перебування коштів на вкладі.

Рівень прибутків за різноманітними видами депозитних рахунків різний. Найнижчі проценти комерційні банки сплачують по рахунках до запитання, оскільки вони характеризуються нестабільністю залишків. За такими рахунками, відкритими юридичним особам, проценти зовсім можуть не нараховуватись. У цьому випадку з клієнтів не стягується платня за розрахунково-касове обслуговування. Відсутність або незначні прибутки стимулюють власників скорочувати до мінімуму залишки коштів на них і вкладати їх у більш прибуткові операції (термінові депозити, цінні папери тощо), що для банків невигідно. Тому деякі з них намагаються стимулювати клієнтів до підтримки стабільних залишків на рахунках до запитання. Це робиться шляхом встановлення підвищених процентів або виплати клієнтам премій за значні залишки коштів.

Хоча за рахунками до запитання, відкритими для фізичних осіб, проценти нараховуються в обов'язковому порядку, прибуток по них набагато нижчий, ніж по термінових депозитах.

При встановленні розміру процентної ставки по термінових депозитах визначальним чинником є термін, а які розміщені кошти. Чим триваліший термін, тим вищи процентні ставки. Процентна ставка за терміновим депозитом може залежати і від частоти виплати прибутку: чим рідше здійснюються виплати, тим вищий рівень процентної ставки

Система ставок по внесках має бути орієнтована на ринкову кон'юнктуру при неодмінному обліку ієрархії надійності зіставних інструментів, що складається. Так, банк, що утримує ставки на нижчому рівні, ніж близькі йому по ступеню надійності конкуренти, ризикує втратити частину своєї клієнтури.

Визначальним чинником при встановленні процентної ставки по термінових внесках є термін, на який розміщені засоби: чим більш термін, тим вище рівень відсотка. Істотним моментом є і частота виплати доходу, чим рідше виплати, тим вище рівень процентної ставки.

Для наглядного розуміння запропонованих заходів розглянемо їх застосування на прикладах.

Номінальна процентна ставка розраховується шляхом множення процентної ставки на номінал депозиту без капіталізації раніше одержаних відсотків по формулі:

(3.1)

де: P-сума номінала депозиту

І-сума відсотків за період в η днів І-номінальна процентна ставка(у сотих долях) η-кількість днів

Т-максимальна кількість днів в році за умовами договору.

Фактична ставка є ставкою, по якій величина майбутніх виплачених сум рівна номінальній сумі депозиту і розраховується по формулі:

(3.2)

де: In-сума майбутнього платежу в кінці періоду η і- річна процентна ставка

п- період, за який відбувається платіж, в річному розрахунку.

Якщо депозитна операція відображається тільки двома потокамізалучення депозиту і виплата номінала депозиту і відсотків, то фактична річна процентна ставка розраховується по формулі:

(3.3)

де: S – нарощена сума депозиту по закінченню періоду п, тобто номінал депозит плюс відсотки Р – сума номінала депозиту п – термін депозиту в річному розрахунку.

Сума нарахованих відсотків по депозиту при використанні фактичної річної процентної ставки розраховується по формулі:

(3.4)

де: І- сума відсотків за поточний період

S- нарощена сума депозиту після закінчення попереднього період, тобто номінал депозиту плюс відсотки

п- кількість періодів по депозитах, по яких нараховуються відсотки. Якщо розрахунок відбувається за допомогою номінальної процентної ставки(метод рівних частин), то витрати банку в окремі періоди відображатимуться неточно по відношенню до поточної вартості сумарних зобов'язань по депозиту, які включають номінал і відсотки.

Розрахунок процентних витрат за допомогою фактичної процентної ставки (актуарний метод) дає можливість розподілити витрати відповідно до поточної вартості депозиту в різні періоди і відносити фактичні витрати банку до відповідної суми зобов'язань по депозиту, включаючи відсотки по ньому, в певний час. Тому вартість депозитних ресурсів, яка визначається як співвідношення процентних витрат до суми зобов'язань по депозиту, буде постійною.

Відсотки по депозитах можуть виплачуватися: при погашенні депозиту, періодично, авансом. Якщо відсотки виплачуються на дату погашення депозиту, то банк проводить наступні проводки:

Дебет – Нараховані расхода – на суму відсотків Дебет – Депозит – на суму номінала

Кредіт – Поточний рахунок, кореспондентський рахунок, каса, депозитний рахунок.

У разі оплати відсотків періодично після дати нарахування:

Дебет – Нараховані витрати

Кредіт – Поточний рахунок, кореспондентський рахунок, каса, депозитний счет – на суму відсотків.

Якщо банк при внесенні засобів на депозит виплачує відсотки авансом, то сума раніше сплачених відсотків амортизується щомісячно.

Капіталізація процентов – процес нарощування депозиту за рахунок відсотків по депозиту:

Дебет – Нараховані витрати

Кредіт – Депозіти –на суму відсотків.

Розглянемо методику нарахування відсотків за різними процентними ставками на прикладах.

Приклад 1:

ВАТ КБ "Промекономбанк" залучає депозит фізичної особи у розмірі 50 000 грн. на 6 місяців по ставці 42% річних з капіталізацією відсотків щокварталу. Нарахування відсотків проводиться в останній день місяця. При капіталізації відсотки щокварталу зараховуються на депозитний рахунок. Подальше нарахування відсотків відбувається на суму депозиту з урахуванням відсотків. Розрахуємо суму відсотків на 6 місяців-таблиця 6.2.:

Таблиця 6.2.

Розрахунок суми відсотків при капіталізації

Період

Сума депозита

Відсоткова

ставка

Кількість

ДНІВ

Відсотки

1-й місяц

50 000

42%

30/360

1750

2-й місяц

50 000

42%

30/360

1750

3-й місяц

50 000

42%

30/360

1750

4-й місяц

55 250

42%

30/360

1933,75

5-й місяц

55 250

42%

30/360

1933,75

6-й місяц

55 250

42%

30/360

1933,75

Усього

11051,25

Сума депозиіу при погашенні(включаючи відсотки по ньому) складе: 50 000+11051,25=61051,25 грн.

Розрахунок фактичної процентної ставки дасть наступний результат:

При використанні актуарного методу нараховані відсотки банк відобразить на витрати – таблиця 6.3.:

Таблиця 6.3.

Розрахунок суми відсотків та суми депозиту при актуарному методі

Період

Нарощена сума депозиту по актуарному методу

Відсотки

1-й месяц

1692

2-й месяц

51692

1749

3-й месяц

53441

1809

4-й месяц

55250

1870

5-й месяц

57120

1933

6-й месяц

59053

1998

Всего

11051

При залученні депозиту буде проведена наступна проводка:

Дебет-Каса, поточний рахунок клієнта – 50 000 грн

Кредит-2630 "Короткострокові депозити фізичних лиц" – 50 000 грн.

При використанні методу рівних частин в кінці кожного місяця першого кварталу банк здійснює нарахування відсотків по депозиту:

Дебет-7041 "Процентні витрати по термінових засобах, одержаних від фізичних лиц"-1750 грн

Кредит-"2638 Нараховані витрати по термінових засобах фізичних осіб"-1750 грн.

При використанні актуарного методу банк відносить на виграти в першому місяці:

Дебет–7041 "Процентні витрати по термінових засобах, одержаних від фізичних лиц"-1692 грн

Кредиг-2638 "Нараховані витрати по термінових засобах фізичних осіб"-1692 грн.

У другому місяці:

Дебет–7041 "Процентні витрати по термінових засобах, одержаних від фізичних лиц" -1749 грн

Кредит-2638 "Нараховані витрати по термінових засобах фізичних осіб"-1749 грн.

У третьому:

Дебет-7041 "Процентні витрати по термінових засобах, одержаних від фізичних лиц" -1809 грн

Кредит-2638 "Нараховані витрати по термінових засобах фізичних осіб"-1809 грн.

Після цього банк капіталізує нараховані за три місяці відсотки і здійснює наступні проводки:

Дебет-2638 "Нараховані витрати по термінових засобах фізичних осіб"-5250 грн

Кредит-2630 "Короткострокові депозити фізичних лиц" -5250 грн.

В кінці четвертого місяця банк проводить нарахування відсотків вже на нарощенную суму депозиту, тобто з урахуванням сплачених відсотків в попередньому місяці. Бухгалтерські проводки виконуються аналогічно.

Якщо відсотки оплачуються авансом, бухгалтерський облік сплачених відсотків відбувається одночасно з обліком номінала депозиту.

Приклад 2

01.07 ВАТ КБ "Промекономбанк" залучає депозиту розмірі 10 000 грн на 2 місяці по ставці 42% річних з виплатою відсотків авансом. Нарахування відсотків проводять в останній день місяця. Кількість днів відповідно до договору розраховується по методу 30/360.

Сума сплачених авансом відсотків:

Сума депозиту-10 000 грн.

Процентна ставка- 42%

Кількість днів 60/360

Проценти- 700 грн.

Сума одержаних банком коштів: 10 000-700=9 300 грн.

Розрахуємо фактичну процентну ставку:

При застосуванні фактичної процентної ставки банк щомісячно відносить на витрати:

- за перший місяць:

- за другий місяць:

При обліку номінала проводять наступні бухгалтерські проводки:

Дебет-Каса, поточний рахунок, кореспондентський сет – 9 300 грн. Кредит – 2630 "Короткострокові депозити фізичних лиц" – 9 300 грн. Дебет-3500 "Расходы майбутніх периодов" – 700 грн.

Кредит-2630 "Короткострокові депозити фізичних лиц"-700 грн. При використанні методу рівних частин щомісячно проводитиметься наступна бухгалтерська проводка:

Дебет-7041 "Процентні витрати по термінових засобах, одержаних від фізичних лиц" – 350 грн.

Кредит-3500 "Расходы майбутніх периодов" – 350 грн.

У разі використання актуарного методу необхідно відносити на витрати за перший місяць:

Дебет – 7041 "Процентні витрати по термінових засобах, одержаних від фізичних лиц" – 343,65 грн.

Кредит- 3500 "Расходы майбутніх періодів" – 343,65 грн.

За другий місяць:

Дебет – 7041 "Процентні виграти по термінових засобах, одержаних від фізичних лиц" – 356,35 грн.

Кредит-3500 "Расходы майбутніх периодов" – 356,35 грн.

Приклад З

ВАТ КБ "Промекономбанк" залучає депозит у розмірі 10 000 гривень на 6 місяців за річною ставкою 40% з виплатою відсотків при погашенні. Відсотки нараховуються щомісячно. Кількість днів відповідно угоді розраховується за методом 30/360.

Розрахуємо суму відсотків на 6 місяців:

Сума депозита- 10 000 Процентна ставка- 40%

Кількість днів- 180/360 Відсотки-2 000.

Сума депозита при погашенні (включая відсотки по ньому) складає: 10 000+2 000= 12 000 грн.

При застосуванні номінальної ставки при щомісячному нарахуванні відсотків банк має урахувати по витратах кожний місяць:

10 000*0,4*(30/360)=333 грн.

Розрахунок фактичної процентної ставки дає наступний результат: При застосуванні фактичної ставки банк відображає на витратах:

– за 1-ий місяць:

– за 2-ий місяць:

– за 3-ій місяць:

– за 4-ий місяць:

– за 5-ий місяць:

– за 6-ий місяць:

Використання актуарного методу на відміну від методу равних частин дає можливість відображати дійсне збільшення витрат банка до зростаючої величини зобов'язань банка по депозиту при незмінній ставці витрат (2,99%) – таблиця 6.4.:

Таблиця 6.4.

Відмінності методу рівних частин від актуарного методу

Період

Відсоток за методом равних частин

Сума зобов'язань за методом равних частин

Сума витрат к сумарним зобов'язання м за методом равних частин

Відсоток за актуарним методом

Сума зобов'язання м за актуарним методом

Сума витрат до сумарних зобов'язань за актуарним методом

1 месяц

333,33

10333,33

3,23%

308,53

10308,53

2,99%

2 месяц

333,33

10666,67

3,12%

318,05

10626,58

2,99%

3 месяц

333,33

11000

3,03%

327,87

10954,45

2,99%

4 месяц

333,33

11333,33

2,94%

337,98

11292,43

2,99%

5 месяц

333,33

11666,67

2,86%

348,41

11640,84

2,99%

6 месяц

333,33

12000

2,78%

359,16

12000

2,99%

 
<<   ЗМІСТ   >>