Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Проектний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Чистий оборотний капітал

Чистий оборотний капітал означає фінансові кошти, що необхідні для експлуатації проекту у відповідності з його виробничою програмою. Чистий оборотний капітал являє собою поточні оборотні кошти за вирахуванням короткострокових зобов'язань.

Чистий оборотний капітал включає:

  • 1) рахунки дебіторів;
  • 2) товарно-матеріальні цінності (сировина, допоміжні матеріали, предмети постачання, пакувальні матеріали, запасні частини та дрібний інструмент);
  • 3) незавершену та готову продукцію;
  • 4) готівку.

Короткострокові зобов'язання складаються головним чином із рахунків кредиторів, що підлягають оплаті і на них відсотки не нараховуються.

1) Рахунки дебіторів, розміри цієї статті витрат визначаються торговельно-кредитною політикою підприємства. Враховуючи, що пропорція продажів в кредит по відношенню до загального обсягу продажів у різних компаній залежить від конкурентних обставин, що склалися в даній галузі промисловості, дати вірну загальну оцінку її дуже важко. Тому для кожного випадку необхідно давати особливу оцінку за формулою:

(4.1)

де – строки кредиту (помісячно);

N – загальні річні обсяги продажів.

2) Товарно-матеріальні цінності: на потребу в оборотному капіталі дуже впливають обсяги капітальних засобів і кошти, що знаходяться без руху у формі товарно-матеріальних цінностей.

Виробничі матеріали: при розрахунках запасів виробничих матеріалів необхідно звертати увагу на джерела та засоби доставки матеріалів і готових виробів. Якщо матеріали є на місті, їх достатньо і вони можуть бути швидко поставлені, то необхідно створювати лише обмежені запаси за винятком тих випадків, коли вони потребують особливих способів збереження. Якщо матеріали імпортуються, а умови імпорту нестабільні. то можна утворити товарно-матеріальні запаси в обсязі шестимісячної потреби. Такі ж зауваження необхідно враховувати і по відношенню до вітчизняних постачальників.

Іншими факторами, що значно впливають на обсяги товарно- матеріальних цінностей, є надійність і сезонність поставок, кількість постачальників, наявність можливості заміни одних поставок іншими і зміни цін, що передбачаються.

Запасні частини: обсяги складування запасних частин залежать від наявності їх на місці, від операцій імпорту та від можливості забезпечення інженерно-технічного обслуговування в даному районі, а також від характеру самого підприємства. Звичайно на підприємстві створюються первісні обсяги запасних частин в розмірі шестимісячного запасу.

3) Незавершена продукція: для оцінки необхідних обсягів незавершеної продукції необхідно провести всебічний аналіз процесів виробництва та ступеня обробки окремих матеріалів, що забезпечуються на кожній стадії. Ці обсяги виражаються в місячній (або добовій) продукції, в залежності від характеру виробів. Для продукції машинобудування ці обсяги можуть досягати декількох місяців. Вартість незавершеної продукції обчислюється на основі її заводської собівартості.

Готові вироби: запаси готових виробів залежать від ряду таких факторів, як характер виробу та особливості збуту. їх вартість вираховується на основі заводських поточних витрат.

4) Готівка на руках і банківські рахунки

До оборотного капіталу' іноді додаються відсотки. Якщо відсотки нараховують на піврічній основі, як це нерідко буває, то звичайно не потрібно вживати ніяких заходів, за винятком тих випадків, коли оборотний капітал, необхідний на кінець шестимісячного періоду, не забезпечується готовим товаром або сумами, що належать до отримання.

Із обережності можна також мати деяку готівку на руках. Це легко зробити за рахунок виділення резерву на непередбачені витрати із оборотного капіталу, який, в залежності від конкретного випадку, може бути в межах 5%.

 
<<   ЗМІСТ   >>