Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Економічна психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Об'єкт, предмет та методи економічної психологи Історія виникнення та розвитку економічної психології Економічна психологія в системі наук Економічна поведінка прийняття рішень Методи дослідження економічної поведінки Базові методи дослідження в економічній психології Основні типи поведінки індивідів Мотиваційно-вольовий компонент економічної поведінки Поведінкові особливості в кризових ситуаціях Економічна психологія сприйняття грошей Гроші як об'єкт психологічних досліджень Типи й акцентуації особистості в контексті використання грошей Фактори, що впливають на ставлення до грошей Ставлення до грошей у різних соціальних групах населення Економіко-психологічні передумови розвитку підприємництва Психологічні передумови підприємництва Етика та ідеологія підприємництва Психологічний портрет підприємця Підприємець та менеджер: психологічні умови поведінки Умови формування та розвитку трудового потенціалу: економіко-психологічні аспекти Сутність і структура трудового потенціалу Характеристика трудового потенціалу Умови формування та розвитку трудового потенціалу Фактори соціально-психологічного впливу на кадровий потенціал Ринок праці Поняття праці як фактора виробництва Структура, моделі та функції ринку праці Методи регулювання ринку праці Проблеми сучасного розвитку ринку праці в Україні Психологія вибору професії Основні підходи до професійного самовизначення особистості Адаптація до праці та фактори її мотивації Планування кар'єри Професіограма менеджера Психологія споживача Фактори споживацького вибору Типові ефекти споживацької поведінки Моделі вибіркової поведінки споживача Маркетингові дослідження поведінки споживачів Фактори психологічного впливу на суб'єктів фондового та фінансового ринків Психологічні дослідження цікавості до фінансових ринків Психологія поведінки платників податків Загальні психологічні закономірності поведінки на біржі Психологічний портрет брокера валютної біржі Інновації та їх прояв в економіці і психології Економічна сутність та психологічні проблеми інновацій Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком Роль освіти у розвитку національної інноваційної системи Психологічні аспекти знаннєвої економіки
 
>>