Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретичні засади аудиторської діяльності Сутність і загальна характеристика аудиту та його види Виникнення та розвиток аудиту в світі та Україні Поняття, зміст аудиторської діяльності та функції аудиту Види і класифікація аудиту Предмет, об'єкти та суб'єкти аудиту Ринок аудиторських послуг Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання Організація аудиторської діяльності Статус та сертифікація аудиторів Управління аудиторською діяльністю Порядок створення та функціонування аудиторських фірм Правове регулювання аудиторської діяльності Професійна етика аудиторів та контроль якості аудиторських послуг Поняття професійної етики (професійної культури) аудитора Концептуальні підходи до незалежності аудитора Контроль за якістю аудиторських послуг Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки Суть і зміст методичних прийомів Характеристика органолептичних (візуальних) прийомів аудиту Характеристика документальних прийомів аудиту Способи аудиту Умови домовленостей про здійснення аудиту Порядок домовленості про проведення аудиту за MCA 210 "Узгодження умов завдань з аудиту" Документальне оформлення двосторонньої згоди з умовами аудиту (лист-запит, лист-зобов'язання, договір) Прийняття змін у домовленості Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту Суть, об'єкти і суб'єкти внутрішнього контролю та аудиту Аудиторська оцінка стану внутрішнього контролю Оцінка стану внутрішнього аудиту Аудиторський ризик і суттєвість Аудиторський ризик та його складові Суттєвість та її оцінювання в аудиті Шахрайство та помилка: визначення і фактори, що їх зумовлюють Планування та етапи аудиту Зміст аудиторського процесу та його етапи Сутність планування аудиту та його принципи Загальна стратегія та план проведення аудиту Аудиторські докази та робочі документи аудитора Аудиторські докази та їх види Джерела та процедури отримання аудиторських доказів Основні вимоги до доказів Суть та призначення робочих документів аудитора Функції робочої документації Класифікація робочих документів аудитора Вимоги до складання робочої документації Аудит окремих об'єктів та фінансової звітності Загальні цілі незалежного аудитора Аудит облікової політики та установчих документів підприємства Аудит власного капіталу Аудит активів Аудит основних засобів Аудит запасів Аудит дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Аудит готівкових операцій Аудит окремих видів зобов'язань Аудит розрахунків з оплати праці Аудит розрахунків з бюджетом Аудит формування доходів, витрат і фінансових результатів Аудит фінансової звітності Аудиторський висновок та інші підсумкові документи Види аудиторських висновків та їх характеристика Зміст і структура аудиторського висновку за результатами аудиту фінансової звітності Звіт аудитора керівництву господарюючого суб'єктаПоложення про сертифікацію аудиторів Зразок бланка сертифіката А.2А.3БФінансова та технічна пропозиціїВЛист-підприємства – клієнта з пропозицією про проведення аудитуДЗразок листа-зобов'язання на згоду про проведення аудитуДоговір про надання аудиторських послугДоговір про надання аудиторських послугОцінка компонентів властивого ризикуЗОцінка компонентів ризику контролюАнкета для отримання попередньої інформації про об'єкт аудиторської перевіркиКонтроль залишків короткострокової кредиторської заборгованості постачальникам;Символи та умовні позначення в робочих документах аудитора*;БАЛАНС на 31 грудня 2014 р. ПАТ "АГРОС"
 
>>