Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Предмет, об'єкти та суб'єкти аудиту

В послідовному розвитку аудиту можна виділити наступні стадії: підтверджуюча, системно-орієнтована, стадія, що базується на ризику.

На підтверджуючій стадії під час проведення перевірки аудитор перевіряв та підтверджував практично кожну господарську операцію, вів власні облікові регістри. В наш час таку послугу називають відновленням або веденням обліку.

Системно-орієнтований аудит передбачає спостереження систем, які контролюють операції. Це призвело до того, що аудитори стали проводити експертизу на основі внутрішнього контролю. При хорошій роботі системи внутрішнього контролю значно полегшується проведення зовнішнього аудиту.

Аудит, що базується на ризику – такий вид аудиту, який передбачає проведення вибіркового дослідження господарських операцій виходячи із умов роботи підприємства, вивчення так званих "вузьких місць" в його роботі. Базується на статистичних або нестатистичних вибіркових дослідженнях. Це дозволяє зменшити або уникнути ризику аудитора.

Розвиток і поглиблення ринкових відносин сприяли тому, що сфера аудиторської діяльності значно розширилась. Аудит може охоплювати підприємство в цілому, коли дається оцінка достовірності балансу чи стану бухгалтерського обліку, або мати локальний характер, якщо оцінюється якість обліку матеріалів, аналіз використання їх у виробництві.

Результатом аудиту може бути висновок про минулий або теперішній стан об'єктів (реальність статей балансу, законність та доцільність господарських операцій), а також про можливий стан об'єктів у майбутньому (прогнозовані економічні показники щодо вдосконалення системи управління, обліку, контролю, проектні розробки тощо).

Аудит має свій предмет дослідження, тобто з'ясування того, чим він займається, що вивчає, які питання вирішує.

Предметом аудиту є фінансова звітність, підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог підготовки фінансової звітності, її правдивість і достовірність; процеси і явища, які зафіксовані в документах і пов'язані з господарською діяльністю підприємства. Увага аудитора спрямовується у минуле для пізнання істини, її підтвердження та формування висновків щодо інформації, яка вивчається та перевіряється, з метою мінімізації ризику користувачів інформації.

Предмет аудиту характеризується та конкретизується його об'єктами Об'єкт аудиту слід розглядати як окремий елемент предмету аудиту, на який направлена цілеспрямована дія аудитора. В залежності від направленості аудиту, його об'єкти досить багатогранні, а тому дати їх вичерпний перелік неможливо. Сукупним об'єктом виступає документально зафіксована інформація про наявність та рух засобів підприємства та джерел їх формування, інформація, що міститься у фінансовій звітності (ресурси, господарські процеси, активи, зобов'язання, капітал, методи і функції та організаційні форми, функції та методи управління). Об'єктами аудиту можуть виступати цикли господарських процесів: закупівлі та зберігання ресурсів, виробництва, реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отримання доходів і визначення фінансових результатів.

Суб'єктами аудиту виступають фізичні особи (висококваліфіковані, сертифіковані фахівці), їх організації (аудиторські фірми), діяльність яких направлена на здійснення незалежного контролю.

 
<<   ЗМІСТ   >>