Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ринок аудиторських послуг

Аудиторська діяльність в Україні представлена широким спектром професійних послуг, включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" аудиторські послуги – це аудит та послуги, пов'язані з професійною діяльністю аудиторів. За Міжнародними стандартами аудиту аудиторські послуги визначаються як супутні аудиту послуги.

Відповідно до Переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 22.12.2011 р. № 244/14 (зі змінами від 19.12.2013 р. № 286/9) визначено:

  • 1) послуги у сфері аудиту (аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності; огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності; завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації); супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг (завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації; завдання з підготовки фінансової інформації);
  • 2) інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю, визначені Законом України "Про аудиторську діяльність" (ведення бухгалтерського обліку; складання фінансових звітів; відновлення бухгалтерського обліку; консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, системи внутрішнього контролю, оподаткування; складання податкових декларацій та звітів; консультації з питань застосування інформаційних технологій, з інших питань управління та ведення бізнесу; розробка для замовника документів, необхідних для організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції тощо); інші види професійних послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України);
  • 3) організаційне та методичне забезпечення аудиту (розробка і видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів, програмного забезпечення тощо); проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів; здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг.

Приблизно чверть усього доходу від надання аудиторських послуг аудиторські фірми "великої четвірки" одержують від великих українських компаній, і ще 50% – від середніх. Такі аудиторські компанії в Україні ведуть досить широку діяльність, вони є затребуваними та їхніми послугами користуються найбільші клієнти в Україні у напрямку експертної оцінки, ефективності управління та розвитку соціально-економічних програм. Що стосується послуг із супроводу угод, то частка надходжень від українських компаній тут менша. Часто саме іноземним компаніям, зацікавленим в тому, щоб вести бізнес в Україні, найбільше необхідні такі послуги.

За оцінкою Ernst & Young, у найближчі роки заробіток аудиторів в Україні буде рости – на 25% щорічно, Pricewaterhouse Coopers розраховує на щорічний ріст в 60%. І це тільки в незначній мірі за рахунок набору нових клієнтів, головне – збільшення обсягу послуг, що надаються. Чотири-п'ять років тому в портфелі аудиторів України домінували послуги з аудиту річної фінансової звітності, оскільки це є найпростішим і найдешевшим, що можна запропонувати українським компаніям. Спочатку їх цікавив просто аудит і перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності, а сьогодні реалізуються комплексні проекти: супроводжуються компанії при виході на світовий ринок, консультуються з питань реструктуризації бізнесу й т. п.

Нова тенденція – середній український бізнес починає виражати зацікавленість у проведенні оптимізації структури своїх компаній, поліпшенні управління фінансами й ефективності діяльності для того, щоб бути в більш вигідному положенні при виході в майбутньому на ринки капіталу, створенні спільних підприємств із закордонними партнерами.

Отже, аудиторам в Україні необхідно удосконалювати та розвивати спектр консультаційних послуг, що обумовлено зростанням попиту на них серед вітчизняних підприємств, а також, здійснюючи пошук нових джерел доходу, проводити політику співпраці з підприємствами середнього та малого бізнесу, що, в свою чергу, забезпечить позитивну тенденцію стабільності діяльності в майбутньому.

Послуги аудиту надаються виключно на підставі договору (ч. 1 ст. 17 Закону України "Про аудиторську діяльність"), Інші аудиторські послуги можуть надаватися на підставі як договору, так і позадоговірних відносин (письмові (наприклад, договір на консультаційні послуги, абонентське обслуговування, ведення бухгалтерського обліку та ін.) та усні звернення замовника до аудитора).

 
<<   ЗМІСТ   >>