Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання

 • 2.1. Організація аудиторської діяльності
 • 2.2. Статус та сертифікація аудиторів
 • 2.3. Управління аудиторською діяльністю
 • 2.4. Порядок створення та функціонування аудиторських фірм
 • 2.5. Правове регулювання аудиторської діяльності
 • 2.6. Практичні завдання та ситуації
 • 2.7. Тести для самоперевірки

Організація аудиторської діяльності

Аудит відноситься до інтелектуальної діяльності, яка складається із дослідження фінансово-господарської діяльності з метою сприяння її поліпшенню та підвищенню прибутковості відповідно до замовлень, виданих за угодами між суб'єктами підприємницької діяльності та аудиторськими фірмами. Вищим органом управління аудиторською діяльністю в Україні є Аудиторська палата. Повноваження Аудиторської плати України (АПУ) визначаються Законом України "Про аудиторську діяльність" та Статутом Аудиторської палати України.

Вона є самостійним, незалежним (неурядовим) органом, метою якого є сприяння розвитку, вдосконаленню та організації аудиторської справи в Україні. АПУ є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність. Веденням поточних справ займається Секретаріат АПУ, який несе відповідальність за ефективне використання майна та коштів АПУ і створення сприятливих умов для виконання функціональних обов'язків її членами. В свою чергу, Спостережна рада АПУ здійснює контроль за діяльністю секретаріату АПУ та виконує представницькі та організаційні функції.

Метою діяльності АПУ є створення незалежного фінансово- господарського контролю у формі аудиту, який дає об'єктивну оцінку фінансовому стану підприємств, банків, а також надає їм супутні аудиту послуги, послуги з питань методології бухгалтерського обліку, судово- бухгалтерської експертизи та інші послуги, визначені договором на платній основі.

Основними завданнями АПУ є:

 • – організація незалежного контролю суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюється безпосередньо аудиторськими фірмами;
 • – надання методичної допомоги аудиторським фірмам (розробка і затвердження нормативів, положень щодо сертифікації тощо);
 • – надання методичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності з питань обліку, аналізу, контролю;
 • – підготовка та підвищення кваліфікаційного рівня аудиторів тощо.

В управлінні аудиторською діяльністю значну роль відіграють професійні аудиторські організації. У країнах Європейського Союзу зазвичай існує одна професійна організація, яка і здійснює контроль над аудиторською діяльністю.

В нашій країні Спілка аудиторів України (САУ) є Всеукраїнською професійною організацією, яка об'єднує сертифікованих аудиторів. Вона є найбільш чисельною із існуючих професійних організацій. Спілка не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдання щодо отримання прибутку з метою перерозподілу його між своїми членами. Спілка може відкривати свої окремі територіальні відділення за наявності в них не менше п'яти сертифікованих аудиторів, які є членами спілки. Мета її діяльності полягає в об'єднанні зусиль аудиторів для захисту своїх законних прав та інтересів, сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні.

Аудиторські фірми та аудитори безпосередньо займаються аудиторською діяльністю: на договірних засадах надають підприємству-замовнику різні аудиторські послуги. Аудитори (аудиторські фірми) не можуть займатися якою- небудь підприємницькою діяльністю, крім аудиторської та іншої, пов'язаної з нею діяльністю.

За характером діяльності аудиторські фірми можна класифікувати на дві категорії:

 • 1) універсальні – фірми, які мають право здійснювати декілька видів обов'язкового аудиту та займаються різноманітними видами робіт: організацією аудиторських перевірок в сфері загального, банківського, страхового, біржового аудиту, наданням послуг по постановці, відновленню та веденню обліку, аналізом господарської діяльності, оцінкою активів та пасивів підприємств, консультуванням по питаннях фінансового, управлінського обліку, проведенням навчання по бухгалтерському обліку і аудиту, комп'ютеризації обліку, підбором та тестуванням бухгалтерських кадрів тощо;
 • 2) спеціалізовані – фірми, які виконують більш вузьке коло робіт.

Незалежно від того, чи є фірма універсальною або спеціалізованою, вона обов'язково повинна виконувати основний вид послуг – проведення обов'язкового аудиту, в іншому разі вона не може називатися аудиторською фірмою.

За кількістю послуг, які надаються, аудиторські фірми поділяють на великі, середні та малі. Основним критерієм, як правило, виступає виручка від реалізації. Універсальні фірми частіше за все бувають великими та середніми.

Аудиторські фірми, які працюють на ринку аудиторських послуг в Україні, можна згрупувати наступним чином:

 • – фірми "великої четвірки" ("Прайс Уотерхаус" (Price Waterhous); "Ділойт і Туш" (Deloitte and Touch); "Ернст і Янг" (Ernst and Joung); KMПГ (KMPG)) та інші зарубіжні аудиторські та консалтингові фірми – мають офіси у багатьох країнах світу, в т.ч. і в багатьох містах України, вони виконують найбільший обсяг послуг по аудиту і проводять аудит майже всіх найбільших компаній України. Зарубіжні інвестори визнають аудиторський висновок тільки цих фірм, тому їх послуги коштують дорожче;
 • – великі українські аудиторські фірми – універсальні українські фірми, які виконують різноманітні послуги, багато з них мають філіали в багатьох містах України та успішно конкурують з фірмами „великої четвірки”;
 • – середні та малі аудиторські фірми – мають штат близько 25 осіб та один офіс, проводять обов'язковий аудит і надають супутні послуги переважно для невеликих підприємств.

Аудиторська діяльність на міжнародному рівні регулюється Комітетом з міжнародної аудиторської практики (КМАП). Він оприлюднює Міжнародні стандарти аудиту (MCA) та положення про аудит і супутні аудиту послуги з метою встановлення на міжнародному рівні єдиної аудиторської практики.

 
<<   ЗМІСТ   >>