Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Концептуальні підходи до незалежності аудитора

У процесі перевірки аудитор має передусім сформулювати думку про перевірені факти. Думка аудитора визначає, наскільки вони відповідають критеріям і стандартам, прийнятим принципам обліку, визначених у національних і / або міжнародних стандартах обліку, законах, постановах або інструкціях, тощо. Кінцевим результатом будь-якого аудиту є складання висновку чи звіту.

Англійська теорія дотримується визначення аудиту як незалежного розгляду фінансових звітів підприємства спеціально призначеним аудитором і

висловлення думки про них при дотриманні правил, встановлених законом. Таке широке визначення аудиту дає можливість відобразити всю різноманітність завдань, на яких може бути зосереджено увагу в процесі конкретної аудиторської перевірки.

Процес збору і оцінювання свідчень вимагає об'єктивності, що полягає в здатності аудитора зберігати неупередженість при виборі й оцінюванні доказів. Ця неупередженість позиції є складовою поняття "незалежність аудитора".

Незалежність вимагає:

  • 1) незалежності думки: це така спрямованість думок, яка дає можливість надати їх без будь-якого пливу, що може ставити під загрозу професійне судження, і діяти чесно з дотримання об'єктивності та професійного скептицизму;
  • 2) незалежності поведінки: уникнення фактів та обставин, настільки суттєвих, що розсудлива та поінформована третя сторона, знаючи всю відповідну інформацію, в тому числі вжиті застережні заходи, обґрунтовано дійшла би висновку, що чесність, об'єктивність чи професійний скептицизм фірми, члена групи з надання впевненості знаходиться під загрозою.

Підходи до незалежності можна класифікувати як правові, етичні та економічні. За міжнародними нормативами, аспекти незалежності аудитора базуються на конкретних принципах, які у систематизованому вигляді представлені у табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Принципи незалежності аудитора

Принцип

Характеристика

Правовий

саморегулювання професії

контрактна (договірна) основа взаємовідносин

розподіл відповідальності за оцінку звітності та за фінансову звітність

відповідальність за роботу інших аудиторів, асистентів, експертів

Етичний

професійна компетентність

добросовісне виконання професійних обов'язків

конфіденційність інформації щодо клієнта

індивідуальні відносини з представниками клієнта

Економічний

обмеження видів діяльності

обмеження видів послуг, що надаються одному клієнтові одночасно

обмеження суми винагороди від одного клієнта

обмеження організаційних форм діяльності

заборона на одержання товарів і послуг

Вживання терміну "незалежність" може викликати непорозуміння. Взяте окремо слово може призвести спостерігачів до припущення, що особа, яка здійснює професійне судження, має бути вільною від усіх економічних,

фінансових та інших відносин. Багато різних обставин можуть впливати на незалежність аудитора, тому відповідно, неможливо визначити кожну ситуацію, яка може створювати загрозу для дотримання на належному рівні цього принципу. Крім того, характер завдань з надання впевненості може бути різним, а тому можуть існувати різні загрози, що вимагатимуть застосування різних застережних заходів. Отже, концептуальна основа, яка вимагає від аудиторів, які надають послуги з наданням впевненості (висловлення відповідної думки: позитивної, негативної або відмови від неї) визначати, оцінювати та вирішувати проблеми, що створюють загрозу для незалежності. Це означає дотримання відповідних правил в інтересах громадськості. Завдання з аудиторської перевірки надає впевненість великій кількості потенційних користувачів інформацією. Таким чином, окрім незалежності думки, особливе значення має ще й незалежність поведінки аудитора.

 
<<   ЗМІСТ   >>