Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Характеристика документальних прийомів аудиту

Формальна перевірка передбачає встановлення повноти та правильності оформлення документів, заповнення реквізитів, відповідність підписів осіб, які склали документ. Особлива увага звертається на: нумерацію документа (438/1 або 438/а вказує на існування документа 438 та несвоєчасність складання перших двох), дату складання документа, наявність віз посадових осіб (тобто керівнику відомо про здійснену операцію), відповідність зазначення одиниць виміру кількісним показникам операції (наприклад, одиниця виміру "тонна", операція відображається в кг, що спричинить лишки або нестачі).

З метою визначення правильності сумарних і кількісних показників операції, арифметичних розрахунків при її документальному відображенні, аудитор повинен провести арифметичну перевірку. Вона здійснюється шляхом перерахунку загальних підсумків, узгодження нарахувань та утримань (знижок) тощо, з метою визначення правильності розрахунків і виявлення можливих зловживань, які приховані неправильними арифметичними діями.

Перевірка по суті полягає у вивченні господарських операцій щодо їх відповідності вимогам чинних законів, інструкцій, положень, стандартів. Сутність такої перевірки багато в чому залежить від типу операцій, що перевіряються: нарахування і виплата заробітної плати, застосування норм природного убутку, ставок оподаткування для розрахунку податків.

У комплексі з арифметичною перевіркою цей прийом дозволяє виявити випадки приховування недостач, втрат, крадіжок і перевитрат за рахунок завищення планових та нормативних витрат на виробництво продукції або бюджетних коштів за окремими статтями кошторисів, витрачання, списання на витрати матеріальних ресурсів за нормами, коли їх фактичне витрачання є меншим.

При проведенні взаємної перевірки порівнюють різні за своїм найменуванням і характером документи, в яких відображають різні аспекти однієї і тієї ж або декількох взаємопов'язаних операцій. Так, порівнюються:

  • – прибутково – видаткові документи, які безпосередньо фіксують рух ТМЦ або грошових коштів з іншими документами, що відображають ті ж операції, але в інших аспектах;
  • – дані про оприбуткування ТМЦ з даними про тару, в якій вони перевозились;
  • – дані первинних документів з даними облікових регістрів.

Проведення зустрічної перевірки дає можливість виявити такі

зловживання, за яких двосторонні операції отримують різне відображення у кожної із сторін. Наприклад, неоприбуткування отриманих від постачальника запасів, наявність безтоварних операцій. Отримавши результати проведеної зустрічної звірки, аудитор досліджує дані документа, в якому узагальнені результати такої перевірки за допомогою аналізу та порівняння даних цього документа з даними, отриманими при дослідженні інших матеріалів справи.

Спосіб контрольного порівняння залишків полягає в перевірці кількісної інформації про рух однорідних запасів за міжінвентаризаційний період, шляхом додавання до залишку товару на початок періоду кількості товарів, що надійшли за період, що перевіряється, і відніманням задокументованого витрачання. Максимально можливий залишок порівнюється із залишком, який зазначається в описі фактичної наявності товару на певну дату. Якщо максимально можливий залишок перевищує фактичний, це може свідчити про не відображення в обліку реалізації запасів. І навпаки, якщо фактичний залишок перевищує максимально можливий, то це може свідчити про те, що запаси на склад надійшли, а в обліку операції з придбання та надходження запасів не відображено з певних причин, які потім слід встановити.

Якщо на підприємстві аналітичний бухгалтерський облік ведеться тільки в підсумковому вартісному вимірнику, аудитору доцільно використовувати методичний прийом відновлення кількісно-сумового обліку, суть якого полягає в тому, що за первинними документами в хронологічній послідовності відтворюється надходження та витрачання окремих запасів чи будь-яких інших активів за артикулом, видом або типом, розміром. Результати відновлення кількісно-сумового обліку дають можливість аналізувати рух активів за певний період часу, викривати випадки приховування недостач дорогих запасів шляхом заміни їх дешевими.

 
<<   ЗМІСТ   >>