Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Умови домовленостей про здійснення аудиту

  • 5.1. Порядок домовленості про проведення аудиту за MCA 210 "Узгодження умов завдань з аудиту"
  • 5.2. Документальне оформлення двосторонньої згоди з умовами аудиту (лист- запит, лист-зобов'язання, договір)
  • 5.3. Прийняття змін у домовленості
  • 5.4. Практичні завдання та ситуації
  • 5.5. Тести для самоперевірки

Порядок домовленості про проведення аудиту за MCA 210 "Узгодження умов завдань з аудиту"

Аудиторські послуги, що надаються підприємствам, здійснюються на договірних засадах. Пошук клієнтів аудиторською фірмою відбувається на конкурентній основі, виходячи з якості та вартості наданих послуг. При виборі клієнта необхідно враховувати особливості організаційно-правових форм господарювання, сферу діяльності тощо.

Підставою для надання аудиторських послуг є договір, який укладається між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. В аудиторській діяльності використовуються різні види договорів: на проведення аудиту, абонентське обслуговування, консультаційно-інформаційне обслуговування і т.д.

Договір на проведення аудиту є основним документом, що засвідчує факт досягнення домовленостей між замовником і виконавцем про проведення аудиторської перевірки. Договір документально засвідчує, що сторони дійшли згоди з усіх пунктів, обумовлених у ньому. Для того, щоб уникнути неправильного розуміння сторонами взятих на себе обов'язків, умов їх виконання та меж відповідальності, у договорі необхідно максимально чітко обумовити всі суттєві аспекти взаємовідносин, які виникають у зв'язку з його укладанням.

Перед укладанням договору з новим клієнтом аудитору необхідно вивчити такі питання:

чи існують професійні причини, через які недоцільно надавати послуги цьому клієнту;

які конкретно послуги повинні бути надані клієнту;

чи можуть бути повністю дотримані нормативи аудиту або інші релевантш вимоги в разі надання таких послуг.

Аудитори повинні враховувати репутацію потенційного клієнта та його керівництва. Укладанню договору може передувати обмін листами між аудитором та клієнтом. Клієнт (замовник) звертається за допомогою листа- пропозиції до аудиторської фірми з проханням надати йому аудиторські послуги, в якому зазначається мета та завдання аудиту, бажаний масштаб перевірки тощо. Лист-зобов'язання аудитора підтверджує його згоду з поставленим завданням і масштабом аудиту й може містити положення, які стосуються межі відповідальності аудитора перед клієнтом, форми подання звіту аудитора та його висновків, інші моменти, про які аудитор вважає за необхідне домовитися до початку перевірки. Надсиланню листа-зобов'язання може передувати етап обстеження об'єкта аудиту з метою визначення обсягів роботи (якщо аудитор вважатиме за необхідне проведення такого обстеження).

Після обміну листами та на їх підставі складається договір на проведення аудиту. Листи можуть бути невід'ємною складовою договору або додатком до нього. Схема документообігу для досягнення угоди на проведення аудиту наведена на рис. 5.1.

Порядок документообігу для досягнення угоди на проведення аудиту

Рис. 5.1. Порядок документообігу для досягнення угоди на проведення аудиту

До укладання і підписання договору аудитору необхідно ознайомитися з клієнтом шляхом особистого спілкування з керівництвом підприємства, вивчення установчих документів, результатів попередньої аудиторської перевірки, загального огляду звітності, ознайомлення з діяльністю даного суб'єкта, визначення рівня аудиторського ризику та оцінки можливостей додержання аудитором професійної етики. На цьому етапі аудитор попередньо визначає трудомісткість виконання робіт, вартість та можливі строки надання аудиторських послуг, а також необхідність залучення до перевірки інших спеціалістів.

 
<<   ЗМІСТ   >>