Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Загальна стратегія та план проведення аудиту

Після завершення підготовчих робіт, отримання достатньої кількості попередньої інформації про діяльність підприємства-клієнта, ефективності його системи обліку та внутрішнього контролю та здійснення попередніх аналітичних процедур аудитор може розпочати розробку загальної стратегії аудиту. З метою формування загальної стратегії аудиту, слід визначити характер та обсяг завдання (з урахуванням застосовуваної концептуальної основи складання фінансової звітності, що застосовується суб'єктом господарювання, галузевих особливостей, наявність та розташування його підрозділів, інші специфічні вимоги); встановити найважливіші фактори, які визначать головні напрямки роботи аудиторської групи по виконанню завдання (визначити існуючі рівні суттєвості, попередньо визначити об'єкти аудиту з високим рівнем ризику суттєвих відхилень у фінансовій звітності; попередньо визначити суттєві статті звітності й сальдо по рахунках; прослідкувати останні за часом суттєві зміни, що відносяться до галузі та сфери діяльності підприємства-клієнта, принципів підготовки фінансової звітності й піших відповідних обставин; уточнити цілі надання підсумкових документів і на основі цього визначити час виконання завдання з аудиту та характеристики необхідного інформування (кінцевий термін надання звіту аудитора, ключові дати інформування найвищого управлінського персоналу підприємства-клієнта).

Відповідно до вимог та норм MCA 300 "Планування аудиту фінансової звітності" загальний план (стратегія) аудиту повинен визначати:

  • – ресурси, використовувані для проведення аудиту конкретних статей;
  • – обсяг ресурсів, необхідних для відповідних областей аудиту (наприклад, склад аудиторської групи, бюджет часу аудиту, тощо);
  • – порядок управління, розподілу й контролю цих ресурсів.

Аудиторська фірма може створити типову стратегію аудиту, яка буде доповнюватись та коригуватись з урахуванням специфіки конкретного підприємства – клієнта.

Згідно MCA 300 "Планування аудиту фінансової звітності" на основі загальної стратегії аудиту аудитор розробляє план, в якому визначаються конкретні завдання і процедури для кожного об'єкта аудиту, фіксується час, необхідний для кожного напряму або процедури, визначаються аудиторські свідчення. План аудиту є більш деталізованим, ніж загальна стратегія аудиту і доповнює її. План аудиту є набором інструкцій для асистентів аудитора, які виконують аудиторську перевірку, а також засобом контролю за належним виконанням їх роботи. Він розкриває характер, час та обсяг аудиторських процедур, що повинні виконуватись членами групи із завдання для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів з метою зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня. Види, зміст та час проведення зафіксованих у плані аудиторських процедур повинні збігатися з показниками загальної стратегії аудиту.

План аудиту включає:

  • – опис характеру, часу та обсягу запланованих процедур;
  • – оцінені ризики суттєвих викривлень;
  • – опис характеру, часу та обсягу запланованих подальших аудиторських процедур на рівні тверджень для кожного суттєвого класу операцій, залишків на рахунках та розкриттів, як це вказано в MCA 330 "Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики"
  • – інші аудиторські процедури, які необхідно виконати під час виконання завдання, для забезпечення відповідності MCA.

Загальна стратегія та план аудиту для кожної окремої ситуації будуть відрізнятись залежно від поставлених аудитором завдань, виду діяльності підприємства та ділянки, яка підлягає перевірці тощо. Оскільки стратегія і план аудиту є робочими документами аудитора, її необхідно оформляти з дотриманням певних вимог. Зокрема, в них слід зазначати назву підприємства-клієнта, період аудиту, об'єкт перевірки, керівника аудиторської перевірки, період виконання робіт. Зміст та обсяг документування залежать від таких аспектів, як розмір та складність суб'єкту господарювання, суттєвість, обсяг іншого документування та обставини конкретного завдання з аудиту.

Результати аудиту з кожного розділу плану фіксуються в робочій документації і є фактичним матеріалом, який використовується для підготовки й обґрунтування звіту аудитора. Документування є підтвердженням відповідності планування та виконання аудиторських процедур, яке можна переглянути та затвердити до початку виконання подальших аудиторських процедур.

Загальну стратегію і план аудиту при необхідності коригують. При цьому причини внесення таких змін слід оформляти документально. Відповідно до MCA 450 "Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту" аудитор повинен визначити необхідність перегляду загальної стратегії аудиту та плану аудиту, якщо викривлення, накопиченні під час аудиту, можуть виявитись суттєвими. Оперативне уточнення змісту стратегії та плану аудиту дає змогу забезпечити належну перевірку основних напрямків діяльності підприємства, вирішити проблеми, що виникають в процесі проведення аудиту, скоригувати дії асистентів, якісно та вчасно провести аудит.

Для підвищення якості планування, скорочення витрат часу використовуються стандартні плани аудиторської перевірки, які аудитор може відкоригувати з урахуванням особливостей їх застосування в умовах конкретного підприємства та оцінки системи внутрішнього контролю.

 
<<   ЗМІСТ   >>