Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Анкета для отримання попередньої інформації про об'єкт аудиторської перевірки

Анкета для отримання попередньої інформації про об'єкт аудиторської перевірки

для отримання попередньої інформації про об'єкт аудиторської перевірки

Прохання заповнити в цій Анкеті графу „Відповідь”, вказуючи у ній якомога повну та достовірну інформацію.

Інформація, зазначена в анкеті, буде виключно основою для визначення аудиторською фірмою строків проведення аудиту та вартості аудиторських послуг, про що буде складено та надіслано комерційну пропозицію Замовнику, та не буде використовуватися у будь-яких інших цілях.

Ця Анкета не є попереднім договором і її заповнення не тягне за собою жодних юридичних наслідків, а є лише формою повідомлення інформації про підприємство, яке, у разі укладення відповідного договору, буде підлягати аудиторській перевірці.

Питання

Відповідь

I

Загальна інформація про підприємство, що буде перевірятися

1.1

Повна назва підприємства

Наприклад: Підприємство з іноземними інвестиціями товариство з обмеженою відповідальністю „Альбіон”

1.2

Дата державної реєстрації

"_____"_____________________ _____р.

1.3

Основні види діяльності

Наприклад:

будівництво житлових будинків, оптова торгівля,

транспортно-експедиційна діяльність, тощо

1.4

Фактичне місцезнаходження та контактна інформація з представниками підприємства:

м. _____, вул. ______, № ______

контактна особа – П.І.Б., посада

(тел, факс, E-mail)

II

Загальні питання аудиторської перевірки, що планується

2.1

Предмет аудиторської перевірки

Вкажіть, будь-ласка, що Ви хотіли б, щоб було перевірено аудиторами

(Оберіть серед наведених варіантів або зазначте власний)

комплексна перевірка (аудит бухгалтерського і податкового обліку, аналіз фінансово-господарської діяльності) аудит перед придбанням, ліквідацією, реорганізацією, банкрутством

правильність ведення бухгалтерського обліку правильність складання фінансової звітності правильність ведення податкового обліку з ПДВ правильність ведення податкового обліку з податку на прибуток

правильність складання податкової звітності необхідна перевірка достовірності фінансової звітності з видачею офіційного Аудиторського висновку: о для ДКЦПФР о для ФДМУ

необхідно провести відновлення обліку фінансовий аналіз

наявність шахрайства та зловживань посадовими особами (вказати посади)

експрес-перевірка (що саме найважливіше необхідно перевірити?)

постановки та ведення управлінського обліку та

бюджетування

бізнес-планування

оптимізація оподаткування

розробка внутрішніх регламентуючих документів

власний варіант (вказати)

2.2

За який період необхідно провести перевірку

з "_____"_____________________ _____р.

до "_____"_____________________ _____р.

2.3

Хто є Замовником перевірки та

контактна інформація з Замовником чи його представниками:

 • – Власники (засновники) підприємства
 • – Керівництво підприємства
 • – Майбутні інвестори / покупці / акціонери, тощо
 • – Інше (вказати)

контактна особа – П.І.Б.

(моб.тел, факс, E-mail)

2.4

Мета аудиторської перевірки:

Вкажіть, будь-ласка, хто буде користувачем результатів перевірки

Наприклад:

 • – ДКЦПРФ,
 • – засновники,
 • – треті особи, тощо.

Який, на Вашу думку, повинен бути досягнутий результат перевірки

Наприклад:

 • – впевнитися у відсутності суттєвих помилок (більших, скажімо, за 10 тис.грн.)
 • – впевнитися у відсутності шахрайства
 • – переконатися у правильності ведення обліку
 • – переконатися у кваліфікації працівників бухгалтерії
 • – виявити ризики діяльності, в т.ч. податкові ризики
 • – необхідний Аудиторський висновок для ДКЦПФР, ФДМУ, тощо

2.5

По можливості зробіть оцінку обсягів документообороту Підприємства:

Орієнтовна кількість основних засобів: до 100

від 100 до 1000 від Ідо 10 тис. більше 10 тис.

Кількість отримуваних прибуткових документів (накладних, Актів приймання-передачі, .Актів виконаних робіт (наданих послуг), тощо) за місяць

Приблизна номенклатура запасів (сировини, матеріалів, товарів): до 1000 найменувань від 1000 до 10000 найменувань від 10 до 100 тис. найменувань

більше 100 тис.найменувань

Приблизна кількість контрагентів: покупців та замовників постачальників та підрядчиків

Кількість діючих договорів на поточну дату

Кількість платіжних доручень банку (в середньому) за:

1 день 1 місяць

Кількість штатних працівників

Підприємства

Наявність філій чи дочірніх підприємств

Кількість уточнень до податкових декларацій, які були подані в періоді, за який буде проводитися

III

Питання оподаткування

3.1

Статус платника податку на прибуток

Підприємство є платником податку на прибуток на загальній системі

Підприємство не є платником податку на прибуток на загальній системі

3.2

Статус платника ПДВ

Підприємство є платником ПДВ Підприємство не є платником ПДВ

3.3

Чи проводилися звіряння розрахунків за податками з ДПІ?

ТАК

НІ

IV

Додаткова інформація

Яким, на Вашу думку, є стан бухгалтерського обліку підприємства, що буде перевірятися?

 • – добрий
 • – задовільний
 • – незадовільний
 • – потребує відновлення

Якому методу калькулювання вартості аудиторських послуг* Ви віддаєте перевагу?

 • – вартість послуг у фіксованій сумі
 • – поденна оплата, відповідно до фактичних витрат часу

*Примітка

Вартість аудиторських послуг безпосередньо залежить від витрат часу фахівців на виконання певного обсягу робіт.

Обсяг робіт, у свою чергу, залежить від багатьох факторів, таких як якість організації обліку та роботи бухгалтерської служби, види та галузі діяльності, кількість первинних документів, наявність помилок та нетипових (специфічних) господарських операцій, тощо.

Ми пропонуємо Вам самостійно обрати прийнятний метод визначення вартості аудиторських послуг: у фіксованій сумі, відповідно до фактичних витрат часу.

Кожен із запропонованих методів має свої переваги.

Наприклад, якщо Ви впевнені у тому, що облік ведеться на високому рівні, Ви може обрати метод визначення вартості відповідно до фактичних витрат часу, оскільки, якщо аудитори під час перевірки після проведення відповідних контрольних процедур дійсно впевняться у відсутності у обліку суттєвих помилок, запланований час перевірки буде значно скорочено, що дасть Вам можливість зекономити суттєву суму коштів.

Якщо ж Ваша компанія має певні бюджетні обмеження щодо вартості аудиторських послуг, або Ви не маєте достатньо високої впевненості у якості обліку, набагато вигідніше обрати фіксовану вартість робіт. У цьому випадку, незалежно від кількості помилок і невідповідностей у обліку та, відповідно, можливої зміни обсягу робіт, ризик цього повністю покладається на аудиторську компанію.

 
<<   ЗМІСТ   >>