Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічні теорії в системі наукових економічних знань

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Варіант 7

 • 1. Економічну систему товарного виробництва, ринкової економіки відображає наступна система економічних категорій:
 • 1. 1. – "суспільний поділ праці";
 • 1. 2. – "приватна власність";
 • 1. 3. – "товар", "вартість", "гроші";
 • 1. 4. – "ціна", "попит", "пропозиція", "конкуренція";
 • 1. 5. – усі перелічені окрім 4. 1. ;
 • 1. 6. –усі перелічені.
 • 2. Дохід від використання землі в якості виробничого ресурсу виступає у вигляді:
 • 2. 1. – заробітної плати;
 • 2. 2. –прибутку;
 • 2. 3. –відсотка;
 • 2. 4. –ренти.
 • 3. Ринковий попит залежить:
 • 3. 1. – від ціни даного товару;
 • 3. 2. – цін на інші товари;
 • 3. 3. – грошових доходів покупців та їхніх смаків;
 • 3. 4. – накопиченого багатства;
 • 3. 5. – кліматичних умов;
 • 3. 6. – смаків;
 • 3. 7. – від усього переліченого;
 • 3. 8 – від усього переліченого окрім 3. 5. та 3. 6.
 • 4. Головним макроекономічним показником результатів поточної економічної діяльності є:
 • 4. 1. – ЧНП;
 • 4. 2. –ВВП;
 • 4. 3 -НД;
 • 4. 4. – ОД.

Варіант 8

 • 1. Автор праці "Капітал":
 • 1. 1. –А. Сміт;
 • 1. 2. – Р. Коуз;
 • 1. 3. –К. Маркс;
 • 1. 4. –М. Фрідмен.
 • 2. Вартість товару визначається наступною формулою:
 • 2. 1. –КГ = (СЦ – К + П – ВП): О;
 • 2. 2. – М = (Р X Q) / V;
 • 2. 3. – М = (Р X Q) / V + L (r)
 • 2. 4. – W = С +V + m;
 • 2. 5. –K = C + V.
 • 3. Сукупність кредитно-фінансових установ, що здійснюють мобілізацію вільних грошових ресурсів і надають їх у позику, називають:
 • 3. 1. –грошовою системою;
 • 3. 2. – фінансовою системою;
 • 3. 3. – кредитною системою;
 • 3. 4. – торгівельною системою.
 • 4. Сукупний попит є сумою запланованих витрат економічних агентів:
 • 4. 1. – витрат домогосподарств на споживання (С);
 • 4. 2. – видатків підприємницького сектора на інвестиції (І);
 • 4. 3. – видатків держави на закупівлю товарів, оплату послуг та праці (G);
 • 4. 4. – перевищення видатків іноземців на вітчизняні товари і послуги (експорту) над внутрішніми видатками на іноземні товари (імпортом) – чистого експорту країни (NX);
 • 4. 5. –4. 2 та 4. 4;
 • 4. 6. – усе перелічене.

Варіант 9

 • 1. Специфіку капіталістичної форми товарного виробництва відображають такі економічні категорії:
 • 1. 1. – "товар робоча сила", "наймана праця";
 • 1. 2. - "капітал",
 • 1. 3. – "додаткова вартість", "норма додаткової вартості";
 • 1. 4. – "постійний капітал", "змінний капітал";
 • 1. 5. – усі перелічені окрім 4. 2.
 • 1. 6. – усі перелічені.
 • 2. Формою руху позичкового капіталу є:
 • 2. 1. – трансакційні витрати;
 • 2. 2. –прибуток;
 • 2. 3. –кредит;
 • 2. 4. – фінанси.
 • 3. Ціна, за якої внаслідок дії конкурентних сил продавці пропонують стільки товарів, скільки покупці готові їх купити, це:
 • 3. 1. – ціна попиту;
 • 3. 2. – ціна пропозиції;
 • 3. 3. – ціна рівноваги;
 • 3. 4. – монопольна ціна.
 • 4. Діяльність, яку виконує сам підприємець, використовуючи як чинники виробництва робочу силу, знаряддя і предмети праці, виробляє товари чи послуги для подальшого продажу суб'єктам ринку (споживачам); здійснюється на договірних, контрактних відносинах; фінансовим результатом є прибуток і рентабельність – це:
 • 4. 1. –виробниче підприємництво;
 • 4. 2. – комерційне підприємництво;
 • 4. 3. – фінансове підприємництво;
 • 4. 4. – посередницьке підприємництво.

Варіант 10

 • 1. Теоретичне пізнання користується такими пізнавальними засобами, як:
 • 1. 1. – абстрагування;
 • 1. 2. –ідеалізація;
 • 1. 3. –синтез;
 • 1. 4. – дедукція;
 • 1. 5. – усіма переліченими окрім 1. 4. ;
 • 1. 6. – усіма переліченими.
 • 2. Підприємець у результаті своєї діяльності отримує:
 • 2. 1. – заробітну плату;
 • 2. 2. –прибуток;
 • 2. 3. –відсоток;
 • 2. 4. – ренту.
 • 3. Еластичність попиту за ціною визначається наступною формулою:
 • 3. 1. – EDP = AQ/AP;
 • 3. 2. – ESP = AQ / АР;
 • 3. 3. - Pqd =Pqs;
 • 3. 4. - W = c+v+m.
 • 4. Для впливу на грошову пропозицію центральний банк (в Україні – Національний банк України) використовує такі основні інструменти:
 • 4. 1. – грошова емісія;
 • 4. 2. – операції з державними цінними паперами на відкритому ринку;
 • 4. 3. – зміна норми обов'язкових резервів;
 • 4. 4. – маніпулювання обліковою ставкою;
 • 4. 5. – усі перелічені.
 
<<   ЗМІСТ   >>