Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічні теорії в системі наукових економічних знань

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Варіант 11

 • 1. Форма знання, основою якого є передбачення, сформульоване за допомогою певних фактів, але це знання є невизначеним і потребує доведення- це:
 • 1. 1. - факт;
 • 1. 2. - теорія;
 • 1. 3. - гіпотеза;
 • 1. 4. –проблема.
 • 2. Дохід від використання землі в якості виробничого ресурсу виступає у вигляді:
 • 2. 1. – заробітної плати;
 • 2. 2. –прибутку;
 • 2. 3. –відсотка;
 • 2. 4. –ренти.
 • 3. Еластичність пропозиції за ціною визначається наступною формулою:
 • 3. 1. – EDP = ΔQ / ΔΡ;
 • 3. 2. –ESP = ΔQ / ΔΡ;
 • 3. 3. -Pqd =Pqs;
 • 3. 4. - W = c+v+m.
 • 4. До методів непрямого регулювання належать такі інструменти економічної політики держави:
 • 4. 1. – фіскальної, бюджетної, грошово-кредитної;
 • 4. 2. –амортизаційної;
 • 4. 3. – інвестиційної;інноваційної;
 • 4. 4. – методи морального переконування.
 • 4. 5. - усі перелічені;
 • 4. 6. - правильна відповідь – 4. 1, 4, 2.

Варіант 12

Фраза: “Праця – батько та найактивніший чинник багатства, а земля – його мати” належить:

 • 1. 1. –А. Сміту;
 • 1. 2. – Д. Рікардо;
 • 1. 3. –В. Петті;
 • 1. 4. – Ф. Кене.
 • 2. Економічні форми, в яких матеріалізується особистий інтерес, які водночас є і засобами реалізації особистих інтересів та потреб, це:
 • 2. 1. – заробітна плата;
 • 2. 2. –премія;
 • 2. 3. –прибуток;
 • 2. 4. – дивіденд;
 • 2. 5. – усі відповіді не є вірними;
 • 2. 6. – усі відповіді є вірними.
 • 3. За формулою – ТС= TFC+ TVC – можна визначити:
 • 3. 1. – змінні витрати;
 • 3. 2. – середні витрати;
 • 3. 3. – граничні витрати;
 • 3. 4. – загальні витрати.
 • 4. Державний бюджет збалансований коли:
 • 4. 1. – видатки перевищують доходи;
 • 4. 2. – доходи перевищують видатки;
 • 4. 3. –надходження і видатки бюджету врівноважені;
 • 4. 4. – правильна відповідь – 4. 2.

Варіант 13

 • 1. Основними твердженнями теорії "змішаної економіки" є наступні:
 • 1. 1. – економіка розвинених ринкових країн в результаті зростання масштабів господарської діяльності та її часткового усуспільнення перетворилася із системи приватного підприємництва в систему “змішаної економіки”;
 • 1. 2. – у "змішаній економіці" поєднується приватний і державний сектори, що доповнюють один одного;
 • 1. 3. – змішана економіка будується на основі ринкової організації господарських відносин та регулюючого впливу держави на економічні процеси;
 • 1. 4. – усі перелічені;
 • 1. 5. – із перелічених лише 1. 3.
 • 2. Продуктами інтелектуальної діяльності є:
 • 2. 1. – твори науки, літератури та мистецтва;
 • 2. 2. – винаходи, промислові та наукові зразки, креслення, моделі, схеми програмних засобів;
 • 2. 3. – записи на носіях інформації;
 • 2. 4. – права на копіювання та розповсюдження патенту, ліцензії, знаки на товари і послуги;
 • 2. 5. –права на інформацію щодо промислового, комерційного, наукового досвіду (ноу-хау);
 • 2. 6. –усе перелічене;
 • 2. 7. –2. 1. -2. 2.
 • 3. За формулою – МС = ΔТС / ΔQ – можна визначити:
 • 3. 1. – загальні витрати.
 • 3. 2. – змінні витрати;
 • 3. 3. – середні витрати;
 • 3. 4. – граничні витрати.
 • 4. Неінфляційними джерелами фінансування дефіциту бюджету можуть бути:
 • 4. 1. – внутрішні та зовнішні позики на фінансових ринках: кредити комерційних банків, іноземних урядів та міжнародних організацій;
 • 4. 2. – продаж державних цінних паперів комерційним банкам, фірмам та домогосподарством;
 • 4. 3. –трансферти – фінансування у вигляді безоплатної допомоги;
 • 4. 4. – правильна відповідь – 4. 2;
 • 4. 5. –усі перелічені.
 
<<   ЗМІСТ   >>