Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічні теорії в системі наукових економічних знань

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Варіант 14

 • 1. Пізнання сутності економічних процесів, виявлення їхніх закономірностей за допомогою розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення) і реалізація економічних знань, умінь і якостей особистості в економічній діяльності й поведінці у цілісному економічному процесі; процес осмислення суб'єктом реальних господарських ситуацій, що підвищують ефективність трудової діяльності, які визначають економічну поведінку людини і стиль господарської діяльності, – це:
 • 1. 1. - економічна свідомість;
 • 1. 2. – економічне мислення;
 • 1. 3. – повсякденне економічне мислення;
 • 1. 4. – релігійне економічне мислення.
 • 2. Формула руху позичкового капіталу:
 • 2. 1. –Г-Т (Зв+Рс) ... П... Г- Г';'
 • 2. 2. – Г-Т-Г;
 • 2. 3. –Г-Г;
 • 2. 4. – с + V + т.
 • 3. За формулою – TVC = ТС – TFC – можна визначити:
 • 3. 1. – загальні витрати;
 • 3. 2. – загальні змінні витрати;
 • 3. 3. – середні витрати;
 • 3. 4. –постійні витрати.
 • 4. У Системі Національних Рахунків інституційні одиниці поділяються на наступні сектори:
 • 4. 1. – нефінансових корпорацій;
 • 4. 2. – фінансових корпорацій;
 • 4. 3. – загальнодержавного управління;
 • 4. 4. – домашніх господарств;
 • 4. 5. – некомерціних організацій;
 • 4. 6. – правильна відповідь: 4. 1 – 4. 5.

Варіант 15

 • 1. Основними характеристиками економічного мислення є:
 • 1. 1. – відтворює в теоретичній формі різні явища й процеси економічної дійсності;
 • 1. 2. – понятійно описує деяку задану предметність;
 • 1. 3. – орієнтоване на вирішення економічним суб'єктом конкретних господарських ситуацій;
 • 1. 4. – усі перелічені.
 • 2. Формою руху позичкового капіталу є:
 • 2. 1. – трансакційні витрати;
 • 2. 2. –прибуток;
 • 2. 3. –кредит;
 • 2. 4. – фінанси.
 • 3. За формулою – АТС = ТС / Q – можна визначити:
 • 3. 1. – граничні витрати;
 • 3. 2. – середні загальні витрати;
 • 3. 3. – середні змінні витрати;
 • 3. 4. – постійні витрати.
 • 4. Головними показниками зайнятості є:
 • 4. 1. – норма активності (На) – відношення кількості зайнятих (Кз) до всього населення (Кн): На = ( Кз / Кн) 100% ;
 • 4. 2. – раціональність використання трудових ресурсів, або працездатного населення, як відношення зайнятих до трудових ресурсів;
 • 4. 3. – норма зайнятості – процент зайнятих серед представників певної групи (за статтю, професіями, галузями тощо);
 • 4. 4. – усі перелічені;
 • 4. 5. –правильна відповідь 4. 3.

Варіант 16

 • 1. Економічний спосіб мислення має наступні взаємозалежні особливості:
 • 1. 1. – люди вибирають;
 • 1. 2. – тільки індивіди вибирають;
 • 1. 3. – індивіди вибирають раціонально;
 • 1. 4. – усі суспільні відносини можна трактувати як ринкові відносини;
 • 1. 5. –правильна відповідь 1. 1 -1. 2;
 • 1. 6. –правильна відповідь – 1. 1 -1. 4.
 • 2. Сукупність кредитних установ, що здійснюють мобілізацію вільних грошових ресурсів і надають їх у позику, називають:
 • 2. 1. –грошовою системою;
 • 2. 2. – фінансовою системою;
 • 2. 3. – кредитною системою;
 • 2. 4. – торгівельною системою.
 • 3. У неокласичній теорії витрат виробництва буквами "AVC" позначаються:
 • 3. 1. – постійні витрати;
 • 3. 2. – змінні витрати;
 • 3. 3. – середні загальні витрати;
 • 3. 4. – середні постійні витрати;
 • 3. 5. – середні змінні витрати;
 • 3. 6. – граничні витрати.
 • 4. Відповідно до причин безробіття розрізняють:
 • 4. 1. - природне безробіття (пов'язане з пошуком роботи, переходом на іншу роботу);
 • 4. 2. – економічне (вимушене) безробіття (коли працівників звільняють із роботи з економічних причин – скорочення, закриття виробництва, переоснащення тощо);
 • 4. 3. – фактичне (поточне) безробіття країни (сукупність природного й економічного безробіття);
 • 4. 4. – усі відповіді є вірними;
 • 4. 5. – усі відповіді не є вірними.
 
<<   ЗМІСТ   >>