Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічні теорії в системі наукових економічних знань

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Варіант 20

 • 1. У розвинутих країнах, які перебувають на стадії постіндустріального розвитку, спостерігаються наступні тенденції в розвитку відносин власності:
 • 1. 1. – подальше розширення плюралізму форм власності;
 • 1. 2. – значне розширення змішаних і комбінованих форм власності;
 • 1. 3. - посилення процесів демократизації і соціалізації відносин власності;
 • 1. 4. – прогресивна зміна структури об'єктів власності;
 • 1. 5. – розширення форм та об'єктів міжнародної власності;.
 • 1. 6. –правильна відповідь: 1. 2, та 1. 5;
 • 1. 7. – усі перелічені.
 • 2. Суб'єктами агробізнесу є:
 • 2. 1. – фінансово-промислові групи;
 • 2. 2. – великі корпорації;
 • 2. 3. – фермерські господарства;
 • 2. 4. – садівничі та городні господарства;
 • 2. 5. –посередники;
 • 2. 6. – усі перелічені;
 • 2. 7. – усі перелічені окрім 2. 4.
 • 3. Економічна роль прибутку в умовах ринку виявляється в тому, що він:
 • 3. 1. – є рушійною силою функціонування та розвитку економіки, основним спонукальним мотивом підприємницької діяльності;
 • 3. 2. – сприяє найефективнішому розподілу та використанню ресурсів, упровадженню досягнень науково-технічного прогресу, скороченню витрат, поліпшенню якості продукції та її споживчих властивостей;
 • 3. 3. – є джерелом розширення суспільного виробництва, примноження національного багатства та задоволення соціальних потреб суспільства;
 • 3. 4. – усе перелічене, окрім 3. 2;
 • 3. 5. – усе перелічене.
 • 4. Податкова діяльність держави включає наступні напрями:
 • 4. 1. – визначення видів податків;
 • 4. 2. – встановлення податкових ставок;
 • 4. 3. – надання податкових пільг окремим суб'єктам (особам);
 • 4. 4. – усе перелічене.

Варіант 21

 • 1. Продуктами інтелектуальної діяльності є:
 • 1. 1. – твори науки, літератури та мистецтва;
 • 1. 2. – винаходи, промислові та наукові зразки, креслення, моделі, схеми програмних засобів;
 • 1. 3. – записи на носіях інформації;
 • 1. 4. – права на копіювання та розповсюдження патенту, ліцензії, знаки на товари і послуги;
 • 1. 5. –права на інформацію щодо промислового, комерційного, наукового досвіду (ноу-хау).
 • 1. 6. –правильна відповідь – 1. 1. -1. 2.
 • 1. 7. –правильна відповідь – 1. 1. -1. 5.
 • 2. Формами земельної ренти є:
 • 2. 1. –абсолютна;
 • 2. 2. – диференційна;
 • 2. 3. – монопольна;
 • 2. 4. – усі перелічені.
 • 3. Автором праці "Національна система політичної економії" (1841) є:
 • 3. 1. – Т. Веблен;
 • 3. 2. – У. Ростоу;
 • 3. 3. – Ф. Ліст;
 • 3. 4. –К. Менгер
 • 4. Для впливу на грошову пропозицію центральний банк (в Україні – Національний банк України) використовує інструменти:
 • 4. 1. – грошову емісію;
 • 4. 2. – операції з державними цінними паперами на відкритому ринку;
 • 4. 3. – зміну норми обов'язкових резервів;
 • 4. 4. – маніпулювання обліковою ставкою;
 • 4. 5. –лише 4. 1;
 • 4. 6. – усе перелічене.

Варіант 22

 • 1. Автором праці "Нове індустріальне суспільство" (1967) є:
 • 1. 1. –У. Ростоу;
 • 1. 2. – Дж. Гелбрейт;
 • 1. 3. –Д. Белл;
 • 1. 4. – Е. Тоффлер.
 • 2. Підприємницька діяльність, коли сам підприємець не виробляє і не продає товари, а виступає в ролі посередника у процесі здійснення товарно-грошових операцій – це:
 • 2. 1. – виробниче підприємництво;
 • 2. 2. –посередницьке підприємництво;
 • 2. 3. – фінансове підприємництво;
 • 2. 4. – комерційне підприємництво.
 • 3. Мінімальний набір функцій держави ("ліберальний мінімум") має включати:
 • 3. 1. – формування законодавства, забезпечення законності та правопорядку,
 • 3. 2. – вирішення суперечок на основі законів (суд);
 • 3. 3. – примус до виконання законів, судових рішень (функції держави як "нічного сторожа");
 • 3. 4. – оборону і безпеку, захист від зовнішніх загроз;
 • 3. 5. – забезпечення макроекономічної стабільності.
 • 3. 6. –усе перелічене;
 • 3. 7. – лише 4. 4 та 4. 5.
 • 4. На рисунку зображено:
 • 4. 1. – загальні витрати;
 • 4. 2. – середні витрати;
 • 4. 3. – граничні витрати;
 • 4. 4. – постійні витрати;
 • 4. 5. – змінні витрати;
 • 4. 6. – альтернативні витрати

 
<<   ЗМІСТ   >>