Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічні теорії в системі наукових економічних знань

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Варіант 23

 • 1. Автор праці "Дослідження про природу і причини багатства народів":
 • 1. 1. – К. Маркс;
 • 1. 2. – Ф. Кене;
 • 1. 3. – Д. Рікардо;
 • 1. 4. – А. Сміт.
 • 2. Традиційна класифікація провалів ринку включає:
 • 2. 1. – існування суспільних благ;
 • 2. 2. – недосконалість конкуренції і неповноту системи ринків;
 • 2. 3. – наявність зовнішніх ефектів (екстерналій);
 • 2. 4. – неповноту і недосконалість інформації.
 • 2. 5. – усі відповіді є вірними;
 • 2. 6. – усі відповіді не є вірними. .
 • 3. Найбільш широко відомими в рамках змішаної економічної системи є такі моделі:
 • 3. 1. – американська;
 • 3. 2. – японська;
 • 3. 3. – німецька соціального ринкового господарства ФРН;
 • 3. 4. – французька;
 • 3. 5. – шведська;
 • 3. 6. – південнокорейська;
 • 3. 7. – китайська. ;
 • 3. 8. –усі перелічені;
 • 3. 9. – правильна відповідь – 3. 1.
 • 4. Головним макроекономічним показником результатів поточної економічної діяльності є:
 • 4. 1. – ЧНП;
 • 4. 2. – ВВП;
 • 4. 3 -НД;
 • 4. 4. – ОД.

Варіант 24

 • 1. Першовідкривачем терміна "людський капітал" вважається:
 • 1. 1. –Г. Беккер;
 • 1. 2. – Т. Шульц;
 • 1. 3. –Г. Боуен;
 • 1. 4. – Л. Туроу;
 • 1. 5. –І. Фішер.
 • 2. Лінія рівної корисності, усі точки якої характеризують набори товарів, які забезпечують споживачу один і той же рівень корисності, це:
 • 2. 1. –крива пропозиції;
 • 2. 2. – крива байдужості;
 • 2. 3. – крива попиту;
 • 2. 3. – бюджетне обмеження.
 • 3. "Із задоволенням потреб у якихось благах їх цінність зменшується" – так формулюється:
 • 3. 1. – закон пропозиції;
 • 3. 2. – закон вартості;
 • 3. 3. – закон спадної граничної корисності;
 • 3. 4. – закон попиту.
 • 4. Для визначення рівня інтернаціоналізації господарського життя не використовуються наступні показники:
 • 4. 1. – експортна квота;
 • 4. 2. – імпортна квота;
 • 4. 3. – зовнішньоторговельна квота;
 • 4. 4. – вартісний обсяг експорту на душу населення;
 • 4. 5. – індекс розвитку людини.

Варіант 25

 • 1. Чинниками, які впливають на пропозицію є:
 • 1. 1. - ціна товару;
 • 1. 2. – ціни на фактори виробництва;
 • 1. 3. – технологія та організація виробництва;
 • 1. 4. – кількість виробників-конкурентів;
 • 1. 5. – цінові і дефіцитні очікування покупців;
 • 1. 6. –розмір податків;
 • 1. 7. – усі відповіді вірні;
 • 1. 8. – усі відповіді невірні.
 • 2. Геометричне місце точок, які характеризують усі такі набори товарів X та Y, на придбання яких за цінами Рх та Ру споживач повністю витрачає свій дохід, це:
 • 2. 1. –крива байдужості;
 • 2. 2. – крива попиту;
 • 2. 3. – бюджетна лінія;
 • 2. 4. – крива пропозиції.
 • 3. Автором праці "Прийдешнє постіндустріальне суспільство" (1973) є:
 • 3. 1. – Дж. Стігліц;
 • 3. 2. –Е. Тоффлер;
 • 3. 3. – Д. Белл;
 • 3. 4. – У. Ростоу.
 • 4. Ендогенно обумовленими параметрами у макроекономічних моделях є:
 • 4. 1. – обсяги зайнятості і випуску;
 • 4. 2. –рівень інфляції;
 • 4. 3. – рівень безробіття;
 • 4. 4. – рівень планових витрат;
 • 4. 5. –4. 1. -4. 4.

Варіант 26

 • 1. Лінія бюджетного обмеження описує наступне рівняння:
 • 1. 1. – MUx / Рх= MUy / Ру
 • 1. 2. – Рх X X + Ру X Y = І;
 • 1. 3. – MUx / Рх= MUy / Ру;
 • 2. Специфічними причинами, що породжують міграцію робочої сили є:
 • 2. 1. – відмінності у рівні соціально-економічного розвитку країн, що породжує відмінності в рівнях оплати праці, житлових умовах, розвитку соціальної сфери тощо;
 • 2. 2. – дефіцит певних спеціальностей;
 • 2. 3. – відмінності між країнами в умовах професійного зростання працівників;
 • 2. 4. – усі відповіді не є вірними;
 • 2. 5. –вірна відповідь-2. 1-2. 3.
 • 3. Ерафічно система переваг споживача позначається за допомогою кривих байдужості, які вперше застосовані:
 • 3. 1. - В. Парето;
 • 3. 2. - Є. Слуцьким;
 • 3. 3. - Ф. Еджуортом;
 • 3. 4. - Д. Хіксом.
 • 4. Основними формами міжнародних економічних відносин є:
 • 4. 1. – міжнародна торгівля товарами і послугами;
 • 4. 2. – міжнародний рух капіталів і закордонних інвестицій;
 • 4. 3. – міжнародна міграція робочої сили;
 • 4. 4. –науково-технічне співробітництво;
 • 4. 5. – валютно-кредитні відносини;
 • 4. 6. – усі перелічене.
 
<<   ЗМІСТ   >>