Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічні теорії в системі наукових економічних знань

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Варіант 27

 • 1. До економічної теорії – теоретичного блоку економічної науки – не включають наступні дисципліни:
 • 1. 1. – економіку підприємства;
 • 1. 2. –політичну економію;
 • 1. 3. – бухгалтерський облік;
 • 1. 4. – мікроекономіку;
 • 1. 5. –макроекономіку;
 • 1. 6. – історію економіки та економічної думки.
 • 2. Еластичність попиту за ціною визначається наступною формулою:
 • 2. 1. –EDP = ΔQ / ΔΡ;
 • 2. 2. – ESP = ΔQ / ΔΡ;
 • 2. 3. - Pqd =Pqs;
 • 2. 4. - W = c+v+m.
 • 3. До інструментів міжнародної співпраці у вирішенні проблем навколишнього природного середовища можна віднести:
 • 3. 1. – сукупність міжнародних екологічних угод;
 • 3. 2. – глобальний екологічний фонд;
 • 3. 3. – міжнародні екологічні стандарти;
 • 3. 4. – міжнародні квоти на викиди парникових газів;
 • 3. 5. – міжнародну торгівлю квотами на їх викиди;
 • 3. 6. – міжнародні квоти на використання природних ресурсів;
 • 3. 7. – інституційні структури, які забезпечують дієвість інструментів міжнародної екологічної політики;
 • 3. 8. –усе перелічене.
 • 4. В макроекономічній теорії спадний нахил кривої сукупного попиту пояснюється впливом так званих цінових факторів:
 • 4. 1. – ефектом процентної ставки;
 • 4. 2. – ефектом реальних грошових залишків (ефектом багатства);
 • 4. 3. – ефектом імпортних закупівель;
 • 4. 4. – правильна відповідь – 4. 1. та 4. 3
 • 4. 4. – правильна відповідь – 4. 2. .

Варіант 28

 • 1. Автор праці “Загальна теорія зайнятості, процента і грошей”:
 • 1. 1. –П. Самуельсон;
 • 1. 2. –А. Маршалл;
 • 1. 3. – Дж. Кейнс;
 • 1. 4. –К. Менгер.
 • 2. Основними ознаками глобалізації на макроекономічному рівні є:
 • 2. 1. –лібералізація торгівлі;
 • 2. 2. – ліквідація (або обмеження) інвестиційних, митних та інших бар'єрів;
 • 2. 3. – створення зон вільного підприємництва;
 • 2. 4. – створення єдиної валюти;
 • 2. 5. – усі відповіді не є вірними;
 • 2. 6. – усі відповіді є вірними.
 • 3. “Із задоволенням потреб у якихось благах їх цінність падає” – так формулюється:
 • 3. 1. – закон пропозиції;
 • 3. 2. – закон вартості;
 • 3. 3. – закон спадної граничної корисності;
 • 3. 4. – закон попиту.
 • 4. Неінфляційними джерелами фінансування дефіциту бюджету можуть бути:
 • 4. 1. –внутрішні та зовнішні позики на фінансових ринках (кредити комерційних банків, іноземних урядів та міжнародних організацій);
 • 14. 2. – продаж державних цінних паперів комерційним банкам, фірмам та до- могосподарствам;
 • 4. 3. – трансферти – фінансування у вигляді безоплатної допомоги;
 • 4. 4. – правильна відповідь – 4. 2;
 • 4. 5. – можуть бути усі ті, що перелічені.

Варіант 29

 • 1. Автор праці “Загальна теорія зайнятості, процента і грошей”:
 • 1. 1. –П. Самуельсон;
 • 1. 2. –А. Маршалл;
 • 1. 3. – Дж. Кейнс;
 • 1. 4. –К. Менгер.
 • 2. Формою руху позичкового капіталу є:
 • 2. 1. – трансакційні витрати;
 • 2. 2. –прибуток;
 • 2. 3. –кредит;
 • 2. 4. – фінанси.
 • 3. За формулою – AVC = TVC / Q – можна визначити:
 • 3. 1. – граничні витрати;
 • 3. 2. – загальні витрати;
 • 3. 3. – середні змінні витрати;
 • 3. 4. – постійні витрати.
 • 4. Головними показниками зайнятості є:
 • 4. 1. – норма активності (На) – відношення кількості зайнятих (Кз) до всього населення (Кн): На = (Кз / Кн) 100% ;
 • 4. 2. – раціональність використання трудових ресурсів, або працездатного населення, як відношення зайнятих до трудових ресурсів;
 • 4. 3. – норма зайнятості – процент зайнятих серед представників певної групи (за статтю, професіями, галузями тощо);
 • 4. 4. – усі перелічені;
 • 4. 5. – правильна відповідь 4. 3.
 
<<   ЗМІСТ   >>