Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Діагностика в системі управління

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Сутність та значення діагностики в системі управління. Роль діагностики в управлінні конкурентоспроможністю Теоретичні та методологічні основи діагностики, її значення в системі управління підприємством Об'єктпвна необхідність діагностики в системі управління Предмет, мета і завдання діагностики Класифікація видів діагностики Методологічні основи проведення діагностики Методи і системи, що використовують при здійснені діагностики Джерела інформації для проведення діагностики та основні вимоги до формування інформаційного забезпечення Діагностика конкурентоспроможності Сутність та види конкурентоспроможності Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності продукції Діагностика конкурентоспроможності підприємства, визначення конкурентного статусу Діагностика майнового стану і виробничого потенціалу підприємства Діагностика майна підприємства. Аналіз необоротних активів Загальні підходи, мета і завдання діагностики майна підприємства Аналіз структури і динаміки майна підприємства Аналіз складу і структури необоротних активів Оцінювання наявності, стану і руху основних засобів Діагностика нематеріальних активів Діагностика оборотних активів Мета і завдання діагностики оборотних активів Оцінювання складових елементів оборотного капіталу Аналіз ефективності використання оборотних активів Сутність операційного і фінансового циклів підприємства Визначення та оцінювання тривалості операційного і фінансового циклів Діагностика виробничого потенціалу Сутність та складові виробничого потенціалу Методичні підходи до аналізу і оцінки виробничого потенціалу Аналіз чинників формування і використання виробничого потенціалу Діагностика гнучкості виробничої системи Оцінювання спроможності підприємства щодо нарощування виробничого потенціалу Фінансова діагностика: аналіз формування капіталу та фінансової стійкості Діагностика джерел формування капіталу підприємства Види джерел формування капіталу, мета і завдання їх діагностики Діагностика структури капіталу й засади її оптимізації Діагностика власного капіталу Визначення і аналіз власного оборотного капіталу Аналіз довгострокового позикового капіталу підприємства Аналіз короткострокового позикового капіталу підприємства Діагностика фінансової стійкості підприємства Поняття "фінансової стійкості", мета і методи її діагностики Показники оцінювання фінансової стійкості підприємства Аналіз фінансування запасів (важколіквідних активів) та ідентифікація типу фінансової стійкості підприємства Оцінка маневреності в аналізі фінансової стійкості підприємства Визначення "зони безпеки" та оцінювання "запасу фінансової міцності підприємства" Діагностика платоспроможності і результатів господарювання Діагностика ліквідності і платоспроможності підприємства Сутність понять "ліквідність" і "платоспроможність", мета і завдання їх діагностики Аналіз грошових потоків Оцінювання ефективності, поточне і перспективне регулювання грошових потоків Аналіз ліквідності балансу Порядок обчислення та оцінювання показників ліквідності і платоспроможності Аналіз результатів діяльності Сутність і види прибутку підприємства Інформаційна основа й загальні засади аналізу прибутковості і рентабельності Аналіз рентабельності діяльності Аналіз рентабельності капіталу підприємства Поняття і характеристика діленої активності підприємства Показники оцінювання ділової активності Діагностика ринкової активності і положення підприємства на ринку цінних паперів Комплексна діагностика економічної безпеки, оцінювання інвестиційної привабливості та кредитоспроможності підприємства Комплексна діагностика економічної безпеки та прогнозування ймовірності банкрутства Сутність та складові економічної безпеки підприємства. Об'єктивна необхідність комплексної діагностики економічної безпеки Мета, завдання і сфери застосування комплексних оцінок Методи і моделі оцінювання і прогнозування ймовірності банкрутства підприємства Дискримінантні функції та їх використання в комплексному оцінюванні фінансового стану Рейтингове оцінювання економічної безпеки та фінансово- економічного стану підприємств Діагностика інвестиційної діяльності та привабливості підприємства Сутність інвестиційної діяльності, основні види інвестицій Засади і види аналізу інвестицій Оцінювання грошей у часі в аналізі інвестицій Діагностика привабливості підприємства щодо здійснення реальних інвестиційних проектів Діагностика у сфері фінансового інвестування Діагностика кредитоспроможності підприємства Необхідність і мета аналізу кредитоспроможності підприємства Підходи до оцінювання кредитоспроможності Оцінювання об'єктивних критеріїв кредитоспроможності позичальника Особливості суб'єктивних оцінок в діагностиці кредитоспроможності Узагальнення результатів аналізу кредитоспроможності та визначення класу позичальника
 
>>