Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Діагностика в системі управління

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз фінансування запасів (важколіквідних активів) та ідентифікація типу фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості здебільшого вивчає структуру джерел фінансування підприємства. Проте, стійкість визначається не лише політикою фінансування, а й раціональністю розміщення залучених коштів у активах підприємства. Тому для поглиблення оцінок досліджують достатність основних джерел фінансування для формування найменш ліквідних активів підприємства – необоротних коштів та запасів. З цією метою здійснюють аналіз джерел фінансування запасів або важколіквідних активів у розрізі:

  • 1) власних джерел;
  • 2) довгострокових джерел;
  • 3) основних джерел фінансування.

Моделі оцінювання джерел фінансування запасів та важколіквідних активів наведені у табл. 7.3.

Як видно з табл. 7.3 ці моделі схожі між собою. Проте, у першому випадку (при оцінювання джерел фінансування запасів) із сукупною вартістю запасів порівнюють чисті джерела, тобто зменшені на суму коштів, спрямованих на формування необоротних активів. У другому випадку (при оцінюванні джерел фінансування важколіквідних активів) з сукупними розмірами відповідного джерела порівнюють усю вартість важколіквідних активів (сукупно необоротних активів і запасів).

Перший підхід здебільшого використовується в Україні та країнах колишнього Радянського Союзу, а другий – у США й інших розвинених країнах, де цей метод визнається одним з основних методів оцінювання ймовірності банкрутства підприємства.

За моделями фінансування запасів і важколіквідних активів встановлюють тип фінансової стійкості підприємства: абсолютна, відносна, передкризова, кризова.

Абсолютна фінансова стійкість ідентифікується у ситуації, коли власного капіталу підприємства цілком вистачає на фінансування усіх його необоротних активів та запасів. Така політика фінансування забезпечує стабільність і ритмічність діяльності, мінімізує фінансові ризики. При виникненні фінансових ускладнень та за потреби термінового погашення заборгованості абсолютно стійкому підприємству не доведеться ліквідовувати фонди виробництва і скорочувати обсяги діяльності.

Таблиця 7.3

Моделі визначення типу фінансової стійкості за аналізом фінансування запасів (важколіквідних активів)

Тип фінансової стійкості

Модель оцінювання за аналізом фінансування запасів

Модель оцінювання за аналізом фінансування важколіквідних активів

Формула

обчислення

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності до 2013 року

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності після 2013 року

Формула

обчислення

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності до 2013 року

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності після 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

1. Абсолютна

фінансова

стійкість

ВК - НА > З

(форма №1 р.380 - форма №1 р.080 - форма №1 р.275) > (форма №1 р. 100 + форма №1 р.110 + форма №1 р. 120 + форма №1 р. 130 + форма №1 р. 140)

(форма №1 р.1495 - форма №1 р. 1095 - форма №1 р. 1200) > форма №1 р. 1100

ВК > НА + 3

форма №1 р.380 > (форма №1 р.080 + форма №1 р. 275+ форма №1 р. 100 + форма №1 р.110 + форма №1 р. 120 + форма №1 р. 130 + форма №1 р.140)

форма №1 р.1495 > (форма №1 р. 1095 + форма

№1 р. 1200 +

форма №1 р. 1100)

2. Відносна

фінансова

стійкість

ВК + ДПК - НА> 3

(форма №1 р.380 + форма №1 р.480 - форма №1 р.080 - форма №1 р.275) > (форма №1 р. 100 + форма №1 р.110 + форма №1 р. 120 + форма №1 р. 130 + форма №1 р. 140)

(форма №1 р.1495 + форма №1 р.1595 - форма №1 р. 1095 - форма №1 р. 1200) > форма №1 р. 1100

ВК + ДПК > НА + З

(форма №1 р.380 + форма №1 р.480) > (форма №1 р.080 + форма №1 р.275 + форма №1 р. 100 + форма №1 р.110 + форма №1 р. 120 + форма №1 р. 130 + форма №1 р.140)

(форма №1 р.1495 + форма №1 р. 1595) > (форма №1 р.1095 + форма №1 р. 1200 + форма №1

р.1100)

3. Передкризова

фінансова

стійкість

ВК + ДПК + ККБ – НА > 3

(форма №1 р.380 + форма №1 р.480 + форма №1 р.500 – форма №1 р.080 – форма №1 р.275) > (форма №1 р.100 + форма №1 р.110 + форма №1 р. 120 + форма №1 р.130 + форма №1 р. 140)

(форма №1 р.1495 + форма №1 р. 1595 + форма №1 р. 1600 – форма №1 р. 1095 – форма №1 р. 1200) > форма №1 р. 1100

ВК + ДПК + ККБ > НА + 3

(форма №1 р.380 + форма №1 р.480 + форма №1 р.500) > (форма №1 р.080 + форма №1 р.275 + форма №1 р.100 + форма №1 р.110 + форма №1 р. 120 + форма №1 р.130 + форма №1 р. 140)

(форма №1 р.1495 + форма №1 р.1595 + форма №1 р.1600) > (форма №1 р. 1095 + форма №1 р. 1200 + форма №1 р. 1100)

4. Кризова фінансова стійкість

ВК + ДПК + ККБ – НА < 3

(форма №1 р.380 + форма №1 р.480 + форма №1 р.500 – форма №1 р.080 – форма №1 р.275) < (форма №1 р.100 + форма №1 р.110 + форма №1 р. 120 + форма №1 р.130 + форма №1 р. 140)

(форма №1 р.1495 + форма №1 р. 1595 + форма №1 р. 1600 – форма №1 р. 1095 – форма №1 р.1200) < форма №1 р. 1100

ВК + ДПК + ККБ < НА + 3

(форма №1 р.380 + форма №1 р.480 + форма №1 р.500) < (форма №1 р.080 + форма №1 р.275 + форма №1 р.100 + форма №1 р.110 + форма №1 р. 120 + форма №1 р.130 + форма №1 р. 140)

(форма №1 р.1495 + форма№1 р. 1595 + форма №1 р.1600) < (форма №1 р. 1095 + форма №1 р. 1200 + форма №1 р. 1100)

Умовні позначення:

ВК – власний капітал;

ДПК – довгостроковий позиковий капітал;

ККБ – короткострокові кредити банків;

НА – вартість необоротних активів;

3 – загальна вартість запасів підприємства, у т.ч. виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції і товарів.

Показники обчислюються за даними форлш № 1 „Баланс", р. – рядок

Відносна фінансова стійкість спостерігається у ситуації, коли власного капіталу не вистачає на формування важколіквідних активів і їх фінансування здійснюється за рахунок довгострокових джерел (власного і довгострокового позикового капіталу). За відносної фінансової стійкості забезпечується стабільна діяльність підприємства у довгостроковому періоді.

Передкризова фінансова стійкість виникає у ситуації, коли довгострокових пасивів не достатньо для фінансування важколіквідних активів. У такому випадку на їх формування використовують додатково короткострокові кредити банків. Сукупно довгострокові джерела фінансування й короткострокові кредити банків являють собою основні джерела фінансування підприємства. За такого типу фінансової стійкості стабільність діяльності підприємства забезпечена лише на термін залучення короткострокових кредитів. У разі, якщо підприємство у майбутньому не зможе залучати короткострокові банківські кредити, воно опиниться у кризовій ситуації й може зазнати або платіжних проблем, або нестачі засобів і предметів праці.

Кризова фінансова стійкість складається у ситуації, коли основних джерел фінансування не вистачає на формування важколіквідних активів. За такого типу фінансової стійкості підприємство уже стало або може стати неплатоспроможним у найближчій перспективі, порушуватиметься ритмічність його діяльності, спостерігатиметься нестача засобів і предметів праці.

Зазначимо, що у практиці часто підприємства із короткими виробничим і фінансовим циклом тривалий час ефективно функціонують в умовах кризової фінансової стійкості. Проте, це може відбуватися лише за умови високої кваліфікованості працівників фінансової служби і керівників підприємства, довіри до підприємства з боку кредиторів, а також за відсутності вагомих змін і потрясінь у зовнішньому економічному середовищі.

Приклад визначення типу фінансової стійкості підприємства „Київ” за аналізом фінансування запасів і важколіквідних активів, здійснене на підставі інформації додатку Б (додатку А), наведено у табл. 7.4 і 7.5.

Як видно з даних табл. 7.4 і 7.5 фінансова стійкість підприємства є кризовою. Спостерігається її погіршення у динаміці. Так, якщо на початок аналізованого року підприємству не вистачало 587 тис. грн. власного капіталу для фінансування важколіквідних активів, то на кінець року розмір нестачі зріс до 686 тис. грн.

Внаслідок обмеженості довгострокових джерел фінансування розмір їх нестачі на формування важколіквідних активів збільшився упродовж року з 394 до 558 тис. грн. Сукупна нестача основних джерел фінансування на кінець року сягнула майже півмільйона грн., що на 279 тис. грн. більше ніж на початок року. Отже підприємству необхідно оптимізувати політику фінансування.

Методи аналізу фінансування запасів і важколіквідних активів прості й зручні у застосуванні. Проте, вони не дають змогу цілковито осягнути процеси, що відбуваються у формуванні активів підприємства за рахунок різних джерел фінансування. Задля цього визначають розмір власного оборотного капіталу й аналізують маневреність підприємства.

 
<<   ЗМІСТ   >>