Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Прогнозування сейсмостійкості споруд під час вибухів циліндричних зарядів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Сучасний стан наукових досліджень прогнозування сейсмостійкості поверхневих об'єктів підчас вибухів Розвиток наукових досліджень сейсмостійкості споруд під час землетрусів Розвиток наукових досліджень сейсмічного ефекту вибуху зарядів вибухових речовин у ґрунтовому масиві Розвиток методик оцінки сейсмостійкості об'єктів, що охороняються Дослідження взаємодії свхіцц час вибуху одного циліндричного заряду в ґрунтовому масиві Математична постановка задачі про взаємодію ударних хвиль із ґрунтовим масивом під час вибуху циліндричного заряду Алгоритм і метод розрахунку двомірних хвильових процесів у ґрунтовому масиві Аналіз результатів чисельного рішення задачі про дію вибуху циліндричного заряду в ґрунтовому середовищі Дослідження взаємодії свх під час вибуху одного та групи циліндричних зарядів в ґрунтову масиві при миттєвому та короткоуповільненому підриванні Дослідження суперпозиції СВХ під час вибуху групи циліндричних зарядів ВР у ґрунтоному масині за різних умов підривання Результати розрахунків полів напружень та швидкостей під час вибуху циліндричних зарядів при різних умовах підривання Застосування забивки із криволінійною поверхнею Вибух циліндричних зарядів у грунтовому массиві поблизу вільної поверхні Постановка задачі про вибух циліндричного заряду поблизу вільної поверхні та результати розрахунків Хвильова взаємодія при вибуху двох циліндричних зарядів у грунтовому масиві поблизу вільної поверхні Моделювання взаємодії сейсмовибухової хвилі з основою поверхневої споруди Постановка задачі про взаємодію СВХ з основою поверхневої споруди Результата чисельного розрахунку динамічної поведінки основи споруди під дією СВХ Вплив амплітудно-частотних параметрів СВХ на основу опори ЛЕП Кощеєвського гранітного кар'єру Вплив частотних характеристик вибухових хвиль на сейсмостійкість поверхневих об'єктів Вплив шаруватості ґрунтової основи на динаміку взаємодії СВХ з охоронним об'єктом. Застосування методу скінчених елементів для моделювання взаємодії сейсмовибухових хвиль з охоронними об'єктами Математична постановка задачі про динамічну взаємодію сейсмовибухових хвиль з підземним трубопроводом у шаруватому ґрунтовому середовищі Застосування програмного комплексу Ansys для моделювання впливу сейсмовибухових хвиль на трубопровід у ґрунтовому середовищі Динамічна взаємодія сейсмовибухових хвиль з ґрунтовою основою та багатоповерховим будинком Чисельне моделювання взаємодії сейсмовибухових хвиль з шаруватими грантовими основами та багатоповерховими будівлями Методика прогнозування сейсмостійкості поверхневих будівель під час проведення вибухових робіт
 
>>