Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологія людини

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення дисципліни "Екологія людини" - сформувати у молоді необхідність осмислення природності людини як видової істоти, котра має певний набір ознак та взаємодій і вступає у речовинно- енергетичні й інформаційні взаємини з довкіллям.

Одним з найважливіших завдань екології людини є вивчення загальних законів взаємодії біосфери і антропосистеми людства, його груп (популяцій) і індивідумів, вплив природної сфери на людину та групу людей. Знання закономірності та еколого-фізіологічних механізмів адаптації людини до різних клімато-географічних і антропогенних факторів середовища дозволить розробити науково-обумовлені заходи з профілактики хвороб, які можуть бути викликані станом навколишнього середовища, що дасть змогу своєчасно відкорегувати вплив на стан здоров'я населення різних регіонів нашої планети.

По закінченню навчання з дисципліни студент повинен знати:

 • - структуру завдань та методів дослідження екології людини;
 • - сучасні напрямки досліджень в області екології людини та міжнародне співробітництво;
 • - систему понять в екології людини (навколишнє середовище, якість умов життя, здоров'я, хвороба і т. ін.);
 • - біологічні та соціальні потреби людини;
 • - вплив екологічних факторів на організм людини;
 • -залежність стану здоров'я від факторів навколишнього середовища: стрес та інші психологічні проблеми (куріння, алкоголізм, наркоманія); фактори ризику та організація охорони здоров'я населення;
 • - проблеми енергетичного впливу факторів техногенного середовища на організм і особистість людини;
 • - демографічні проблеми, екологічні проблеми шлюбу та сім'ї;
 • - залежність характеру харчування від середовища існування;
 • - сучасні глобальні та регіональні епідеміологічні особливості;
 • - загальні закономірності адаптивного процесу людини;
 • - культурно - географічні аспекти відпочинку .

Студент повинен уміти:

 • - визначати показники, які характеризують популяцію людини та стан середовища її мешкання;
 • - здійснювати статистичну оцінку небезпечних і шкідливих чинників для життя людини;
 • - визначати індекс людського потенціалу;
 • - моделювати небезпечні події та оцінювати рівень ризику;
 • - створювати оптимальні гігієнічні умови праці і відпочинку; -визначати "кількісні" показники власного здоров'я і оцінювати

його рівень;

 • - визначати адаптаційний потенціал організму;
 • - визначати рівень стресостійкості індивідууму;
 • - визначати індивідуальні особливості ритму працездатності;
 • - визначати ступінь задоволення головних потреб людини;
 • - розробляти антропоекологічний розділ ОВНС;
 • - прогнозувати можливі зміни у характеристиках здоров'я людей під впливом динамічних змін зовнішнього середовища;
 • - застосовувати картографічні, математико-статистичні, соціально- гігієнічні методи контролю і управління в області екології людини;
 • - визначати типи адаптацій та їх механізми;
 • - складати екологічні прогнози впливу факторів зовнішнього середовища на реалізацію генотипу;
 • - застосовувати методики визначення екологічних аспектів хронобіології для вивчення біологічних ритмів та їх адаптивної ролі в антропогенних екосистемах.
 
<<   ЗМІСТ   >>