Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологія людини

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти екології людини (ЕЛ).

Предмет, мета, завдання і зміст дисципліни. Сучасні напрями досліджень в області ЕЛ. Актуальність і методи наукових досліджень ЕЛ в оптимізації навколишнього середовища. Методи оцінки, контролю та управління в області ЕЛ: картографічні, математико-статистичні, соціально-гігієнічні, біогеохімічні. Системний підхід до аналізу взаємовідносин людини з середовищем її існування.

Місце екології людини в системі наук. Історія розвитку дисципліни "Екологія людини". Етапи взаємовідносин людини з природою. Деструктивний шлях розвитку цивілізації. Роль українських та зарубіжних дослідників у становленні екології людини. В.І. Вернадський про роль біосфери і ноосфери в історії Землі.

Світ та особливості його існування. Феномен людини та основні тлумачення її походження. Роль природно - історичного середовища і спадковості у формуванні та розвитку людини. Міжнародне співробітництво.

Система понять в ЕЛ: навколишнє середовище, якість умов життя, здоров'я, хвороба тощо. Біологічні і соціальні потреби людини. Антро- по - екологічні критерії якості навколишнього середовища. Показники стану здоров'я населення. Екологічна ніша виду Ношо sapiens. Морфо- фізіологічні зміни людського організму. Норма реакції і географічні умови середовища.

Відродження людської популяції і природне середовище. Генофонд людини та агресивні фактори середовища. Природний рух населення. Етноси та етнічні процеси. Екологія харчування. Ендоекологічний статус людини. Екотрофологія як наука про оптимальне харчування різних верств населення з дотриманням національних звичаїв та традицій.

Модуль 2. Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини

Поняття про адаптацію та акліматизацію людини. Механізми адаптації. Специфічні та неспецифічні адаптації. Адаптації і спадковість. Вроджені аномалії. Генетична адаптація, генетичні маніпуляції, генна інженерія і біотехнологія. Роль генотипних і фенотипних особливостей в розповсюдженні патологій.

Онтогенез людини, його критичні періоди, причини виникнення аномалій. Зростання, розвиток і старіння в різних екологічних умовах. Вплив абіотичних (кліматичних) факторів. Геофізичні фактори: людина в умовах гірської місцевості, сонячно-земні зв'язки. Вплив природної радіації. Геохімічні природні фактори середовища. Порогові концентрації хімічних елементів. Природно-ендемічні захворювання. Взаємодія з біооб'єктами. Вчення про природні осередки хвороб.

Космічні і земні ритми. Біоритми та їх класифікація. Десинхроноз як патологічний стан при порушенні біоритмів організму людини.

Вплив антропогенних факторів на людський організм. Вплив фізичних факторів. Післядія радіаційного впливу. Вплив важких металів, пестицидів та інших хімічних факторів. Післядія впливу мутагенів та канцерогенних речовин.

 
<<   ЗМІСТ   >>